Voor iedereen die mee wil praten over de toekomst en de ambities van Lionitas

Hierbij nodigen we jullie uit voor een beleidsochtend in restaurant De Grote Wielen op zaterdagochtend 29 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Aankondiging beleidsochtend

 

De ambities van Lionitas

 

Voor iedereen die mee wil praten over de toekomst en de ambities van Lionitas

 

Hierbij nodigen we jullie uit voor een beleidsochtend in restaurant De Grote Wielen op zaterdagochtend 29 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur.

 

Waarom deze uitnodiging

Het nieuwe bestuur van Lionitas is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het zich inwerken in alle zaken die met de vereniging te maken hebben. We constateren dat de vereniging op heel veel punten goed op orde is. We zien ook nog veel zaken die moeten worden aangepakt. Een van die dingen waar we nog niet aan toe zijn gekomen is het (af)maken van een beleidsplan voor de komende jaren. Er liggen al wel eerste aanzetten die een mooie basis vormen, maar we hebben nog niet helder hoe met onze ambities staat.

We willen met jullie in gesprek over de vraag waar we als vereniging voor staan, welke ideeën er voor de toekomst  leven, wat onze doelen voor de komende jaren zouden moeten zijn.

We weten dat er een nieuwe baan gaat komen. Er zijn al suggesties aangedragen over de verdere aankleding van de accommodatie en overige voorzieningen.

De vereniging organiseert veel, is actief en is tegelijkertijd bij veel ontwikkelingen nog niet of niet meer betrokken.

Hoe kijken we aan tegen samenwerking met andere verenigingen. Willen we andere partijen aan ons binden bijvoorbeeld in verband met sponsoring en wat is dan ons verhaal.

 

Graag willen we als bestuur met betrokken leden, vrijwilligers en trainers in gesprek over de toekomst van Lionitas. We willen de ideeën daarover inventariseren, vertalen in een programma en met jullie bekijken hoe we dromen om kunnen zetten in daden. Een beleids-en een actieplan kortom.

We willen het gesprek met jullie beginnen met een korte presentatie van alle plannen en ideeën die in de afgelopen jaren naar voren zijn gebracht. Daarna gaan we brainstormen om tot het nieuwe plan te komen.

We hebben een zaal beschikbaar bij Restaurant De Grote Wielen, er is koffie, thee, koek en cake en het wachten is nu op jullie.

Meldt je aan via het secretariaat (secretariaat@lionitas.nl ) en als je nu al ideeën hebt laat het gerust weten (ook belangrijk voor als je de 29e verhinderd bent maar toch mee wil denken).

 

Namens het bestuur

 

Kees van Anken

Voorzitter

 

Hans Geleijnse

Bestuurslid – portefeuille jeugd