Update Coronamaatregelen 24 april 2020

Afgelopen week heeft het kabinet besloten dat kinderen en jongeren t/m 18 jaar weer mogen sporten in verenigingsverband. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee als AV Lionitas. Kinderen en jongeren missen hun club en het samen sporten. Vanaf woensdag 29 april is dat weer mogelijk.

Tegelijkertijd betekent dat alle volwassen leden nog niet op de baan mogen trainen. Helaas moeten we hier nog wat langer op wachten maar in het belang van de volksgezondheid volkomen begrijpelijk.

Als vereniging hebben wij voor het trainen van jeugd een aantal maatregelen genomen om dit op een goede manier te laten verlopen.

Wij zetten de maatregelen en afspraken op een rijtje:

  1. De atletiekbaan van AV Lionitas zal per woensdag 29 april geopend zijn voor alléén jeugdleden van de vereniging.
  2. Dit betekent dat ouders geen toegang hebben tot de baan. Ouders dienen hun kinderen die zij naar de club brengen op het parkeerterrein voor het hek af te zetten. Hierbij is het belangrijk dat ouders de 1,5m afstand op dat parkeerterrein in acht nemen. (in de auto blijven, direct weer vertrekken, e.d.). Wij rekenen daarbij op de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.
  3. Kinderen tm 12 jaar, en dat is de gehele pupillengroep, mogen samen sporten zonder 1,5m afstand van elkaar te houden. AV Lionitas zal groepsindelingen maken waarbij de groepjes niet groter dan max 15 kinderen zullen zijn. Er zal dus niet gezamenlijk met één grote groep verzameld worden bij het begin en eind. Verdere bijzonderheden over de trainingen voor pupillen worden gegeven door de jeugdtrainers.
  4. Omdat de pupillengroepen grote groepen zijn zal er tussen de trainingsuren een extra kwartier pauze ingelast worden. Dit om grote groepen mensen tegelijk te voorkomen. Ook op de zaterdag (tussen de juniorengroep en racerunnersgroep) zal een kwartier pauze ingelast worden.
  5. Voor jongeren van 12 tm 18 jaar, dat is de gehele juniorengroep, geldt dat zij samen mogen sporten maar op 1,5m afstand van elkaar moeten blijven. Daar zullen wij als vereniging strikt op letten. Aan het begin van de eerste training zullen de junioren daar uitleg over krijgen van de jeugdtrainers.
  6. Bovenstaande betekent dat de baan alléén toegankelijk is voor pupillen, junioren, jeugdtrainers en commissie-bestuursleden. Voor de overige leden en trainers blijft de Atletiekbaan nog gesloten.
  7. De kantine en de kleedkamers van de vereniging blijven gesloten. Alleen de toiletten zijn toegankelijk.
  8. AV Lionitas zal zorgen dat de toiletruimtes dagelijks extra schoongemaakt worden.
  9. AV Lionitas zal zorgen dat er op de vereniging desinfecterende middelen komen. Dit voor het reinigen van de handen maar ook van de materialen die door de jeugdleden gebruikt worden. Over het gebruik van de materialen krijgen de pupillen, junioren en racerunners bij de trainingen extra instructie van de jeugdtrainers
  10. Voor de racerunners zijn enkele afwijkende maatregelen. Deze atleten zijn afhankelijk van hun ouder/verzorger om gebruik te kunnen maken van hun racerunner. Deze ouders hebben wel toegang tot de baan. Deze ouders dienen op de baan de 1,5m afstand in acht te nemen. Waarschijnlijk zullen wij als vereniging met tape vakken aanbrengen waarbinnen ouders hun kind kunnen helpen.

Wij denken als vereniging op deze manier de trainingen voor de jeugd op een verantwoorde en hygiënische manier te kunnen inrichten.

Wij wensen de jeugd veel plezier met het hervatten van hun trainingen!

Bestuur AV Lionitas