Prinsentuinloop 19 september 2010

1 ronde =1134 meter

OPMERKINGEN, ZIE ONDER.

1 ronde

Raymon Pietersma 6.04
Mathijs Pietersma 6.04
Lisa van der Zee 6.13
Johan Polet 6.38
Nora Weerman 7.17
Nina Los 7.34
Emma Los 7.59
Eline Ruige 9.05
Elvyra Bruinsma 9.17
Remko Bruinsma 9.17
Mayke Ruige 9.25
Kassim Agbagni 9.36
Marijn vd Steeg 9.37
Chantal Weerman 9.38
Lisa Bijlsma 10.19

 

 

 

 

2 rondes

Paola Bakker 10.25
Remco Huizing 11.36
Wytske van der Kooi 12.44
Pytrik de Jong 14.21
Iris Dicke 21.09
Jan Jaap Dicke 21.09
Yannick Agbagni 21.30
Nina Bijlsma 25.40
Mika Bijlsma 26.30

3 rondes

Dick Henkes >16.31
Mike van Vught 19.12
Gosse Jan Korenblik 19.12
Bettie Bruijnzeel 20.38
Annika Huizing 21.21
Sander de Vries 21.56
Catrien Schade
26.57

4 rondes

Jenny Hofman 25.02
Symen Bruinsma 25.10
Mariette Mengerink 26.13
Hetske Bruinsma 31.05
Sander Fennema 34.04
Janny Fennema
34.20
Sandra van Diemen 34.30
Greetje Bijlsma 34.40
Eline Bruijnzeel 35.30
Mark de Vries 35.50

5 rondes

Klaas Jan Huizing 29.52
Alice Caldelari 30.08
Welmoed Mink 33.02
Linda van der Veen 35.26

6 rondes

Nikki Bijlsma
36.51
Mischa Hofman 36.45

7 rondes

Martine Blumers 45.47
Jarin van de Kooi 46.10
Ischa de Windt 49.12
Inge van Schaick 49.20
Jelly Vellinga
54.10
Jellie Tolsma 54.10
Edwin Deelstra 54.30

8 rondes

9 rondes

Arjen van der Logt 40.30
Hans van der Steen 41.51
Henk van Eldik 42.21
Maarten Hofstra 42.42
Cor Wetting 42.55
Menno Cramer 43.55
Hans de Jong 48.23
Bouwe Tichelaar 49.34
Jakko Kramer 49.35
André Jellema 49.39
Bouke Fennema 49.51
Johan Beintema 50.37
Geert Jan Bosma 51.31
Jurgen de Vries 51.47
Wieger van Keulen 51.52
Freke Kloek 52.41
Peter Nijholt 52.54
Durk Polet 53.22
Carlo Loos 53.33
Geert Vogelzang 55.36
Willem de Graaf 55.55
Tjalling Westerhuis
56.43
Debora Peter 57.07
Johan Lettink 57.10
Ritske Mud 58.15
Ingrid vd Veen 59.15
Fokje Boers 59.15
Erwin vd Blom 60.12
Sabine Sijbesma 60.45
Joop Boonstra 61.02
Diana Osinga 64.37
Margriet Visser 64.45
Aukje Kracht 65.55
Elly Westerhuis 67.15
Jelske Leemeijer 67.15

Van de volgende personen hebben we geen uitslag. Je kunt je tijd en het aantal ronden mailen om alsnog in de uitslag opgenomen te worden. Het betreft:

Ingrid Weerman
Piet van der Steeg

Opmerkingen naar:
webmaster@lionitas.nl