Uitslagen NOORDER FITRUN 2012 op 13 oktober 20012


aangepast 26-10-2012


JNGNS, 2.5 KILOMETER
1 Nick Agterberg Lionitas 9:44
2 Leon van Lunzen Lionitas 10:38
3 Melle Ketellapper Lionitas 12:04
4 Timme Bontes Lionitas 12:15
5 Stefan Volbeda Lionitas 12:35
6 Mats Feenstra Leeuwarden 12:44
7 Pier Woudstra Leeuwarden 14:37
8 Yentl Smeding Leeuwarden 14:51
9 Finn Hiemstra Leeuwarden 14:54
10 Nick Koopman Leeuwarden 15:54
11 Hidde van der Weg Lionitas 16:30
12 Collin Buis Harlingen 17:41
13 Rens van der Meij Leeuwarden 19:13
14 Yoran Bosma Leeuwarden 19:25
15 Jisk Smeding Leeuwarden 22:38

MSJS, 2.5 KILOMETER
1 Lisa Muizer Lionitas 10:48
2 Jannine Wijkhuijs Franeker 12:47
3 Rixt Tuinstra Lionitas 13:03
4 Anika Huizing Lionitas 13:05
5 Eline Ruige 04 Lionitas 14:12
6 Eva van Beusekom Lionitas 15:34
7 Merijn Hiemstra Leeuwarden 16:38
8 Lisa van Beusekom Leeuwarden 17:41
9 Senne Hiemstra Leeuwarden 17:51
10 Iris Djurrema Leeuwarden 18:41
11 Ilse van Bruggen Leeuwarden 19:10
12 Ewana Buis Harlingen 19:25
13 Maaike Rinzema Lionitas 19:25
14 Noa Faber Lionitas 19:25
15 Eva Smidt Leeuwarden 19:26
16 Maaike van Bruggen Leeuwarden 19:31

MAN, 2.5 KILOMETER
1 Martin ketellapper Lionitas 12:06
2 Willem Woudstra Leeuwarden 14:39
3 Jurjen van der Weij Leeuwarden 16:31
4 Ricardo Tol Leeuwarden 17:25

VROUW, 2.5 KILOMETER
1 Marte Rinck de Boer Leeuwarden 15:32
2 Maaike Sikkema Leeuwarden 16:32
3 Nienke Oosterbaan Leeuwarden 17:25
4 Jenny Oosterbaan Leeuwarden 17:25
5 Petra Brandsma Lionitas 17:25
6 Anna-Frouk Hoogsteen Leeuwarden 19:14
7 Albertien Heida Leeuwarden 19:34

ZNB, 2.5 KILOMETER
1 A. Hiemstra Leeuwarden 18:41

JNGNS, 5 KILOMETER
1 Melle Langhout Leeuwarden 14:52
2 Sil Langhout Lionitas 21:51
3 Joran Koopman Leeuwarden 32:40

MSJS, 5 KILOMETER
1 Merle Haan Leeuwarden 19:38
2 Ellis Mourits Lionitas 26:51
3 Welmoed Mink Lionitas 27:24
4 Linde Feenstra Leeuwarden 28:16
5 Tesse Haan Leeuwarden 31:02

MAN, 5 KILOMETER
1 Steven Koffijberg 94 Lionitas 18:07
2 Ronald Vanger Burgum 19:26
3 Bart Stevens 74 Dalfsen 19:40
4 Michiel Teunissen Burgum 21:26
5 Willem Vlietstra Burgum 23:12
6 Auke Alkema Leeuwarden 23:13
7 Harry Reitsma 90 Buitenpost 23:47
8 Douwe Dijkstra 87 Wirdum Fr 27:48
9 Paul Damsma 88 Ryptsjerk 27:48
10 Ron Veenstra Harlingen 28:14
11 Ruurd van Houten Leeuwarden 28:28
12 Dirk van Beelen Hurdegaryp 31:21
13 Maurits Barents Leeuwarden 34:14
14 Jan Atze Nicolai Leeuwarden 34:23
15 Frits de Munck Leeuwarden 34:41

VROUW, 5 KILOMETER
1 Charissa Zijlstra Lekkum 19:28
2 Inge Ruth Visser Leeuwarden 21:01
3 J.E. Postma Leeuwarden 23:07
4 Liesbeth van den Berg Engwierum 24:40
5 Susanne Spaan Leeuwarden 28:34
6 Simone de Jong 83 Deventer 29:49
7 Eefje Pelster Leeuwarden 29:59
8 Niluka van Waveren Beetsterzwaag 30:12
9 Lily Lanser Leeuwarden 30:55
10 Tineke Hoogland Goutum 32:39
11 Ina Veenstra Leeuwarden 33:09
12 Atty Struiksma Stiens 34:16
13 Bo van der Zee Leeuwarden 34:17
14 Irene Faber 73 Lionitas 36:03
15 Bettien Steenhuis 61 Dronryp 36:05
16 Daphne Kiewiet 84 Leeuwarden 36:18

ZNB, 5 KILOMETER
1 Astrid van Huis Leeuwarden 31:34
2 Johanna Veenstra Augustinusga 33:10
3 Sieta van der Meulen Harlingen 33:11

MAN, 7.5 KILOMETER
1 Fokko Smedema Lionitas 31:08
2 Roelof Houttuin Leeuwarden 32:03
3 Alex Broere Leeuwarden 35:56
4 Raymond van Dongelen 76 Goutum 47:44
5 Armand Haan Leeuwarden 48:50

VROUW, 7.5 KILOMETER
1 Ilse Hiemstra Leeuwarden 32:10
2 Linda Keitz 85 Dronryp 38:00
3 Martje Roerdink 55 Stiens 39:29
4 Nienke Sikkema Stiens 40:51
5 Brenda Venema 75 Leeuwarden 42:53
6 Marianne Eerligh 84 Leeuwarden 43:18
7 Klasaukje de Bruin 97 Opende 44:21
8 Greetje van Reemst 68 Leeuwarden 44:51
9 Fran Froling Leeuwarden 45:06
10 Janny Jansma Leeuwarden 46:35
11 Yvonne Boekema Bolsward 47:13
12 Gerbrig IJntema 87 Groningen 47:51
13 Mirella Netel Leeuwarden 48:37
14 Monique Walstra Leeuwarden 48:41

ZNB, 7.5 KILOMETER
1 Wies Wouda 62 Noordwolde Fr 47:30
2 Femke Zandberg 85 Joure 47:30

MAN, 10 KILOMETER
1 Wouter Papenhove Lionitas 36:22
2 Kees Noppert 81 Lionitas 37:18
3 Jacob van der Leij Leeuwarden 37:32
4 Roelof de Roos Leeuwarden 37:55
5 Ahmad Ghelichkhani Leeuwarden 38:46
6 Ynze Stienstra Lionitas 38:57
7 Jasper Stein Sneek 39:13
8 Marcel Hoekstra Harlingen 39:17
9 Hans van der Steen Lionitas 40:13
10 Harmen Dijkstra 78 Lionitas 41:22
11 Egbert-Jan Flik 69 Leeuwarden 41:32
12 Piet van der Steeg Lionitas 41:47
13 Willie Kiewiet 57 Lionitas 41:54
14 Jacob Wieland Heerenveen 42:17
15 Gerrit Duits 79 Horror 42:25
16 Jacob Tichelaar Franeker 43:22
17 Richard van Lunzen Lionitas 43:29
18 Patrick van Vals Lionitas 44:30
19 Klaas Jan Miedema Goutum 44:31
20 Juliko van der Werf Leeuwarden 45:00
21 André Jellema Lionitas 45:04
22 Meine Jongedijk Leeuwarden 45:09
23 Klaas Keekstra Holwerd 45:12
24 Jurgen van der Wal 56 Leeuwarden 45:53
25 Arie Hoogsteen 77 Lionitas 46:00
26 Bert Kingma 71 Leeuwarden 46:44
27 Bouwe Tichelaar Bolsward 47:09
28 Paul Neven Leeuwarden 47:11
29 Enrique Politiek 70 Leeuwarden 47:25
30 Eddy Kuiper 70 Leeuwarden 47:25
31 Pim Rasing 82 Leeuwarden 47:32
32 Edwin Kalksma Leeuwarden 47:49
33 Kees Oosterbaan Lionitas 48:24
34 André Bär Lionitas 48:52
35 Bennie Miedema Leeuwarden 48:53
36 Pierre Zondervan Leeuwarden 49:06
37 Bauke van Houten Leeuwarden 49:13
38 Luuk Westra Leeuwarden 49:14
39 Peter van der Logt Lionitas 49:17
40 Theo Jager 49:56
41 Arno Miedema Leeuwarden 50:08
42 Robin Telgenhof 80 Leeuwarden 50:26
43 Seth Dorenbos Leeuwarden 50:32
44 Rogier Mink 76 Leeuwarden 51:00
45 Job Rijskamp 79 Leeuwarden 51:01
46 Edo Eisma 58 Goutum 51:06
47 Erwin Boekema Bolsward 51:14
48 Cor de Groot Minnertsga 51:59
49 Elger Spijksma 80 Leeuwarden 52:04
50 Cor Klootstra Mantgum 52:08
51 Gerben Brouwer Sneek 52:29
52 Hendrik de Jong Opende 52:42
53 Rik Troostheide 75 Leeuwarden 53:03
54 Jan de Vries 54 Leeuwarden 53:32
55 Rense Zwerver Leeuwarden 53:36
56 Amir Amini 66 Leeuwarden 53:54
57 Simon Smeding Leeuwarden 54:03
58 Rindert Zijlstra 84 Buitenpost 54:30
59 Taco van Veen 81 Loopgroep Leeuwarden 54:54
60 Arnold Schuil Leeuwarden 55:10
61 Jefta Bogaard Leeuwarden 55:33
62 Aad van der Burg Easterlittens 56:07
63 Jeroen Merkestein Franeker 56:13
64 Peter Jan Hoogland Leeuwarden 56:14
65 Jelle de Vries Leeuwarden 56:28
66 Rene Oudshoorn 63 Leeuwarden 56:29
67 Dick Wielenga 62 Leeuwarden 56:46
68 Ad Slagter 62 Lionitas 56:46
69 Jan Feenstra Friesland 56:49
70 Janjaap Betten Lionitas 57:10
71 Marcel Rinzema Leeuwarden 57:19
72 Dirk B. Elsma 52 Dronryp 57:56
73 Menno Hayma Goutum 58:02
74 Raymond Buis Harlingen 1:01:34
75 Marcel van Beusekom Leeuwarden 1:01:34
76 Martin de Groot Bolsward 1:06:22
77 Wijtze Riemersma De Tike 1:07:13
78 Rocco Snel Leeuwarden 1:07:13

VROUW, 10 KILOMETER
1 Irma van Steijn Leeuwarden 43:04
2 Gerda van Klaarbergen 83 Lionitas 47:16
3 Janneke Spronk Leeuwarden 48:02
4 Willy Heidinga 60 Leeuwarden 48:12
5 Jolanda Muizer 76 Loopgroep Leeuwarden 50:36
6 Yvonne Miedema 86 Lionitas 51:00
7 Lucia Hollander 69 Lionitas 52:40
8 Wike Bruinsma Leeuwarden 52:51
9 Sonja van der Veen Leeuwarden 53:25
10 Joël Weerts Leeuwarden 53:35
11 Wilma Hemstra Weidum 54:48
12 Klaske Prose 63 Leeuwarden 55:20
13 Wieke de Haan Lionitas 55:38
14 Mariëtte Mengerink 65 Lionitas 55:38
15 Alie Koenen Leeuwarden 56:11
16 Irma Miedema Leeuwarden 56:52
17 Nynke Schraa 72 Hurdegaryp 57:23
18 Willy de Jong Leeuwarden 57:30
19 Hannie Keidel Wirdum 57:31
20 Jessica van Doorn Franeker 59:17
21 Carla Buurman Leeuwarden 1:00:13
22 Geja Droogsma Leeuwarden 1:00:38
23 Karin van Beusekom-Tje Leeuwarden 1:01:34
24 Stephanie Egbers 87 Sint Nicolaasga 1:02:29
25 Kirsten Muller-Visser Leeuwarden 1:02:40
26 Saskia Lolkama Leeuwarden 1:02:48
27 Regina Visser Hardegarijp 1:03:45
28 Hilda de Jong-Wijbenga Hardegarijp 1:03:45
29 Marja Muller 62 Lionitas 1:06:16
30 Christien ter Steeg De Tike 1:07:13

ZNB, 10 KILOMETER
1 Rinze ter Steege Leeuwarden 39:27
2 Harrie Wetterhahn 67 Lionitas 42:33
3 Lisan de Vries Lionitas 49:02
4 Martin de Boer Lionitas 51:17
5 Elly Bunt Leeuwarden 51:59
6 Mieke Luijten Leeuwarden 58:07
7 Sandra van der Werk Stiens 59:14
8 Sjoukje Seepma Stiens 1:00:03
9 Tine Visser Lionitas 1:04:06
10 L.F. Engels Leeuwarden 1:05:17
11 Joke Dijkstra Bolsward 1:06:22

BEDRF, 10 KILOMETER
1 Gerrit Kramer Friese Poort 1 35:26
2 Arjen Smit De Friesland Zorgver 38:20
3 Johannes van der Veen Friese Poort 1 38:32
4 Jan van der Meij Wonen NW Friesland 40:14
5 Eric Lammers Revalidatie Frieslan 40:56
6 Johan Meinsma Friese Poort 1 41:49
7 Edo Hoornstra Revalidatie Frieslan 42:11
8 Rienk de Vries Friese Poort 1 42:28
9 Laas Bonnema Provincie Fryslan 43:11
10 Tjerk Haagsma Enexis 43:13
11 Ruben Muller Friese Poort 1 43:13
12 Nico Spitzen Enexis 45:41
13 Zlatko Pejic Enexis 45:41
14 Klaas Pranger Provincie Fryslan 46:23
15 Koos Bultje Gem. Tytsjerksteradi 46:57
16 Gezinus Hummel Friese Poort 2 47:03
17 Alyt Kloos De Friesland Zorgver 47:40
18 Dirk Vroling Revalidatie Frieslan 48:09
19 Anne van der Meer Izore 48:18
20 Jan Jaap Dicke Provincie Fryslan 48:56
21 Henk Poortinga Izore 49:10
22 Willem Seepma Wonen NW Friesland 49:20
23 Bert Muller Friese Poort 2 49:41
24 Kor Oosterhuis 64 Gemeente Leeuwarden 49:44
25 Mirjam Stutman Provincie Fryslan 49:53
26 Rindert Meijer Enexis 50:00
27 Joop Bosch Izore 50:20
28 Geeske Zonderland Izore 51:13
29 Yildau Visser Provincie Fryslan 51:17
30 Anton Wijkhuis 69 Gemeente Leeuwarden 51:19
31 Johan Veninga 75 Gemeente Leeuwarden 52:03
32 Dennis Dijkstra De Friesland Zorgver 52:22
33 Harm Andringa De Friesland Zorgver 52:28
34 Tjerk Bottema Provincie Fryslan 52:32
35 Lydia Klessens Friese Poort 2 52:39
36 Marieke van Houten Friese Poort 2 52:39
37 Jan van der Kooi Gem. Tytsjerksteradi 53:14
38 Daniël Visser Gem. Tytsjerksteradi 54:02
39 Theo Szarzynski De Friesland Zorgver 55:53
40 Tineke ten Burg Friese Poort 3 56:23
41 Agnes van der Meulen Friese Poort 3 56:51
42 Harald Laman Revalidatie Frieslan 57:12
43 Oeds de Jager Gem. Tytsjerksteradi 57:20
44 Jacob Heida Friese Poort 3 57:37
45 Afke Brandenburg Izore 58:12
46 Hugo Veenker De Friesland Zorgver 1:00:23
47 Tamara van der Veen Friese Poort 3 1:01:47
48 Marike Postma Friese Poort 3 1:09:36

NOORDER FITRUN,AV LIONITAS,LEEUWARDEN,13 OKTOBER 2012
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER - BEDRIJVENLOOP

Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------------ -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
1 FRIESE POORT 1 42:28
907 Gerrit Kramer 1e (35:26) 16,933 3:32
908 Johannes van der Veen 5e (38:32) 15,571 3:51
906 Johan Meinsma 18e (41:49) 14,348 4:10
910 Rienk de Vries 23e (42:28) 14,129 4:14
909 Ruben Muller 28e 43:13 13,884 4:19

2 PROVINCIE FRYSLAN 49:53
904 Laas Bonnema 26e (43:11) 13,894 4:19
903 Klaas Pranger 41e (46:23) 12,936 4:38
905 Jan Jaap Dicke 60e (48:56) 12,262 4:53
902 Mirjam Stutman 70e 49:53 12,028 4:59
901 Yildau Visser 85e (51:17) 11,700 5:07
900 Tjerk Bottema 95e (52:32) 11,421 5:15

3 ENEXIS 50:00
926 Tjerk Haagsma 27e (43:13) 13,884 4:19
925 Nico Spitzen 37e (45:41) 13,134 4:34
928 Zlatko Pejic 38e (45:41) 13,134 4:34
927 Rindert Meijer 72e 50:00 12,000 5:00

4 IZORE 51:13
941 Anne van der Meer 56e (48:18) 12,422 4:49
943 Henk Poortinga 63e (49:10) 12,203 4:55
944 Joop Bosch 74e (50:20) 11,921 5:02
942 Geeske Zonderland 82e 51:13 11,715 5:07
940 Afke Brandenburg 142e (58:12) 10,309 5:49

5 DE FRIESLAND ZORGVERZEK. 52:28
933 Arjen Smit 6e (38:20) 15,652 3:50
932 Alyt Kloos 51e (47:40) 12,587 4:46
934 Dennis Dijkstra 92e (52:22) 11,458 5:14
930 Harm Andringa 93e 52:28 11,436 5:14
929 Theo Szarzynski 118e (55:53) 10,737 5:35
931 Hugo Veenker 147e (1:00:23) 9,937 6:02

6 FRIESE POORT 2 52:39
911 Gezinus Hummel 44e (47:03) 12,752 4:42
913 Bert Muller 68e (49:41) 12,076 4:58
915 Lydia Klessens 96e (52:39) 11,396 5:15
914 Marieke van Houten 97e 52:39 11,396 5:15

7 REVALIDATIE FRIESLAND 57:12
939 Eric Lammers 14e (40:56) 14,658 4:05
938 Edo Hoornstra 20e (42:11) 14,224 4:13
937 Dirk Vroling 54e (48:09) 12,461 4:48
936 Harald Laman 132e 57:12 10,490 5:43

8 GEM. TYTSJERKSTERADIEL 57:20
949 Koos Bultje 43e (46:57) 12,780 4:41
947 Jan van der Kooi 102e (53:14) 11,271 5:19
946 Daniël Visser 108e (54:02) 11,104 5:24
948 Oeds de Jager 134e 57:20 10,465 5:44

9 FRIESE POORT 3 1:01:47
954 Tineke ten Burg 123e (56:23) 10,641 5:38
917 Agnes van der Meulen 129e (56:51) 10,554 5:41
916 Jacob Heida 138e (57:37) 10,414 5:45
919 Tamara van der Veen 152e 1:01:47 9,711 6:10
918 Marike Postma 166e (1:09:36) 8,621 6:57

GEMEENTE LEEUWARDEN DNF
924 Kor Oosterhuis 1964 69e (49:44) 12,064 4:58
923 Anton Wijkhuis 1969 86e (51:19) 11,692 5:07
921 Johan Veninga 1975 89e (52:03) 11,527 5:12

WONEN NW FRIESLAND DNF
951 Jan van der Meij 13e (40:14) 14,913 4:01
953 Willem Seepma 67e (49:20) 12,162 4:56

 

Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een mail
naar wocweg@lionitas.nl