Uitslag Noorder Fitrun 14-10-2006.
Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn op de uitslag, dan graag een
mailtje sturen naar Tea Wesseling:

jan.wesseling@hetnet.nl

De lopers konden vooraf kiezen uit 1,2,3 of 4 ronden. Nr. N A A M Vereniging/ Categorie Gelopen Woonplaats tijd 1. 0108 Charlotte de Vries Boornbergum Meisjes>15 12.02 2. 0109 Janneke de Vries Boornbergum Meisjes>15 12.25 3. 0110 Annemieke Faber Hijlaard Meisjes>15 12.34 4. 0112 Ina Veenstra Leeuwarden Dames 14.38 5. 0106 Eelke Leemeijer Leeuwarden Jongens>15 15.03 6. 0104 Jimi van Oosten Wolvega Jongens>15 15.09 7. 0105 Daniel Schut Leeuwarden Jongens>15 15.09 8. 0116 Maaike Sikkema Leeuwarden Meisjes>15 16.02 9. 0111 Ismay Robbers Leeuwarden Meisjes>15 16.47 10. 0244 Wiebren Visser Harlingen Heren 17.42 11. 0113 Fred van Dijk Leeuwarden Heren 19.00 12. 0114 Minko van Dijk Leeuwarden Jongens>15 19.00 13. 0115 Berrie van Dijk Leeuwarden Jongens>15 19.00 14. 0248 Wim Oldhoff Leeuwarden Heren 19.32 15. 0103 Marry van Oosten Wolvega Dames 19.34 16. 0107 Cornelis Roscher Weidum Personeel 19.52 17. 0247 Klaas Jan Huizing Leeuwarden Heren 20.40 18. 0254 Ydwine van der Veen Goutum Meisjes>15 20.54 19. 0260 Wiebe Kootstra Twijzelerheide Heren 21.18 20. 0101 Hugo Faber Leeuwarden Heren 21.24 21. 0102 Nils Aukema Leeuwarden Heren 21.24 22. 0259 Michael Verschoor Leeuwarden Heren 21.34 23. 0261 Peter Nijholt Leeuwarden Heren 22.19 24. 1428 Bennie Moed De Bult Heren 22.51 25. 0258 Tatiana Gamper Leeuwarden Dames 23.48 26. 0226 Keimpe Roedema Leeuwarden Heren 25.03 27. 0211 Bob Haakma Leeuwarden Heren 25.14 28. 0073 Tjerk de Jong Buitenpost Personeel 26.33 29. 0238 Meindert Koosjen Leeuwarden Heren 26.49 30. 0227 Astrid Zijlstra Lekkum Dames 27.16 31. 0210 Said Henstra Leeuwarden Jongens>15 28.03 32. 0209 Rob Kelder Leeuwarden Heren 28.08 33. 0239 Rixt Veldman Leeuwarden Dames 28.10 34. 0241 Mariska Reitsma Leeuwarden Meisjes>15 28.12 35. 0242 Patrick Reitsma Leeuwarden Jongens>15 28.12 36. 0217 Tiny van der Schaaf Amsterdam Personeel 28.23 37. 0233 Peter Littooy Goutum Personeel 28.23 38. 0054 Ina Kleefstra-Buys Leeuwarden Personeel 28.25 39. 0255 Emiel Neven Leeuwarden Jongens>15 28.32 40. 0212 Sabine van Thuyne Leeuwarden Dames 29.59 41. 0220 Aukje Koster Leeuwarden Dames 29.59 42. 0253 Femke Postma Leeuwarden Dames 30.29 43. 0213 Nienke Swenne Leeuwarden Dames 30.47 44. 0071 Yda de Boer Grou Personeel 31.00 45. 0205 Thekla van Oosten Leeuwarden Dames 31.17 46. 0203 Jan Meijer Marssum Personeel 31.18 47. 0204 Aleid Veldhuis Leeuwarden Dames 31.18 48. 0250 Rina Sterkenburg Kollum Dames 31.36 49. 0251 Frotie Zuidema Kollum Dames 31.36 50. 0256 Marjan Veenstra Grou Meisjes>15 31.45 51. 0232 Truus Mald De Bult Dames 31.51 52. 0061 Klazien Hoekstra-Brouwer Kollum Personeel 31.53 53. 0062 Bonnie Bruinsma Kollum Personeel 31.53 54. 0224 Rita Boymans Dronrijp Dames 32.01 55. 0234 Harry Kuiper Leeuwarden Personeel 32.09 56. 0206 Mettiena Leemeijer Leeuwarden Dames 32.11 57. 0225 Miranda Overwijk Leeuwarden Dames 32.16 58. 0231 Lucie Hollander Leeuwarden Dames 32.16 59. 0245 Natasja Hoefakker Leeuwarden Dames 32.27 60. 0218 Klaas Leen Leeuwarden Heren 32.35 61. 0240 Alice Beimers St.Annaparochie Dames 32.43 62. 0249 Veronique Heidema Leeuwarden Dames 32.43 63. 0243 Elske Fijma Leeuwarden Dames 33.01 64. 0431 Jacob van der Ley Leeuwarden Heren 33.42 65. 0237 Janke Groenwad Marrum Dames 33.46 66. 0913 Wiebe Pieter Mulder Bokma Bouw Bedrijven 33.52 67. 0229 Anneke Luiks Leeuwarden Dames 33.59 68. 0201 Christina de Boer Leeuwarden Dames 34.05 69. 0246 Jeanine Bruins-de Graaff Leeuwarden Dames 34.06 70. 0223 Yvonne Kaller Leeuwarden Personeel 34.07 71. 0895 Chantal de Jong Us Leeuwen 2 Bedrijven 34.09 72. 0235 Marije ter Haar Leeuwarden Meisjes>15 34.27 73. 0236 Marlies Bar Leeuwarden Meisjes>15 34.27 74. 0068 Lydia Wijnandts Drachten Personeel 34.41 75. 0069 Ria Rozeboom Leeuwarden Personeel 34.41 76. 0215 Fyona Teensma Leeuwarden Dames 34.46 77. 0500 Harry Wiersma Marrum Heren 34.49 78. 0214 Jeanice v/d Burgh-Eeftink Leeuwarden Dames 35.03 79. 0222 Bea Zwart Leeuwarden Dames 35.07 80. 0207 Aaffien Strating Leeuwarden Dames 35.34 81. 0219 Diane Leen Leeuwwarden Dames 35.34 82. 0202 Marianka Numan Leeuwarden Personeel 35.44 83. 0208 Catharina Atema Leeuwarden Dames 35.44 84. 0888 Eelco Hoogeveen Us Leeuwen 1 Bedrijven 35.53 85. 0430 Gerrit Visser Wouterswoude Heren 35.58 86. 0967 Klaas Kroese Rijkswaterent Bedrijven 35.59 87. 0910 Otto de Boer Bokma Bouw Bedrijven 36.21 88. 0968 Cor de Vries Rijkswaterent Bedrijven 36.32 89. 0252 Jellie Stinstra Leeuwarden Dames 36.36 90. 0986 Huib Jan Imbens Lab.Volksgezond Bedrijven 36.40 91. 0221 Hilda Top-Venema Leeuwarden Dames 36.44 92. 0497 Johannes van der Veen Goutum Heren 36.47 93. 0304 Lydia Ardjosoediro Leeuwarden Dames 36.50 94. 0429 Koen Kiestra Leeuwarden Heren 36.53 95. 0216 Jacqueline Voortman Stiens Personeel 36.54 96. 0441 Henk Elzinga Westergeest Heren 37.31 97. 0463 Teatse Tichelaar Harlingen Heren 37.40 98. 0969 Hans van der Steen Rijkswaterent Bedrijven 37.45 99. 0447 Erik Schippers Leeuwarden Heren 37.56 100. 0308 Tineke Onnes Harlingen Dames 38.02 101. 0956 Daan van der Geest Gem. Tytsjerk Bedrijven 38.03 102. 0305 Jeroen Wels Leeuwarden Heren 38.11 103. 0460 Cor Appelman Wirdum Heren 38.15 104. 0887 Simon Wiersma Us Leeuwen 1 Bedrijven 38.38 105. 0416 Johan Meinsma Leeuwarden Heren 38.40 106. 0437 Henk Boer Twijzel Heren 39.21 107. 0440 Lydia Klessens Leeuwarden Dames 39.29 108. 0439 Henk Hoekman Leeuwarden Heren 39.32 109. 0915 Hans Tiesma Bokma Bouw Bedrijven 39.43 110. 0863 Peter Schrier FB 1 Bedrijven 39.56 111. 0970 Nico Hoekstra Rijkswaterent Bedrijven 39.56 112. 0931 Wibo Drenth PFr.Zandloper 1 Bedrijven 40.06 113. 0933 Laas Bonnema PFr.Zandloper 1 Bedrijven 40.07 114. 0228 Douwe Pitstra Leeuwarden Heren 40.08 115. 0950 Hugo de Jong Franekeradeel Bedrijven 40.12 116. 0470 Jan Ulfman Hardegarijp Heren 40.33 117. 0930 Inge Wulffelé PFr.Zandloper 1 Bedrijven 40.33 118. 0928 Henk Bos PFr.Zandloper 1 Bedrijven 40.34 119. 0932 Klaas Zwart PFr.Zandloper 1 Bedrijven 40.41 120. 0947 Hans Groenewoud Franekeradeel Bedrijven 40.42 121. 0911 Cor van Sluis Bokma Bouw Bedrijven 41.05 122. 0876 Eris Bakker FB&CO 2 Bedrijven 41.22 123. 0524 Peter de Jong Leeuwarden Heren 41.27 124. 0929 Anne de Vries PFr.Zandloper 1 Bedrijven 41.30 125. 0893 Johannes Postma Us Leeuwen 2 Bedrijven 41.39 126. 0053 Henk Koet Buitenpost Personeel 41.55 127. 0423 Henk Sikma Zwaagwesteinde Heren 41.55 128. 0413 Meine Hoitsma Kollum Heren 41.56 129. 0502 Johan de Lange Munein Heren 42.07 130. 0490 Joop van Zutphen Stiens Heren 42.22 131. 0943 Benny Bijlsma Nuon 1 Bedrijven 42.30 132. 0951 Roland Dijkstra Franekeradeel Bedrijven 42.46 133. 0996 Sven Slikkerveer Revalidatie 1 Bedrijven 42.54 134. 0515 Pieter Joustra Leeuwarden Heren 42.55 135. 0484 Herman Wassens Leeuwarden Heren 42.58 136. 0306 Bart v. Duyvenvoorde Leeuwarden Heren 43.15 137. 0307 Philip Elzendorp Leeuwarden Heren 43.15 138. 0495 Paul Neven Leeuwarden Heren 43.16 139. 0513 Sido Martens Leeuwarden Heren 43.16 140. 0883 Thijs Tjalma FB Gaby + Boys Bedrijven 43.18 141. 0886 Roelof Houttuin FB Gaby + Boys Bedrijven 43.18 142. 0482 Jan Castelein Leeuwarden Heren 43.21 143. 0922 Richard Deen PFr.Zandloper 2 Bedrijven 43.29 144. 0923 Albert Reitsma PFr.Zandloper 2 Bedrijven 43.30 145. 0890 Lambert Kappert Us Leeuwen 1 Bedrijven 43.31 146. 0443 Robin Boor Leeuwarden Heren 43.32 147. 0517 Uilke Schotanus Sneek Heren 43.38 148. 0523 Elles de Vries Leeuwarden Dames 43.38 149. 0433 Ruurd Veenstra Twyzelerheide Heren 43.43 150. 0862 Jan ten Cate FB 1 Bedrijven 43.43 151. 0965 Jan van der Meij Wonen NW Frl. Bedrijven 43.50 152. 0418 Rennie Talsma Mantgum Dames 43.54 153. 0997 Dirk Vroling Revalidatie 1 Bedrijven 43.56 154. 0867 Jan Kleefstra FBOnruststokers Bedrijven 43.56 155. 0435 Klaas Kempenaar Zwagerbosch Heren 43.57 156. 0871 Anton Las FB&CO 3 Bedrijven 44.02 157. 0491 Annet Everaarts Leeuwarden Dames 44.11 158. 0912 Johan Jorritsma Bokma Bouw Bedrijven 44.12 159. 0958 Ate Oosterhof Vitens Spetters Bedrijven 44.12 160. 0845 Wim Nijp FB-CO1 Bedrijven 44.31 161. 0465 Bert Horlings Leeuwarden Personeel 44.43 162. 0442 Gerben Brouwer Sneek Heren 44.46 163. 0952 Louis Bakker Gem. Tytsjerk Bedrijven 44.47 164. 0981 Jeffrey Robbers UWV Bedrijven 45.07 165. 0917 Tracy Wijnsma Pranger Rosier Bedrijven 45.19 166. 0918 Sjoerdtje Veenstra Pranger Rosier Bedrijven 45.19 167. 0452 Hans Broekhuizen Leeuwarden Heren 45.20 168. 0884 Durk Gros FB Gaby + Boys Bedrijven 45.23 169. 0485 Thijs Boersma Leeuwarden Heren 45.26 170. 0461 Wieger van Keulen Leeuwarden Heren 45.27 171. 0921 Tiny Wouda Pranger Rosier Bedrijven 45.32 172. 0472 Bouke Fennema Britsum Heren 45.36 173. 0518 Johan Tamminga Jelsum Heren 45.36 174. 0067 Regina Visser Hardegarijp Personeel 45.39 175. 0309 Els Bos Hardegarijp Dames 45.39 176. 0511 Albert Boonstra Leeuwarden Heren 45.46 177. 0478 Harrie Noppers Hegebeintum Heren 45.49 178. 0960 Henk Stienstra Vitens Spetters Bedrijven 45.54 179. 1059 Tiny Posthumus Leeuwarden Personeel 46.05 180. 0914 Leo Korsten Bokma Bouw Bedrijven 46.12 181. 0504 Jan van der Beukel Berlikum Heren 46.14 182. 0459 Jeannemiek Miltenburg Hilaard Dames 46.16 183. 0852 Dinant Baan FB-BI-1 Bedrijven 46.17 184. 0469 Jan Panhuis Leeuwarden Heren 46.18 185. 0946 Durk Haitsma Franekeradeel Bedrijven 46.22 186. 0948 Harry Vellinga Franekeradeel Bedrijven 46.23 187. 0974 Simon Andringa Nieuw Wonen Frl Bedrijven 46.25 188. 0949 Tjalling van Steinvoorn Franekeradeel Bedrijven 46.28 189. 0924 Mark Stuyt PFr.Zandloper 2 Bedrijven 46.29 190. 0979 Geert Jan Bosma UWV Bedrijven 46.30 191. 0444 Gerben de Boer Leeuwarden Heren 46.31 192. 0421 Ingeborg Wortman Leeuwarden Dames 46.32 193. 0422 Ingrid Dijkstra Leeuwarden Dames 46.33 194. 0412 Fokke Rinzema Leeuwarden Heren 46.34 195. 0453 Geart Sierd vd Zee Leeuwarden Heren 46.52 196. 0446 Henk van der Meer Gorredijk Heren 46.56 197. 0916 Thea van der Meulen Pranger Rosier Bedrijven 46.57 198. 0063 Lex van Houte Leeuwarden Personeel 47.04 199. 0471 Jan Jepma Leeuwarden Heren 47.10 200. 0458 Wietze Visser Leeuwarden Heren 47.12 201. 0507 Jan Feenstra Leeuwarden Heren 47.13 202. 0483 Lina Pol Leeuwarden Dames 47.15 203. 0510 Liesbeth Andrea Hijlaard Dames 47.15 204. 0843 Marrit Yntema US Leeuwen I Bedrijven 47.16 205. 0889 Johan Veeninga Us Leeuwen 1 Bedrijven 47.17 206. 0051 Betty Osinga Leeuwarden Personeel 47.19 207. 0473 Harrie Strubbe Wommels Heren 47.21 208. 0419 Femme de Bruin Leeuwarden Heren 47.32 209. 0982 Tineke de Jong UWV Bedrijven 47.41 210. 0961 Dirk Muizer Vitens Spetters Bedrijven 47.42 211. 0962 Willie Muizer Vitens Spetters Bedrijven 47.43 212. 0984 Francien Kuiken UWV Bedrijven 47.44 213. 0424 Klaas Schippers Stiens Heren 47.45 214. 0985 Sjoeke Smorenburg Lab.Volksgezond Bedrijven 47.49 215. 0505 Anne Peterson Leeuwarden Heren 47.50 216. 0055 Alies Sietsma-Kok Wartena Personeel 47.52 217. 0477 Femke Vesseur Leeuwarden Dames 47.53 218. 0432 Arjen Middel Leeuwarden Heren 47.55 219. 0875 Klaas Bootsma FB&CO 2 Bedrijven 47.56 220. 0907 Doede van der Bij Deloitte Lwd 1 Bedrijven 47.59 221. 0230 Else Andela Leeuwarden Personeel 48.01 222. 0066 John van Eijndhoven Leeuwarden Personeel 48.02 223. 0481 O. Bruinsma Leeuwarden Heren 48.04 224. 0865 Jan Remco Meijer FBOnruststokers Bedrijven 48.05 225. 0516 Alex Joustra Leeuwarden Heren 48.11 226. 0499 Erica Verdegaal Leeuwarden Dames 48.13 227. 0954 Ido Bosman Gem. Tytsjerk Bedrijven 48.20 228. 0857 Michiel Wiering FB-BI-1 Bedrijven 48.21 229. 0966 Willem Seepma Wonen NW Frl. Bedrijven 48.23 230. 0874 Jaap Postema FB&CO 2 Bedrijven 48.27 231. 0955 A. Hazeleger_Bosman Gem. Tytsjerk Bedrijven 48.28 232. 0855 Janny van Zurk FB Gaby + Boys Bedrijven 48.29 233. 0519 Rense Zwerver Leeuwarden Heren 48.31 234. 0520 Edo Eisma Goutum Heren 48.31 235. 0995 Bart Bosma Revalidatie 1 Bedrijven 48.33 236. 0436 Jelke Visser Twijzelerheide Heren 48.38 237. 0411 Armand Antonides Marssum Heren 48.40 238. 0525 Sipke Jan Sangers Leeuwarden Heren 48.40 239. 0462 Ritske Mud Leeuwarden Heren 48.47 240. 0301 Sjoeke van den Akker Leeuwarden Dames 48.56 241. 0302 Kim Boonstra Leeuwarden Dames 48.56 242. 0903 Boudewijn Casparij Deloitte Lwd 2 Bedrijven 48.58 243. 0971 Arjen Bosch Rijkswaterent Bedrijven 49.06 244. 0953 Oeds de Jager Gem. Tytsjerk Bedrijven 49.17 245. 0426 Joop Boonstra Leeuwarden Heren 49.19 246. 0959 Ant Bottema Vitens Spetters Bedrijven 49.20 247. 0869 Mirjam Ganzinga FB&CO 3 Bedrijven 49.21 248. 0868 Hylco van der Meer FBOnruststokers Bedrijven 49.22 249. 0925 Jan Dijkstra PFr.Zandloper 2 Bedrijven 49.27 250. 0882 Gaby de Vos FB Gaby + Boys Bedrijven 49.38 251. 0919 Ytsje Kingma Pranger Rosier Bedrijven 49.42 252. 0980 Thijs Hofstra UWV Bedrijven 49.44 253. 0983 Doreen Gjaltema UWV Bedrijven 49.45 254. 0479 Klaske van Lunzen-Mink Leeuwarden Dames 49.46 255. 0445 Wytze Osinga Leeuwarden Heren 49.50 256. 0866 Arnold Schuil FBOnruststokers Bedrijven 49.51 257. 0521 Alie Sinnema Jelsum Personeel 50.01 258. 0522 Baukje van der Burg Cornjum Dames 50.01 259. 0402 Martin Rijpstra Leeuwarden Heren 50.07 260. 0861 Alfred Stel FB 1 Bedrijven 50.08 261. 0487 Wybrand de Groot Veenwouden Heren 50.16 262. 0894 Henk Jansen Us Leeuwen 2 Bedrijven 50.16 263. 0905 Rudy Douma Deloitte Lwd 1 Bedrijven 50.25 264. 0509 W. Dantuma Gytsjerk Heren 50.35 265. 0964 Gerlof Gerlofsma Wonen NW Frl. Bedrijven 50.37 266. 0403 Victor Dechesne Leeuwarden Heren 50.44 267. 0927 Birgit Feenstra PFr.Zandloper 2 Bedrijven 50.50 268. 0998 Sten Stein Revalidatie 1 Bedrijven 50.56 269. 0872 Guus Vergnes FB&CO 3 Bedrijven 51.04 270. 0526 Pieter Siegersma Leeuwarden Heren 51.34 271. 0891 Anton Wijkhuis Us Leeuwen 2 Bedrijven 51.36 272. 0858 Huib Ellemers FB P&C Bedrijven 51.41 273. 0944 Tjibbie van der Ploeg Nuon 1 Bedrijven 51.42 274. 0873 Ralph Lenior FB&CO 3 Bedrijven 51.53 275. 0989 Jaap Bosch Lab.Volksgezond Bedrijven 51.59 276. 0990 Harald Laman Revalidatie 1 Bedrijven 52.12 277. 0993 Evert Kronemeijer Revalidatie 2 Bedrijven 52.22 278. 0864 John Ritchi FB 1 Bedrijven 52.35 279. 0978 Peter Braaksma Nieuw Wonen Frl Bedrijven 52.35 280. 0860 Ben Dijk FB 1 Bedrijven 52.37 281. 0973 Arnoud Burkels Nieuw Wonen Frl Bedrijven 52.44 282. 0899 Ben Mijnheer Deloitte Lwd 2 Bedrijven 52.46 283. 0920 Coby Wouda Pranger Rosier Bedrijven 52.49 284. 0501 Els Roosma Franeker Dames 52.58 285. 0975 Johan van Kammen Nieuw Wonen Frl Bedrijven 53.02 286. 0850 Felix van Rooij FB-BI-1 Bedrijven 53.08 287. 0415 Jippe Bokma Leeuwarden Heren 53.22 288. 0870 Sjoerd Jan Zwart FB&CO 3 Bedrijven 53.36 289. 0488 Herman Hoekstra Leeuwarden Heren 53.49 290. 0401 Chris Kalsbeek Leeuwarden Personeel 53.59 291. 0846 Jos Pot FB-BI-2 Bedrijven 54.10 292. 0065 Willem de Rhoter Leeuwarden Personeel 54.12 293. 0992 Nico Cools Revalidatie 2 Bedrijven 54.20 294. 0506 Eric Pronk Leeuwarden Heren 54.34 295. 0404 Reinder Sinnema Leeuwarden Heren 54.36 296. 0963 Rein Hagenaars Wonen NW Frl. Bedrijven 54.40 297. 0994 Ingrid Nijenhuis Revalidatie 2 Bedrijven 54.47 298. 0438 Melle Tijchelaar Leeuwarden Heren 54.48 299. 0060 Ramzy Abouhassan Leeuwarden Personeel 54.54 300. 0454 Fred Mijnheer Stiens Heren 55.01 301. 0474 Elvira Lubach Tzummarum Dames 55.02 302. 0058 Greetje Bijlsma Leeuwarden Personeel 55.09 303. 0849 Pieter de Jager FB-BI-2 Bedrijven 55.11 304. 0904 Els Kloosterman Deloitte Lwd 1 Bedrijven 55.12 305. 0854 Klaas de Boer FB P&C Bedrijven 55.13 306. 0939 Lubbert Flisijn Nuon 2 Bedrijven 55.18 307. 0945 Klaas Hofman Nuon 1 Bedrijven 55.18 308. 0303 Saakje Hoekstra Gytsjerk Dames 55.26 309. 0508 Margreet Jousma Leeuwarden Dames 55.26 310. 0988 Inge Kruithof Lab.Volksgezond Bedrijven 55.34 311. 0512 Horst Schulz Leeuwarden Heren 55.46 312. 0987 Afke Brandenburg Lab.Volksgezond Bedrijven 55.50 313. 0991 Marijke Hondebrink Revalidatie 2 Bedrijven 55.53 314. 0072 Hette Blanksma Veenwouden Personeel 56.01 315. 0449 Jeroen van Bart Leeuwarden Heren 56.05 316. 0934 Kees Rauwerda Nuon 2 Bedrijven 56.11 317. 0942 Domien Reekers Nuon 1 Bedrijven 56.11 318. 0451 Cas Zijlstra Leeuwarden Heren 56.17 319. 0406 Reinder Bletterman Leeuwarden Heren 56.19 320. 0420 Marlies Hepkema Leeuwarden Dames 56.20 321. 0407 Hendrikje de Groot Leeuwarden Dames 56.37 322. 0977 Helena Spits Nieuw Wonen Frl Bedrijven 56.38 323. 0859 Martha Tiedema FB P&C Bedrijven 56.50 324. 0434 Fokeltje Feenstra Zwagerbosch Dames 56.55 325. 0400 Frans Beek Leeuwarden Heren 57.06 326. 0897 Auke van der Meer Deloitte Gr. Bedrijven 57.06 327. 0898 Saskia Houwing Deloitte Gr. Bedrijven 57.06 328. 0900 Thomas Deen Deloitte Gr. Bedrijven 57.06 329. 0901 Bert Jan Mol Deloitte Gr. Bedrijven 57.06 330. 0902 Erwin van Riet Deloitte Gr. Bedrijven 57.06 331. 0906 Sander Penninga Deloitte Lwd 2 Bedrijven 57.06 332. 0844 Nathalie Oermann Revalidatie 2 Bedrijven 57.14 333. 0496 Frans van der Werff Leeuwarden Heren 57.36 334. 0935 Eelke de Vries Nuon 2 Bedrijven 57.52 335. 0052 Baukje Tjeerdsma Leeuwarden Personeel 58.06 336. 0410 Monique Schilstra Leeuwarden Dames 58.06 337. 0467 Griteke Preusting Leeuwarden Dames 58.08 338. 0468 Jos Preusting Leeuwarden Heren 58.09 339. 0486 Klaas Houtstra Leeuwarden Heren 58.09 340. 0476 Ineke Bloemsma Franeker Dames 58.20 341. 0448 Deborah Wiggers Leeuwarden Dames 58.37 342. 0880 Ike Kooistra FB&CO 1 Bedrijven 58.44 343. 0879 Henriette Westra FB&CO 1 Bedrijven 58.45 344. 0878 Gerda van der Ploeg FB&CO 1 Bedrijven 58.46 345. 0492 Marjan de Vries Leeuwarden Dames 58.57 346. 0425 Hannie Halma Hallum Dames 58.58 347. 0450 Ditmer Lesterhuis leeuwarden Heren 59.04 348. 0064 Adriana Siegersma Leeuwarden Personeel 59.25 349. 0877 Maria Hoekstra FB&CO 2 Bedrijven 59.25 350. 0881 Tialda Zwart-Postma FB&CO 1 Bedrijven 59.25 351. 0936 Harm Swart Nuon 2 Bedrijven 1.00.06 352. 0940 Trienke Alma Nuon 1 Bedrijven 1.00.08 353. 0405 Marc van Gelder Leeuwarden Heren 1.00.12 354. 0408 Wieger Koeze Leeuwarden Heren 1.00.19 355. 0847 Erik Middelbosch FB-BI-2 Bedrijven 1.00.19 356. 0503 Ankie Galama Munein Dames 1.00.25 357. 0257 Joop Roosma Franeker Heren 1.00.31 358. 0475 Bettie Bloemsma Franeker Dames 1.00.34 359. 0480 Ans Sinnema Stiens Dames 1.00.35 360. 0941 Sjouke Alma Nuon 1 Bedrijven 1.00.38 361. 0466 Leo Schuil Leeuwarden Heren 1.00.43 362. 0908 Remko Geveke Deloitte Lwd 1 Bedrijven 1.00.49 363. 0464 Hedwig van Eijkern Stiens Personeel 1.01.03 364. 0457 Marjan Fijma Goutum Dames 1.01.14 365. 0855 Cees Mous FB P&C Bedrijven 1.02.06 366. 0856 Wouter van der Meer FB P&C Bedrijven 1.02.06 367. 0489 Gabrielle Baatje St.Annaparochie Dames 1.02.08 368. 0976 Annet Stam Nieuw Wonen Frl Bedrijven 1.02.08 369. 0455 Klaas Sytsma Stiens Heren 1.02.21 370. 0972 Franklin Zoete Rijkswaterent Bedrijven 1.02.26 371. 0414 Appie Kuipers Leeuwarden Heren 1.02.47 372. 0409 Ad Oost Leeuwarden Heren 1.03.13 373. 0938 Eelke Pander Nuon 2 Bedrijven 1.03.59 374. 0937 Jan Oosterhof Nuon 2 Bedrijven 1.04.01 375. 0456 Judith Zijlstra Warstiens Dames 1.04.17 376. 0494 Laura van Meerloo Leeuwarden Dames 1.04.18 377. 0493 Joan Das Leeuwarden Dames 1.04.30 378. 0300 Jan Jorna Harlingen Heren 1.04.39 379. 0909 Karla Schipper Deloitte Lwd 2 Bedrijven 1.05.17

UITSLAG BEDRIJVENRUN
Bedrijfsnaam nr. tijd nr. tijd nr. tijd nr. tijd nr. tijd nr. tijd 967-972 Rijkswaterstaat 967 00.35.59 968 00.36.32 969 00.37.45 970 00.39.56 971 00.49.06 972 01.02.06 928-933 Provincie Zandlopers 1 931 00.40.06 933 00.40.07 930 00.40.33 928 00.40.34 932 00.40.41 929 00.41.30 910-915 Bouwbedrijf Bokma 913 00.33.52 910 00.36.21 915 00.39.43 911 00.41.05 912 00.44.12 914 00.46.12 946-951 Gem. Franekeradeel 950 00.40.12 947 00.40.42 951 00.42.46 946 00.46.22 948 00.46.23 949 00.46.28 916-921 Pranger Rosier dames 918 00.45.19 917 00.45.19 921 00.45.32 916 00.46.57 919 00.49.42 920 00.52.49 887-890-843 Us Leeuwen 1 888 00.35.53 887 00.38.38 890 00.43.31 843 00.47.16 889 00.47.17 957-962 Vitens De Spetters 958 00.44.12 960 00.45.54 961 00.47.42 962 00.47.43 959 00.49.20 979-984 UWV Leeuwarden 981 00.45.07 979 00.46.30 982 00.47.41 984 00.47.44 980 00.49.44 983 00.49.45 952-956 Gem. Tytsjerksteradiel 956 00.38.03 00.38.03 952 00.44.47 954 00.48.20 955 00.48.28 953 00.49.17 882-886 FB Gaby and the Boys 883 00.43.18 886 00.43.18 884 00.45.23 885 00.48.29 882 00.49.38 922-927 Provincie Zandlopers 2 922 00.43.29 923 00.43.30 924 00.46.29 925 00.49.27 927 00.50.50 865-868 FB Onruststokers 867 00.43.56 865 00.48.05 868 00.49.22 866 00.49.51 990+995-998 Revalidatie 1 996 00.42.54 997 00.43.56 995 00.48.33 998 00.50.56 990 00.52.12 891-895 Us Leeuwen 2 895 2 ronden 893 00.41.39 894 00.50.16 891 00.51.36 869-873 FB CO 3 871 00.44.02 869 00.49.21 872 00.51.04 873 00.51.53 870 00.53.36 860-864 FB 1 863 00.39.56 862 00.43.43 861 00.50.08 864 00.52.35 860 00.52.37 973-978 Nieuw Wonen 974 00.46.25 978 00.52.35 973 00.52.44 975 00.53.02 977 00.56.38 976 01.02.08 963-966 Wonen NW Friesland 965 00.43.50 966 00.48.23 964 00.50.37 963 00.54.40 985-989 Lab. Volksgezondheid 986 00.36.40 985 00.47.49 989 00.51.59 988 00.55.34 987 00.55.50 991-994-844 Revalidatie 2 993 00.52.22 992 00.54.20 994 00.54.47 991 00.55.53 844 00.57.14 940-945 Nuon Friesland 1 943 00.42.30 944 00.51.42 945 00.55.18 942 00.56.11 940 01.00.08 941 01.00.38 897-898-900-901-902 Deloitte Grong. 901 00.57.06 900 00.57.06 902 00.57.06 897 00.57.06 898 00.57.06 878-881+845 FB CO 1 845 00.44.31 880 00.58.44 879 00.58.45 878 00.58.46 881 00.59.25 874-877 FB CO 2 876 00.41.22 875 00.47.56 874 00.48.27 877 00.59.25 934-939 Nuon Friesland 2 939 00.55.18 934 00.56.11 935 00.57.52 936 01.00.06 938 01.03.59 937 01.04.01 904-905-907-908 Deloitte Lwd 1 907 00.47.59 905 00.50.25 904 00.55.12 908 01.00.49 854-859 FB P en C 858 00.51.41 854 00.55.13 859 00.56.50 855 01.02.06 856 01.02.06 899-903-906-909 Deloiite Lwd 2 903 00.48.58 899 00.52.46 906 00.57.06 909 01.05.17 846-849 FB-BI 2 846 00.54.10 849 00.55.11 847 01.00.19 xxxxxxx 850-853 FB-BI 1 852 00.46.17 853 00.48.21 850 00.53.08 xxxxxxx
Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn op de uitslag, dan graag een mailtje sturen naar Tea Wesseling:
jan.wesseling@hetnet.nl