Uitslag Noorder Fitrun 9-10-2004.
Uitslag Noorder Fitrun 9-10-2004 (laatste correctie 12-10-2004)

De deelnemers konden kiezen uit 1,2,3, of 4 ronden van 2440m (na hermeting 12-10-2004)
1R=2440m 2R=4880m  3R=7320m  4R=9760m
In de uitslag staan alleen de gelopen tijden vermeld, maar niet 
het aantal gelopen ronden.

   
     1 Lammert Odinga      Leeuwarden   Heren   0.08.04
     2 Lisanne Oegema      Hardegarijp   Meisjes>15 0.10.52
     3 Lisanne Jager       Leeuwarden   Meisjes>15 0.11.22
     4 Ingrid de Boer      Oudeschoot   Dames   0.13.05
     5 Martijn van Dussen    Oudeschoot   Jongens>15 0.13.05
     6 Monique Jager       Leeuwarden   Dames   0.13.05
     7 Eileen van Dussen     Oudeschoot   Meisjes>15 0.13.08
     8 Charlotte de Vries    Drachten    Meisjes>15 0.13.09
     9 John Duivesteyn      UWV 2      Bedrijven 0.13.35
     10 Wybrich Stienstra     Warga      Meisjes>15 0.14.28
     11 Bas Stienstra       Warga      Jongens>15 0.14.29
     12 Klaas Stienstra      Warga      Jongens>15 0.14.33
     13 Bram Sonsma        Leeuwarden   Jongens>15 0.15.24
     14 Roelof Zondervan     Leeuwarden   Jongens>15 0.15.27
     15 Janko Kuiper       Leeuwarden   Heren   0.15.40
     16 Pieter Dirk Riedstra   Leeuwarden   Heren   0.17.46
     17 Fenna van Wees      Leeuwarden   Meisjes>15 0.17.48
     18 Hennie Bergsma      Leeuwarden   Dames   0.17.51
     19 Frouke Feenstra      Leeuwarden   Dames   0.17.51
     20 Annemieke Middelkamp   Franeker    Dames   0.17.51
     21 Tom Asjes         Britsum     Jongens>15 0.17.51
     22 Jeanet Huitema      Leeuwarden   Dames   0.17.51
     23 Henney Venema       Leeuwarden   Dames   0.18.04
     24 Marian Stam        Leeuwarden   Dames   0.18.21
     25 Julius Buwolda      Nieuweschoot  Heren   0.18.22
     26 Joep van Wees       Leeuwarden   Jongens>15 0.18.32
     27 Jan Jorna         Harlingen    Heren   0.18.44
     28 Doetie Postma       Veenwouden   Dames   0.18.49
     29 Jellie Boonstra      Leeuwarden   Dames   0.19.12
     30 Jaap de Boer       Leeuwarden   Heren   0.20.43
     31 Willie Muizer       Leeuwarden   Heren   0.22.09
     32 Ellen Kuipers       Leeuwarden   Dames   0.22.37
     33 Gosse Taekema       Amsterdam    Heren   0.22.41
     34 Hennie Visser       Damwoude    Meisjes>15 0.23.09
     35 Ydwine van der Veen    Goutum     Meisjes>15 0.23.18
     36 Baukje Dijkstra      Dokkum     Dames   0.23.28
     37 Thea van der Meulen    Dokkum     Dames   0.23.56
     38 Tracy Wijnsma       Damwoude    Dames   0.23.56
     39 Wencke Taatgen      Leeuwarden   Dames   0.24.42
     40 Harry Moerings      Leeuwarden   Heren   0.25.24
     41 Sjouke van Althuis    Leeuwarden   Heren   0.25.57
     42 Jerome ten Cate      Leeuwarden   Jongens>15 0.26.45
     43 Behan Keulen       Menaldum    Heren   0.26.48
     44 Chris de Vries      Leeuwarden   Heren   0.27.01
     45 Ans            FB FlyingLadies Bedrijven 0.28.03
     46 Nelleke Geenevassen    Leeuwarden   Dames   0.28.18
     47 Tineke de Vries      Leeuwarden   Dames   0.28.22
     48 Annemarie Vaartjes    Leeuwarden   Dames   0.28.47
     49 Jan Jepma         Leeuwarden   Heren   0.29.05
     50 Ida Veenstra       Bergum     Dames   0.29.54
     51 Irene de Vries      Leeuwarden   Dames   0.30.04
     52 Annemiek Sodenkamp    Leeuwarden   Dames   0.30.06
     53 Gerie van der Galien   Leeuwarden   Dames   0.30.24
     54 Skakuntala Boorsma    Leeuwarden   Dames   0.31.46
     55 Odile Lemoine       Leeuwarden   Dames   0.31.54
     56 Pieter IJzendoorn     Leewarden    Heren   0.31.57
     57 Mindert Wouda       Dronrijp    Heren   0.32.17
     58 Nynke Wouda        Dronrijp    Dames   0.32.17
     59 Alle van der Veen     Suwald     Heren   0.32.18
     60 Jan de Vries       Leeuwarden   Heren   0.32.32
     61 Stefan van der Pols    Vogelenzang   Heren   0.32.36
     62 Laura de Jong       Leeuwarden   Dames   0.32.39
     63 Rene Bourgonje      Leeuwarden   Heren   0.32.44
     64 Liesbeth Oppenheimer   Bergum     Personeel 0.33.01
     65 Margreeth Korten     Menaldum    Dames   0.33.06
     66 Sjoukje van der Velde   Leeuwarden   Personeel 0.33.08
     67 Rik Bruinsma       Leeuwarden   Jongens>15 0.33.14
     68 Patrick Sinnema      Leeuwarden   Jongens>15 0.33.15
     69 Edwin van Dort      Leeuwarden   Heren   0.33.20
     70 Jolanda Bokma       Leeuwarden   Dames   0.33.34
     71 Abdelkader Ben Boudjemaa Leeuwarden   Heren   0.34.01
     72 Jacob van der Ley     Leeuwarden   Heren   0.34.02
     73 Michael Crook       Leeuwarden   Heren   0.34.22
     74 Ria Kooistra-Broeder   Pingjum     Personeel 0.34.27
     75 Marijke From       Leeuwarden   Dames   0.34.28
     76 Marjon Boersma      Leeuwarden   Dames   0.34.33
     77 Lieuwe van Hijum     Veenwouden   Heren   0.34.33
     78 Monica Jorna       Sneek      Dames   0.34.33
     79 Bea Koerts        Dronrijp    Dames   0.34.33
     80 Margriet Roorda      Leeuwarden   Dames   0.34.33
     81 Hermina Terpstra     Leeuwarden   Dames   0.34.33
     82 Ynze Stienstra      Warga      Heren   0.34.33
     83 Joca van der Mee     Leeuwarden   Heren   0.34.45
     84 Hans Kerkhoven      Leeuwarden   Personeel 0.34.46
     85 Henk Hoekman       Leeuwarden   Heren   0.34.58
     86 Myrte Schutten      Leeuwarden   Dames   0.35.15
     87 Douwe Pitstra       Leeuwarden   Heren   0.35.20
     88 Martin Ketellapper    Leeuwarden   Heren   0.35.36
     89 Saskia Boom        Leeuwarden   Dames   0.35.38
     90 Els de Witte- vd Meer   Witmarsum    Personeel 0.35.39
     91 Johannes van der Veen   Goutum     Heren   0.35.50
     92 Ron ten Cate       Leeuwarden   Heren   0.36.02
     93 Hanneke Fennema      Hallum     Personeel 0.36.06
     94 Cor de Vries       Leeuwarden   Heren   0.36.07
     95 Desiree van Brakel    Leeuwarden   Dames   0.36.13
     96 Edwin Bakker       Leeuwarden   Personeel 0.36.15
     97 Harry Wiersma       Marrum     Heren   0.36.25
     98 Frans Feijen       Leeuwarden   Heren   0.36.40
     99 Gerrit Abma        FB Corporate R. Bedrijven 0.36.49
    100 Jelle Postma       Pranger Rosier Bedrijven 0.36.50
    101 Cor Wetting        Leeuwarden   Heren   0.36.50
    102 Elmar Otter        Leeuwarden   Heren   0.37.18
    103 Koen Kiestra       Leeuwarden   Heren   0.37.24
    104 Wout Meijer        Kornhorn    Heren   0.37.30
    105 Lars Wudich        Leeuwarden   Heren   0.37.31
    106 Freddy Venema       Leeuwarden   Heren   0.37.35
    107 Eric van Roon       Leeuwarden   Heren   0.37.43
    108 Geale-Simon Postma    Kollum     Jongens>15 0.37.45
    109 Marc Rooding       Leeuwarden   Heren   0.37.48
    110 Jacob Wieland       Rijkswaterstaat Bedrijven 0.37.55
    111 Marja Ransijn       Leeuwarden   Dames   0.38.00
    112 Pieter Visser       Pranger Rosier Bedrijven 0.38.01
    113 Rian Westerhuis      Leeuwarden   Dames   0.38.01
    114 Jelle Kazimier      Leeuwarden   Heren   0.38.04
    115 Karst Anema        Stiens     Heren   0.38.05
    116 Willie Kiewiet      Menaldumadeel  Bedrijven 0.38.06
    117 Aise Bouma        Kimswert    Heren   0.38.06
    118 Wiebe Pieter Mulder    Bokma Bouw   Bedrijven 0.38.19
    119 Johan Meinsma       Leeuwarden   Heren   0.38.19
    120 Nico Hoekstra       Leeuwarden   Heren   0.38.23
    121 Jaap Visser        Pranger Rosier Bedrijven 0.38.28
    122 Jogchum Dijkstra     Pranger Rosier Bedrijven 0.38.29
    123 Hans Westra        Zwaagwesteinde Heren   0.38.55
    124 Hannie Swart       Sneek      Dames   0.38.57
    125 Franklin Zoete      Rijkswaterstaat Bedrijven 0.38.58
    126 Bouwe van der Steeg    Leeuwarden   Heren   0.39.04
    127 Louis Herrema       Johnson Control Bedrijven 0.39.20
    128 Henk Veenstra       FB Utrinners  Bedrijven 0.39.20
    129 Alex van Zurk       Leeuwarden   Heren   0.39.34
    130 Rense Zwerver       Leeuwarden   Heren   0.39.34
    131 Andre van der Werf    Leeuwarden   Heren   0.39.38
    132 Johan Feenstra      Leeuwarden   Heren   0.39.40
    133 Wiebe Kootstra      Twijzelerheide Heren   0.39.46
    134 Benn Hoekman       Opeinde     Heren   0.39.47
    135 Willem Hendriksen     Assen      Heren   0.39.50
    136 Kees Westra        Gytsjerk    Heren   0.39.50
    137 Herman Geritz       Midlum     Heren   0.39.50
    138 Huub van der Meeren    Pranger Rosier Bedrijven 0.39.58
    139 Koen Sonsma        Leeuwarden   Jongens>15 0.39.59
    140 Geert Jan Bosma      UWV 1      Bedrijven 0.40.00
    141 Otto de Boer       Leeuwarden   Heren   0.40.10
    142 Jacob Tichelaar      Midlum     Heren   0.40.11
    143 Arjen Lettinga      Leeuwarden   Heren   0.40.12
    144 Lydia Klessens      Leeuwarden   Dames   0.40.23
    145 Jaap Vos         Leeuwarden   Heren   0.40.25
    146 Tsjip van der Mei     Pranger Rosier Bedrijven 0.40.29
    147 Wijtze Osinga       Leeuwarden   Heren   0.40.29
    148 Menno de Block      Leeuwarden   Heren   0.40.30
    149 Sytze Wetting       Leeuwarden   Heren   0.40.30
    150 Anna van Dijk       Lekkum     Dames   0.40.36
    151 Jose Bakker        Hogebeintum   Dames   0.40.37
    152 Henk van Eldik      Johnson Control Bedrijven 0.40.42
    153 Mark Halma        FB Corporate R. Bedrijven 0.41.03
    154 Martin de Boer      Leeuwarden   Personeel 0.41.04
    155 Pieter Joustra      Leeuwarden   Heren   0.41.19
    156 Sybren Bakker       Goutum     Heren   0.41.26
    157 Richard Koerts      Groningen    Heren   0.41.28
    158 Johan Beintema      Leeuwarden   Heren   0.41.36
    159 Afke Duinstra       Stiens     Personeel 0.41.39
    160 Cor van der Sluis     Franeker    Heren   0.41.52
    161 Willy Heidinga      Leeuwarden   Personeel 0.41.55
    162 Frans Jellema       Leeuwarden   Heren   0.41.56
    163 Piet Bruinsma       Leeuwarden   Heren   0.42.02
    164 Sido Martens       Leeuwarden   Heren   0.42.10
    165 Wim Nijp         FB Koepelteam  Bedrijven 0.42.36
    166 Sjors Tissingh      UWV 1      Bedrijven 0.42.37
    167 Theo Wolfs        Warstiens    Heren   0.42.43
    168 Jan Brink         Leeuwarden   Heren   0.42.46
    169 Tjalling van der Iest   Wetterskip   Bedrijven 0.42.58
    170 Jeffery Robbers      Leeuwarden   Heren   0.42.59
    171 Hans van der Steen    Rijkswaterstaat Bedrijven 0.43.07
    172 Annemieke Visser     Leeuwarden   Dames   0.43.14
    173 Harm Andringa       Leeuwarden   Heren   0.43.23
    174 Wieger Feddema      Menaldumadeel  Bedrijven 0.43.33
    175 Agnes Laurens       Leeuwarden   Dames   0.43.42
    176 Pytsje de Vries      Leeuwarden   Dames   0.43.42
    177 Linda Werner       Leeuwarden   Dames   0.43.42
    178 Peter Braakman      Bergum     Heren   0.43.45
    179 Mark Stuit        Leeuwarden   Heren   0.43.45
    180 Jeannemiek Miltenburg   Hilaard     Dames   0.43.46
    181 Thijs Tjalma       FB Team One   Bedrijven 0.43.51
    182 Pieter Oosterhof     Gytsjerk    Heren   0.43.58
    183 Meine Putrum       Grou      Heren   0.43.58
    184 Johan Jorritsma      Bokma Bouw   Bedrijven 0.44.06
    185 Sjoerd Holtrop      Leeuwarden   Heren   0.44.11
    186 Chris Fahner       Leeuwarden   Heren   0.44.16
    187 Eeuwke Reidsma      Adema Gast W.  Bedrijven 0.44.20
    188 Bennie Moed        Tuk       Heren   0.44.23
    189 Rennie Talsma       Mantgum     Dames   0.44.44
    190 Rein Baarsma       Leeuwarden   Heren   0.44.48
    191 Dirk Vroling       Revalidatie I  Bedrijven 0.44.54
    192 Durk Gros         FB Team One   Bedrijven 0.44.57
    193 Chris Westra       Leeuwarden   Heren   0.44.58
    194 Fokko Fokma        FB Utrinners  Bedrijven 0.45.16
    195 Hans Tijsma        Adema Gast W.  Bedrijven 0.45.27
    196 Jan Kalsbeek       Stiens     Heren   0.45.29
    197 Edo Eisma         Goutum     Heren   0.45.41
    198 Hans van Ooijen      Rijkswaterstaat Bedrijven 0.45.43
    199 Koos Pietersma      Leeuwarden   Heren   0.45.51
    200 Theodoor de Bruin     FB Koepelteam  Bedrijven 0.45.54
    201 Matthijs Vleugel     Menaldum    Heren   0.45.54
    202 Leo Korsten        Bokma Bouw   Bedrijven 0.46.15
    203 Tiny Wouda        Kollum     Dames   0.46.19
    204 Startnummer 455              Heren   0.46.19
    205 Louis Bakker       Ryptsjerk    Heren   0.46.21
    206 Uilke Schotanus      Johnson Control Bedrijven 0.46.23
    207 Erica Verdegaal      Leeuwarden   Dames   0.46.23
    208 Jan Feenstra       Leeuwarden   Heren   0.46.23
    209 Peter de Vries      Leeuwarden   Heren   0.46.34
    210 Robert Waaksma      Revalidatie I  Bedrijven 0.46.35
    211 Johan Tamminga      Bokma Bouw   Bedrijven 0.46.36
    212 Cora van der Haar     Leeuwarden   Dames   0.46.36
    213 Elles de Vries      Leeuwarden   Dames   0.46.36
    214 Linda Hainja       Stiens     Dames   0.46.38
    215 Klaas Jan Hutten     FB Corporate R. Bedrijven 0.46.45
    216 Alfred Stel        FB Corporate R. Bedrijven 0.46.46
    217 Gerk Hagedoorn      FB Koepelteam  Bedrijven 0.46.47
    218 Eise Roorda        Johnson Control Bedrijven 0.46.49
    219 Nadia Amah Apedo     Leeuwarden   Dames   0.46.52
    220 Francis de Ruiter     Stiens     Personeel 0.46.52
    221 Frits Reith        Leeuwarden   Heren   0.47.02
    222 Wietse Huisman      Adema Gast W.  Bedrijven 0.47.05
    223 Jan Pieter Baarsma    Leeuwarden   Jongens>15 0.47.08
    224 Menno de Jong       Leeuwarden   Jongens>15 0.47.08
    225 Nynke de Jong       Revalidatie I  Bedrijven 0.47.09
    226 Edwin Deelstra      Leeuwarden   Heren   0.47.15
    227 Frans Kingma       Menaldumadeel  Bedrijven 0.47.16
    228 Peter Bar         Leeuwarden   Heren   0.47.17
    229 Cindy Hesse        Leeuwarden   Dames   0.47.33
    230 Geert Luinstra      Leeuwarden   Heren   0.47.35
    231 Rene van Wees       Leeuwarden   Heren   0.47.35
    232 Jippe Tinga        FB Moneymakers Bedrijven 0.47.38
    233 Hans de Rulg       Oudebildtzijl  Personeel 0.47.41
    234 Oeds de Jager       Wetterskip   Bedrijven 0.47.43
    235 Ton Post         FB Utrinners  Bedrijven 0.47.43
    236 Ridzert Postma      Leeuwarden   Heren   0.47.44
    237 Betty Osinga       Leeuwarden   Personeel 0.47.45
    238 Wybren Visser       Harlingen    Heren   0.47.47
    239 Andre Bar         Leeuwarden   Heren   0.47.48
    240 Bouke Fennema       Britsum     Jongens>15 0.47.50
    241 Gerben de Boer      Leeuwarden   Heren   0.47.53
    242 Startnummer 17              Heren   0.47.55
    243 Bart Krol         Adema Gast W.  Bedrijven 0.47.58
    244 Harald Laman       Revalidatie 2  Bedrijven 0.48.00
    245 Gideon Korsten      Bokma Bouw   Bedrijven 0.48.00
    246 Ramzy Abouhassan     Leeuwarden   Personeel 0.48.04
    247 Harry Noppers       Hogebeintum   Heren   0.48.06
    248 Mirjam Wesselius     Warga      Dames   0.48.10
    249 Alies Sietsma-Kok     Wartena     Dames   0.48.10
    250 Gees Adema        Leeuwarden   Dames   0.48.11
    251 Nancy Caviet       Dokkum     Dames   0.48.12
    252 Jan Lindeboom       Leeuwarden   Heren   0.48.17
    253 Wieger van Keulen     Leeuwarden   Heren   0.48.21
    254 Donald Rijfkogel     Johnson Control Bedrijven 0.48.23
    255 Martin de Bruin      FB Koepelteam  Bedrijven 0.48.24
    256 Rinze Kootstra      Leeuwarden   Heren   0.48.27
    257 Jan Buursma        Adema Gast.W.  Bedrijven 0.48.30
    258 Jacob Schaap       Leeuwarden   Heren   0.48.30
    259 Ytsje Kingma       FB Team One   Bedrijven 0.48.31
    260 Ale Poelstra       Zwaagwesteinde Heren   0.48.32
    261 Barry Oudejans      FB Team One   Bedrijven 0.48.33 
    262 Menno van Dijk      Leeuwarden   Heren   0.48.34
    263 Wia ten Cate       Leeuwarden   Dames   0.48.47
    264 Tamara Westerveen     Leeuwarden   Dames   0.48.50
    265 Hiele Dijkstra      Ferwert     Heren   0.48.50
    266 Peter de Jong       Leeuwarden   Heren   0.48.53
    267 Miloeska Fennema     Britsum     Meisjes>15 0.49.01
    268 Wybrand de Groot     Veenwouden   Heren   0.49.04
    269 Jouke Andringa      Oudehorne    Heren   0.49.05
    270 Tjalling Kuipers     Leeuwarden   Heren   0.49.10
    271 Johan Minkes       UWV 1      Bedrijven 0.49.14
    272 Tsjipke de Vries     Revalidatie I  Bedrijven 0.49.21
    273 Trudy Postma       Sneek      Dames   0.49.22
    274 Thijs Hofstra       UWV 1      Bedrijven 0.49.45
    275 Betty Kingma       Menaldumadeel  Bedrijven 0.49.53
    276 Mirjam Ganzinga      FB FlyingLadies Bedrijven 0.49.53
    277 Hans Broekhuizen     Leeuwarden   Heren   0.49.54
    278 Meinte Jelsma       Leeuwarden   Heren   0.50.10
    279 Jan Bosman        Leeuwarden   Heren   0.50.27
    280 Joop Boonstra       Leeuwarden   Heren   0.50.47
    281 Inge Ruth Visser     Leeuwarden   Dames   0.50.52
    282 Dorienne van der Kaaden  Revalidatie 2  Bedrijven 0.50.59
    283 Jan Kastelijn       Zwaagwesteinde Heren   0.51.02
    284 Femme de Bruin      Boer Aandrijver Bedrijven 0.51.14
    285 Startnummer 76              Heren   0.51.14
    286 Jippe Bokma        Boer Aandrijver Bedrijven 0.51.14
    287 Henk van der Land     Boer Aandrijver Bedrijven 0.51.14
    288 Jan Panhuis        Boer Aandrijver Bedrijven 0.51.14
    289 Dominicus Mulder     UWV 1      Bedrijven 0.51.37
    290 Kees Elzinga       Leeuwarden   Heren   0.51.39
    291 Greetje Bijlstra     Leeuwarden   Personeel 0.51.48
    292 Wim van Oosten      Wolvega     Heren   0.52.07
    293 Gaby de Vos        FB FlyingLadies Bedrijven 0.52.18
    294 Lorien Hooijer      FB Utrinners  Bedrijven 0.52.21
    295 Christa Joustra      Leeuwarden   Dames   0.52.28
    296 Anke Wieringa       Leeuwarden   Personeel 0.52.33
    297 Jildou Oosterhof     UWV 2      Bedrijven 0.52.44
    298 Govert Krijger      Leeuwarden   Heren   0.53.06
    299 Marjan de Vries      Leeuwarden   Dames   0.53.07
    300 Aafke van der Wal     Leeuwarden   Dames   0.53.16
    301 Folkert Sonsma      Leeuwarden   Heren   0.53.16
    302 Tineke de Jong      UWV 2      Bedrijven 0.53.17
    303 Gul Aydin         Leeuwarden   Dames   0.53.24
    304 Meindert Roosjen     Leeuwarden   Heren   0.53.35
    305 Froukje van Althuis-Luins Leeuwarden   Personeel 0.53.35
    306 Henk Blanksma       Veenwouden   Personeel 0.53.58
    307 Age Offringa       FB Team One   Bedrijven 0.53.59
    308 Marijke Schilperoord   Leeuwarden   Dames   0.54.00
    309 Herman Hoekstra      Leeuwarden   Heren   0.54.10
    310 Simon Wartena       Leeuwarden   Heren   0.54.14
    311 Mohammed Farmani     Leeuwarden   Heren   0.54.16
    312 Miriam van Keulen     Leeuwarden   Dames   0.54.25
    313 Gitte Brugman       Leeuwarden   Dames   0.54.34
    314 Ida Terpstra       Stiens     Personeel 0.54.44
    315 Cilia Marra        Wetterskip   Bedrijven 0.55.00
    316 Popke van Balen      Adema Gast W.  Bedrijven 0.55.01
    317 Gerry Adema        Franeker    Personeel 0.55.16
    318 Tabitha Dijkman      FB FlyingLadies Bedrijven 0.55.42
    319 Jolanda Jansen      FB FlyingLadies Bedrijven 0.55.42
    320 Jan van Dijk       Leeuwarden   Heren   0.56.05
    321 Ernestine Glastra     Revalidatie 2  Bedrijven 0.56.08
    322 Wies ten Kampe      FB Moneymakers Bedrijven 0.58.07
    323 Astrid de Boer      FB Moneymakers Bedrijven 0.58.12
    324 Margot van Heerde     FB Moneymakers Bedrijven 0.58.30
    325 Pyter Boomsma       Leeuwarden   Heren   0.58.30
    326 Patrick van Vals     Leeuwarden   Heren   0.58.32
    327 Antje Koopmans      Leeuwarden   Dames   0.58.53
    328 Janny Fennema       Britsum     Meisjes>15 0.58.54
    329 Gerke Haringa       Grou      Heren   0.58.54
    330 Frans van der Werff    Leeuwarden   Heren   0.58.57
    331 Brigitte Feenstra     Leeuwarden   Dames   0.59.00
    332 Metske Dekkinga      UWV 2      Bedrijven 0.59.14
    333 Sietske Slob       Leeuwarden   Dames   0.59.15
    334 Margreet Jousma      Leeuwarden   Dames   0.59.16
    335 Gerrit Schurer      Leeuwarden   Heren   0.59.19
    336 Ingrid Nijenhuis     Revalidatie 2  Bedrijven 0.59.24
    337 Hedwig van den Brink   Leeuwarden   Dames   0.59.34
    338 Helga Boekhout      Leeuwarden   Personeel 0.59.37
    339 Victor Dechesne      Leeuwarden   Heren   1.00.34
    340 Appie Kuipers       Leeuwarden   Heren   1.00.48
    341 Jacqueline Frolich    Leeuwarden   Dames   1.01.04
    342 Tsjitske van Lien     Leeuwarden   Dames   1.01.24
    343 Anneke Hoogeveen     Gytsjerk    Dames   1.01.24
    344 Tiny Posthumus      Leeuwarden   Personeel 1.01.32
    345 Hilly Olde Olthof     Leeuwarden   Dames   1.02.40
    346 Francien Alberda     Boonstra Radema Bedrijven 1.03.18
    347 Peter Redeker       Boonstra Radema Bedrijven 1.03.55
    348 Shweta Boorsma      Leeuwarden   Dames   1.07.41
    349 Barbara Klunder      Boonstra Radema Bedrijven 1.10.05
    
    
 


Bedrijven run
      
 1 Pranger Rosier   69-74  73  0.36.50  69  0.38.01  72  0.38.28  70  0.38.29  74  0.39.58  71  0.40.26
 2 Bokma Bouwbedrijf 133-139 134  0.38.09  138  0.44.06  135  0.46.15  133  0.46.36  139  0.48.00    
 3 FB Corporate R.  115-118 118  0.36.49  115  0.41.03  116  0.46.45  117  0.46.46  114  0.46.47    
 4 Johnson Control   59-64  64  0.39.20  60  0.40.42  61  0.46.23  63  0.46.49  62  0.48.23    
 5 Revalidatie I    97-100  98  0.44.54  98  0.44.53  100  0.46.35  99  0.47.09  97  0.49.21    
 6 Adema Gast Wierda 140-145 144  0.44.20  145  0.45.27  142  0.47.05  143  0.47.58  141  0.48.30  140  0.55.01
 7 FB Koepelteam   110-114 110  0.42.36  112  0.45.54  112  0.45.55  111  0.48.24        
 8 FB Team One    128-132 129  0.43.51  128  0.44.57  131  0.48.31  130  0.48.33  132  0.53.59    
 9 UWV 1        87-91  87  0.40.00  89  0.42.37  91  0.49.14  88  0.49.45  90  0.51.37    
10 Menaldumadeel    65-68  68  0.37.55  67  0.43.33  66  0.47.16  65  0.49.53        
11 Boer Aandrijvers  75-80  75  0.51.14  77  0.51.14  76  0.51.14  79  0.51.14  80  0.51.14    
12 FB Utrinners    124-127 124  0.39.20  126  0.45.16  127  0.47.43  125  0.52.21        
13 FB Flying Ladies  119-123 121  0.49.53  119  0.52.18  122  0.52.42  120  0.55.42        
14 FB Money Makers  105-109 108  0.47.38  105  0.58.07  106  0.58.12  107  0.58.30        
15 Revalidatie 2   101-104 101  0.48.00  103  0.50.59  102  0.56.08  104  0.59.24        
16 Boonstra Rademakers 55-58  57  1.03.18  55  1.03.55  56  1.03.55  58  1.10.05        
17 Rijkswaterstaat   50-54  54  0.37.55  52  0.43.07  51  0.45.43            
18 Wetterskip     81-86  83  0.42.58  81  0.47.43  84  0.55.00            
19 UWV 2    .    92-96  96  0.52.44  94  0.53.17  93  0.59.14