Uitslag Noorder Fitrun 12-10-2002.
De deelnemers konden kiezen uit 1,2,3, of 4 ronden van 2500m.
In de uitslag staan alleen de gelopen tijden vermeld, maar niet 
het aantal gelopen ronden.


 1 Frouke Feenstra      Loopschool   Dames   0.11.18
 2 Jacintha Fancel      Loopschool   Dames   0.11.18
 3 Reinier Bletterman    Leeuwarden   Heren   0.12.08
 4 Bonaventure Fohtung    Leeuwarden   Heren   0.12.08
 5 Charissa Zijlstra     Lekkum     Meisjes<16 0.13.25
 6 Anne-Marthe Jongbloed   Leeuwarden   Meisjes<16 0.15.18
 7 Iris Kramer        Leeuwarden   Meisjes<16 0.15.20
 8 Reinoud Kruithof     Warnsveld    Heren   0.16.32
 9 Nienke Castelein     Loopschool   Dames   0.18.22
 10 Joost Goosensen      Hardegarijp   Jongens<16 0.19.17
 11 Tom Goosensen       Hardegarijp   Heren   0.19.17
 12 Geale Simon Postma    Kollum     Heren   0.19.54
 13 Ilse Velkers       Leeuwarden   Meisjes<16 0.23.34
 14 Henk Boonstra       Loopschool   Heren   0.23.49
 15 Gideon Korsten      Stiens     Jongens<16 0.24.12
 16 Chris Fahner       Leeuwarden   Heren   0.24.22
 17 Hendrikje de Groot    Leeuwarden   Dames   0.25.07
 18 Rutger van Aken      Leeuwarden   Heren   0.26.03
 19 Vilius van Kooten     Leeuwarden   Jongens<16 0.26.04
 20 Johan Gerbenzon      Leeuwarden   Heren   0.26.15
 21 Ronald Kramer       Leeuwarden   Heren   0.26.23
 22 Robinson Veldmeijer    Leeuwarden   Jongens<16 0.26.30
 23 Astrid Zijlstra      Lekkum     Dames   0.26.37
 24 Andre Fonteijn      Loopschool   Heren   0.26.58
 25 Theo Spies        Leeuwarden   Heren   0.28.00
 26 Cornelis Visser      Leeuwarden   Heren   0.28.34
 27 Marijke Schilperoord   Loopschool   Dames   0.29.10
 28 Jelly Meindersma     Leeuwarden   Dames   0.29.27
 29 Aukje Kruithof      Warnsveld    Dames   0.29.27
 30 Tjitse Bouma       Boksum     Heren   0.30.05
 31 Arjen Rusticus      Leeuwarden   Heren   0.30.05
 32 Theo van Aken       Leeuwarden   Heren   0.30.05
 33 Riety Lunter       Loopschool   Dames   0.30.24
 34 Nancy L. Caviet      Dokkum     Dames   0.30.34
 35 Chris Korsten       Stiens     Jongens<16 0.30.55
 36 Nienke Kerkstra      Luxwoude    Dames   0.30.56
 37 Nanette Kalisvaart    Leeuwarden   Dames   0.31.11
 38 Joan Das         Loopschool   Dames   0.31.16
 39 Baukje Castelein-de Vries St. Jacobipar. Dames   0.31.23
 40 Anja van Wieren      Loopschool   Dames   0.31.30
 41 Dick Jansen        Leeuwarden   Heren   0.31.36
 42 Marjan Fijma       Goutum     Dames   0.31.39
 43 Steven van Aken      Leeuwarden   Heren   0.31.40
 44 Harry Goosensen      Hardegarijp   Heren   0.32.12
 45 Hanneke Fonteijn-Griendt Loopschool   Dames   0.32.17
 46 Dukke Posthuma      Loopschool   Dames   0.32.17
 47 Annette Schoof      Loopschool   Dames   0.32.17
 48 Saskia Tuinstra      Loopschool   Dames   0.32.17
 49 Henny vd Ley-vd Mey    Leeuwarden   Dames   0.32.17
 50 Nants Schilstra      Loopschool   Dames   0.33.00
 51 Saapke de Boer-Postma   Loopschool   Dames   0.33.17
 52 Ynze Stienstra      Wergea     Heren   0.33.17
 53 Liesbeth Oppenheimer   Bergum     Dames   0.33.42
 54 Friso de Boer       Leeuwarden   Jongens<16 0.34.23
 55 Stefan van der Pol    Leeuwarden   Heren   0.34.34
 56 Gerrit Visser       Pranger-Rosier Bedrijven 0.34.35
 57 Jelle Postma       Pranger-Rosier Bedrijven 0.34.58
 58 Anita Brouwer       Loopschool   Dames   0.35.14
 59 Baudy Romkes       Loopschool   Dames   0.35.14
 60 Laura Eenling       Loopschool   Dames   0.35.15
 61 Jacob v.d. Leij      Leeuwarden   Heren   0.35.27
 62 Cor de Vries       Leeuwarden   Heren   0.35.35
 63 Willem Hendriksen     Leeuwarden   Heren   0.36.27
 64 Hielke Schaper      Leeuwarden   Heren   0.36.37
 65 Koen Kiestra       Leeuwarden   Heren   0.36.57
 66 Anne Venema        De Zandlopers  Bedrijven 0.36.59
 67 Patricia Kuipers     Loopschool   Dames   0.37.16
 68 Duco Zijlstra       Lekkum     Heren   0.37.54
 69 Pieter Visser       Pranger-Rosier Bedrijven 0.37.59
 70 Jaap Visser        Pranger-Rosier Bedrijven 0.38.04
 71 Jochum Dijkstra      Pranger-Rosier Bedrijven 0.38.09
 72 Marc Rooding       Goutum     Heren   0.38.13
 73 Pieter Tjeerdsma     Wartena     Heren   0.38.19
 74 Willie Kiewiet      Menaldumadeel  Bedrijven 0.38.38
 75 Gerrit Abma        Frieslandbank 1 Bedrijven 0.38.54
 76 Cor Appelman       Wirdum     Heren   0.38.56
 77 Yvonne Kassenberg     Bergum     Dames   0.38.58
 78 Jan Ulfman        Hardegarijp   Heren   0.39.13
 79 Laas Bonnema       De Zandlopers  Bedrijven 0.39.19
 80 Nico Hoekstra       Leeuwarden   Heren   0.39.21
 81 Inge Wulffele       De Zandlopers  Bedrijven 0.39.26
 82 Kees Westra        Giekerk     Heren   0.39.32
 83 Rutger in't Hof      Ernst & Young  Bedrijven 0.39.33
 84 Geert Jan Bosma      GAK Paperclip 1 Bedrijven 0.39.39
 85 Wiebe Pieter Mulder    Bokma Bouw   Bedrijven 0.39.52
 86 Hans Tijsma        AGW Runners   Bedrijven 0.39.56
 87 Wiebe Kootstra      Twijzelerheide Heren   0.39.59
 88 Freddy Venema       Snakkerburen  Heren   0.40.13
 89 Jan Jepma         Leeuwarden   Heren   0.40.37
 90 Arjen Lettinga      Leeuwarden   Heren   0.40.40
 91 Peter van der Voort    Boksum     Heren   0.40.40
 92 Martin de Boer      Leeuwarden   Heren   0.40.47
 93 Anne de Vries       De Zandlopers  Bedrijven 0.40.56
 94 Jildert Andringa     Oenkerk     Heren   0.41.07
 95 Sven Slikkerveer     Revalidatie   Bedrijven 0.41.18
 96 Richard Koerts      Groningen    Heren   0.41.20
 97 Otto de Boer       ABN AMRO    Bedrijven 0.41.23
 98 Henk Velkers       Leeuwarden   Heren   0.41.26
 99 Johan Beintema      Edunoord    Bedrijven 0.41.43
100 Cees Kamminga       Edunoord    Bedrijven 0.41.43
101 Johan Boonstra      Edunoord    Bedrijven 0.41.43
102 Klaas J. Huizing     Leeuwarden   Heren   0.41.48
103 Christine Marinussen   Wytgaard    Dames   0.42.13
104 Atje Langeraap      Leeuwarden   Dames   0.42.17
105 Louis Herrema       Leeuwarden   Heren   0.42.17
106 Coenraad Mebius      Leeuwarden   Heren   0.42.24
107 Wieger Feddema      Menaldumadeel  Bedrijven 0.42.25
108 Else Andela        Loopschool   Dames   0.42.31
109 Wieger van Keulen     Edunoord    Bedrijven 0.42.37
110 Erik Scholte       Leeuwarden   Heren   0.42.40
111 Johan Meinsma       Leeuwarden   Heren   0.42.54
112 Hille Jongsma       Sumar      Heren   0.42.56
113 Klaas Jasper       Berlikum    Heren   0.43.03
114 Jacob Veenstra      ABN AMRO    Bedrijven 0.43.16
115 Wim Nijp         Friesland    Heren 40+ 0.43.27
116 Willy Heidinga      Leeuwarden   Dames   0.43.30
  Gerrit van der Meulen   Heerenveen.   Heren   0.43.32 
117 Willemien Zandberg    ABN AMRO    Bedrijven 0.43.34
118 Eerde Beulakker      Leeuwarden   Heren   0.43.38
119 Sjoerd Holtrop      Leeuwarden   Heren   0.43.40
120 Rommert Glazema      Damwoude    Heren   0.43.42
121 Lambert Kappert      Us Leeuwen   Bedrijven 0.43.44
122 Rudi Ten         Leeuwarden   Heren   0.43.54
123 Johan Tamminga      Bokma Bouw   Bedrijven 0.43.58
124 Thijs Hofstra       GAK Paperclip 1 Bedrijven 0.44.02
125 Jan van der Zee      Leeuwarden   Heren   0.44.07
126 Bart Krol         AGW Runners   Bedrijven 0.44.13
127 Bouke Fennema       Britsum     Heren   0.44.15
128 Willem J. van Elsakker  Wetterskip   Bedrijven 0.44.20
129 Tiny Wouda        Kollum     Dames   0.44.25
130 Anton Las         Frieslandbank 1 Bedrijven 0.44.28
131 Roelof Houttuin      Frieslandbank 3 Bedrijven 0.44.28
132 Maaike Sybesma      Loopschool   Dames   0.44.34
133 Annette Jongma      Loopschool   Dames   0.44.34
134 Koos de Vries       Wetterskip   Bedrijven 0.44.34
135 Leo Korsten        Bokma Bouw   Bedrijven 0.44.34
136 Emiel Wegman       De Zandlopers  Bedrijven 0.44.50
137 Minne van Houten     ABN AMRO    Bedrijven 0.44.54
138 Peter van der Plaats   GAK Paperclip 1 Bedrijven 0.44.57
139 Hans Kerkhoven      Leeuwarden   Heren   0.44.59
140 Klaas de Graaf      Leeuwarden   Heren   0.44.59
141 Thea v/d Meulen      Pranger-Rosier Bedrijven 0.44.59
142 Gerrit de Jong      Leeuwarden   Heren   0.45.06
143 Jan Kalsbeek       Us Leeuwen   Bedrijven 0.45.10
144 Hielke Flameling     Menaldum    Bedrijven 0.45.13
145 Dominicus Mulder     GAK Paperclip 1 Bedrijven 0.45.16
146 Jaap Bruijnzeel      Lekkum     Heren   0.45.20
147 Jan Hooghiemstra     Frieslandbank 3 Bedrijven 0.45.20
148 Rudolf Das        Leeuwarden   Heren   0.45.21
149 Tracy Wijnsma       Damwoude    Dames   0.45.25
150 Ido Bosman        Wetterskip   Bedrijven 0.45.32
151 Jan Bosgraaf       Drachten    Heren   0.45.33
152 Geert Holtrop       AGW Runners   Bedrijven 0.45.36
153 Elly Groenia       Loopschool   Dames   0.45.40
154 Geesje van der Schaar   Loopschool   Dames   0.45.40
155 Andre Alberda       AGW Runners   Bedrijven 0.45.40
156 Oeds Jager        Wetterskip   Bedrijven 0.45.46
157 Ant Bottema        Vitens     Bedrijven 0.45.49
158 Klaas Schippers      Frieslandbank 1 Bedrijven 0.46.02
159 Martinus van Leur     Vitens     Bedrijven 0.46.11
160 Froukje Bakker      Buro Rechtshulp Bedrijven 0.46.12
161 Gerrit Bakker       Buro Rechtshulp Bedrijven 0.46.12
162 Klaas Muller       Hardegarijp   Heren   0.46.19
163 Ate Oosterhof       Vitens     Bedrijven 0.46.23
164 Loek Carabain       Distrivers   Bedrijven 0.46.29
165 Liesbeth ten Hoeve    Frieslandbank 3 Bedrijven 0.46.32
166 Jelle Luinstra      Frieslandbank 3 Bedrijven 0.46.32
167 Thijs Wierema       Revalidatie   Bedrijven 0.46.36
168 Johanna Wierema      Revalidatie   Bedrijven 0.46.36
169 Dooitze van den Berg   Ernst & Young  Bedrijven 0.46.41
170 Coert Tjallings      ABN AMRO    Bedrijven 0.46.46
171 Simon Tijsma       De Zandlopers  Bedrijven 0.46.50
172 Johannes Kramer      Menaldumadeel  Bedrijven 0.46.53
173 Frits Veldmeijer     Us Leeuwen   Bedrijven 0.47.02
174 Herman Wassens      Leeuwarden   Heren   0.47.10
175 Gerrit Tamminga      Bokma Bouw   Bedrijven 0.47.22
176 Anton Wijkhuys      Us Leeuwen   Bedrijven 0.47.42
177 Tjeerd Nijman       Goutum     Heren   0.47.45
178 Peter Velt        Us Leeuwen   Bedrijven 0.47.45
179 Mark Stunt        Leeuwarden   Heren   0.47.47
180 Cobie van der Meulen   Heerenveen   Dames   0.47.50
181 Nynke de Jong       Revalidatie   Bedrijven 0.47.53
182 Willie Muizer       Boer Aandrijver Bedrijven 0.47.59
183 Marian van der Schaaf   Boer Aandrijver Bedrijven 0.47.59
184 Femme de Bruin      Boer Aandrijver Bedrijven 0.47.59
185 Jippe Bokma        Boer Aandrijver Bedrijven 0.47.59
186 Henk van der Land     Boer Aandrijver Bedrijven 0.47.59
187 Jeffrey Robbers      GAK Paperclip 1 Bedrijven 0.47.59
188 Lamberta Wielinga     Loopschool   Dames   0.48.18
189 Thijs Boersma       Leeuwarden   Heren   0.48.18
190 Freek van Leeuwen     Leeuwarden   Heren   0.48.18
191 Jakob van Huizen     Grou      Heren   0.48.30
192 Bettie Kingma       Menaldumadeel  Bedrijven 0.48.31
193 Anke Wieringa       Leeuwarden   Dames   0.48.36
194 Alfred Stel        Frieslandbank 2 Bedrijven 0.48.36
195 Ida Verbree        Distrivers   Bedrijven 0.48.41
196 Hans Dijkstra       Joure      Heren   0.48.42
197 Theodora de Bruin     Frieslandbank 2 Bedrijven 0.48.45
198 Douwe Groenendijk     Ernst & Young  Bedrijven 0.48.52
199 Cindy Hesse        Leeuwarden   Dames   0.48.57
200 Mathieu Spekle      Distrivers   Bedrijven 0.48.57
201 Pieter Kuiken       Oldeboorn    Heren   0.49.02
202 Henri Beerda       Distrivers   Bedrijven 0.49.07
203 Jouke Andringa      Heerenveen   Heren   0.49.17
204 Geert Luinstra      Leeuwarden   Heren   0.49.19
205 Frank Zoete        Leeuwarden   Heren   0.49.23
206 Gerk Hogedoorn      Frieslandbank 2 Bedrijven 0.49.34
207 Koos van der Geest    Wetterskip   Bedrijven 0.49.36
208 Martin de Bruin      Frieslandbank 2 Bedrijven 0.49.47
209 Willemien Runia      Lemmer     Dames   0.50.09
210 Pieter Gietema      Ernst & Young  Bedrijven 0.50.22
211 Frits de Munck      Leeuwarden   Heren   0.50.29
212 Fokke Rinzema       Leeuwarden   Heren   0.50.31
213 Roland Dijkstra      Leeuwarden   Heren   0.50.35
214 Leen Akkerman       Leeuwarden   Heren   0.50.37
215 Klaas J. Beers      Stiens     Heren   0.50.47
216 Herman Hoekstra      ABN AMRO    Bedrijven 0.50.49
217 Mathieu Woudenberg    Bokma Bouw   Bedrijven 0.50.50
218 Annemarie Visser     Pensioendesk  Bedrijven 0.50.51
219 Sytse Evert Adema     Pensioendesk  Bedrijven 0.50.52
220 Douwe Schaafsma      Us Leeuwen   Bedrijven 0.51.01
221 Brigitte Feenstra     Leeuwarden   Dames   0.51.14
222 Wieger Meijer       AGW Runners   Bedrijven 0.51.16
223 Jan de Roos        Pensioendesk  Bedrijven 0.51.29
224 Rene Frieswijk      Pensioendesk  Bedrijven 0.51.30
225 Herman Jongbloed     Leeuwarden   Heren   0.51.43
226 Karel Boomsma       Goutum     Heren   0.51.44
227 Lammert Castelein     St. Jacobipar. Heren   0.51.52
228 Tineke de Jong-vd Zee   GAK Paperclip 2 Bedrijven 0.52.16
229 Francien Kuiken      GAK Paperclip 2 Bedrijven 0.52.18
230 Simon Wartena       Leeuwarden   Heren   0.52.19
231 Sharareh Farmari     Leeuwarden   Dames   0.52.27
232 Johan van der Schoot   Goutum     Heren   0.52.27
233 Carla Asselman      Dronrijp    Dames   0.52.32
234 Mohammed Farmanni     Leeuwarden   Heren   0.52.32
235 Age Offringa       Frieslandbank 1 Bedrijven 0.52.32
236 John Duivesteijn     GAK Paperclip 2 Bedrijven 0.52.35
237 Roelof Raap        Buro Rechtshulp Bedrijven 0.53.16
238 Gaby Broekhuijsen     Pensioendesk  Bedrijven 0.53.25
239 Froukje Bijma       GAK Paperclip 2 Bedrijven 0.53.50
240 Harald Laman       Revalidatie   Bedrijven 0.54.03
241 Bettie Bruijnzeel-Berkum Lekkum     Dames   0.54.22
242 Lokkie Fijma       Goutum     Heren   0.54.35
243 Dirk van der Wal     Buro Rechtshulp Bedrijven 0.54.37
244 Wijtze Osinga       Leeuwarden   Heren   0.54.41
245 Cilia Marre        Wetterskip   Bedrijven 0.54.46
246 Martha Piedera      Frieslandbank 2 Bedrijven 0.55.24
247 Metske Dekkinga      GAK Paperclip 2 Bedrijven 0.55.24
248 Theo Claassen       Loopschool   Heren   0.55.38
249 Helga Boekhout      Leeuwarden   Dames   0.55.48
250 Janneke Toussaint     Leeuwarden   Dames   0.55.50
251 Simone Steen       Leeuwarden   Dames   0.55.50
252 Houwien Reitsema     Gerkesklooster Dames   0.56.00
253 Anne van der Veen     Leeuwarden   Heren   0.56.23
254 Josh Geenen        Bokma Bouw   Bedrijven 0.56.24
255 Bouke Steensma      Leeuwarden   Heren   0.56.31
256 Cora Repkes        Stiens     Dames   0.56.57
257 Irma Pronk        Vitens     Bedrijven 0.56.57
258 Jan de Roos        Distrivers   Bedrijven 0.57.02
259 Renate Tempelman     Leeuwarden   Dames   0.57.24
260 Anneke Knepper      Loopschool   Dames   0.57.51
261 Frans van der Werff    Leeuwarden   Heren   0.57.51
262 Jacqueline Nieman     Frieslandbank 1 Bedrijven 0.57.57
263 Greetje Bijlsma      Leeuwarden   Dames   0.58.03
264 Gerke Haringa       Grou      Heren   0.58.18
265 Jaap van Dalen      Vitens     Bedrijven 0.58.40
266 Miriam van Keulen     Loopschool   Dames   0.58.56
267 Jopie Jongma       Leeuwarden   Heren   0.59.27
268 Hilde Olde Olthof     Leeuwarden   Dames   1.00.12
269 Etty van der Veer     Leeuwarden   Dames   1.00.33
270 Sietske Slob       Loopschool   Dames   1.00.39
271 Werdina Brandsma     Loopschool   Dames   1.00.53
272 Ingrid van Delden     Leeuwarden   Dames   1.01.41
273 Corine van Aken      Ernst & Young  Bedrijven 1.02.12
274 Margreet Jansma      Leeuwarden   Dames   1.02.13
275 Tiny Posthumus      Loopschool   Dames   1.02.26
276 Ekelien Beimers      Loopschool   Dames   1.05.15
277 Fennie Homan-Veenstra   Loopschool   Dames   1.05.15
278 Irma Keulen        Loopschool   Dames   1.05.15
279 Klaas Wierenga      Leeuwarden   Heren   1.14.42


Uitslag Bedrijvenloop over 10 km.
(tijd van de 4e aankomende geldt als eindtijd)

 1 Pranger-Rosier      0.38.04
 2 De Zandlopers       0.40.56
 3 Edunoord         0.42.37
 4 GAK Paperclip 1      0.45.16
 5 AGW Runners        0.45.40
 6 Wetterskip        0.45.46
 7 Frieslandbank 3      0.46.32
 8 ABN AMRO         0.46.46
 9 Menaldumadeel       0.46.53
 10 Bokma Bouw        0.47.22
 11 Us Leeuwen        0.47.42
 12 Revalidatie        0.47.53
 13 De Boer Aandrijver    0.47.59
 14 Distrivers        0.49.07
 15 Frieslandbank 2      0.49.34
 16 Ernst & Young       0.50.22
 17 Pensioendesk       0.51.30
 18 Frieslandbank 1      0.52.53
 19 GAK Paperclip 2      0.53.50
 20 Buro Rechtshulp      0.54.17
 21 Vitens          0.56.57