Leeuwarden-Goutum-Leeuwarden 10 maart 2002
2 Ronden park = 2470 m.

Nr. N A A M          Woonplaats      Tijd

 1. Ikraam Ben Boudjemaa   Leeuwarden     13.08
 2. Anne Kooistra       Makkum       13.26
 3. Elsa Mulder        Leeuwarden     13.38
 4. Sabrina v.d. Ley     Leeuwarden     14.15
 5. Rob Boonstra       Leeuwarden     15.08

3 Ronden park = 3705 m.

 1. Ewold Kooistra      Makkum       15.12
 2. Sander Pijpker      Makkum       15.17
 3. Eddy Boonstra       Leeuwarden     15.27
 4. Dirk Smid         Leeuwarden     19.05
 5. Emeralda v.d. Galien   Leeuwarden     19.05
 6. Wybren Visser       Harlingen      29.22

6 KM.

 1. Jan Jepma         Leeuwarden     25.01
 2. Harry Schaafsma      Leeuwarden     25.29
 3. Michel ten Have      Leeuwarden     25.39
 4. Dick Henkes        Leeuwarden     25.43
 5. Klaas Jan Huizing     Leeuwarden     25.50
 6. Cor van Sluis       Franeker      26.24
 7. Bart Krol         Leeuwarden     27.01
 8. Klaas van Kalsbeek    Scharnegoutum    27.26
 9. Jan Zwerver        Dronrijp      29.45
10. Frans Fazzi        Leeuwarden     31.23
11. Henk Bruins        Leeuwarden     31.24
12. Edo Eisma         Goutum       31.30
13. Cor Veenstra       Beetgum       31.38
14. Simon Wartena       Leeuwarden     32.41
15. Gerrit ten Cate      Beetgumermolen   32.57
16. Wijtze Osinga       Leeuwarden     33.21
17. Janneke Toussaint     Leeuwarden     33.55
18. Mariette Mengerink    Leeuwarden     34.55
19. Jos Tempelman       Leeuwarden     36.00
20. Renate Tempelman     Leeuwarden     36.00
21. Saapke v.d. Meer     Leeuwarden     36.40
22. Marco de Vries      Leeuwarden     36.42
23. Heduis van der Brink   Leeuwarden     38.02
24. Douwe Pitstra       Leeuwarden     38.20
25. Gerrit Hottinga      Leeuwarden     39.04
26. Marjan Fijma       Goutum       41.01
27. Cornelis Visser      Leeuwarden     41.05
28. Pytsje de Vries      Leeuwarden     41.18
29. Marijke Herder      Leeuwarden     41.20
30. Freerk van Leeuwen    Leeuwarden     41.34

15.7 KM

 1. Ritske Flootman      Menaldum      57.22
 2. Jan Bijlsma        Cornjum       58.41
 3. Huib-Jan Imbens      Wirdum       58.43
 4. Abdelkader Ben Boudjemaa Leeuwarden    1.00.13
 5. Johannes van der Veen   Goutum      1.01.23
 6. Klaas Kooistra      Makkum      1.01.28
 7. Gerrit Gerritsma     De Knipe     1.02.03
 8. Cor Wetting        Leeuwarden    1.02.18
 9. Sietse v.d. Mei      St. Johannesga  1.02.33
10. Chris Draijer       Oudega      1.02.34
11. Anne Tjepkema       Leeuwarden    1.02.40
12. Jan Brink         Leeuwarden    1.02.47
13. Cor de Vries       Leeuwarden    1.02.54
14. Jacob v.d. Ley      Leeuwarden    1.04.08
15. Yvonne Kassenberg     Bergum      1.04.08
16. Cor Wijnja        Heerenveen    1.05.43
17. Herman Gerritz      Harlingen     1.05.55
18. Paul Neven        Leeuwarden    1.06.06
19. Nico-Jan Hoekstra     Leeuwarden    1.06.47
20. Aise Bouma        Kimswerd     1.07.16
21. Hanno Zomermaand     Franeker     1.07.41
22. Joop Liefrink       Leeuwarden    1.08.09
23. Jolanda Jansen      Moddergat     1.08.23
24. Jacinta Fancel      Leeuwarden    1.08.48
25. Jaap Roosjen       Leeuwarden    1.09.16
26. Jildert Andringa     Oenkerk      1.09.25
27. Theo van der Meer     Goutum      1.09.26
28. Bouwe v.d. Steeg     Leeuwarden    1.09.30
29. Marco Bokkers       Hardegarijp    1.10.00
30. Henk Muller        Marssum      1.10.09
31. Epeus Jorritsma      Waaxens      1.10.12
32. Sytze Wetting       Leeuwarden    1.10.19
33. Piet Laverman       Garijp      1.10.35
34. Johan Beintema      Leeuwarden    1.10.40
35. Koos Jacobsen       Oosthem      1.10.41
36. Wieger van Keulen     Leeuwarden    1.10.58
37. Evert van Dijk      Sneek       1.11.10
38. Arnold Koster       Sneek       1.11.32
39. Koos Pietersma      Leeuwarden    1.12.49
40. Arjen Lettinga      Leeuwarden    1.13.05
41. Douwe de Jager      Raerd       1.13.41
42. Klaas Jasper       Berlikum     1.13.42
43. Ronnie Hoekstra      Nes        1.13.43
44. Jan Kalsbeek       Stiens      1.13.44
45. Hylke Flameling      Menaldum     1.14.35
46. Jannemiek Miltenburg   Hoptille     1.14.55
47. Jelle Booi        Opeinde      1.15.13
48. Jan Feenstra       Leeuwarden    1.15.33
49. Michel de Krijger     Leeuwarden    1.15.55
50. Jan van der Hoek     St Annaparochie  1.15.57
51. Jan van der Wal      Stiens      1.16.59
52. Joop Boonstra       Leeuwarden    1.17.36
53. Bouke Fennema       Britsum      1.17.58
54. Jeffrey Robbers      Leeuwarden    1.18.01
55. Elly Stuivenberg     Minnertsga    1.18.05
56. Sjoerd Slaaf       Groningen     1.18.19
57. Peter Braakman      Bergum      1.18.57
58. Sietse van der Veen    Veenhuizen    1.19.31
59. Ronnie Neleman      Sneek       1.19.32
60. Aad van der Windt     Leeuwarden    1.19.54
61. Rein Baarsma       Leeuwarden    1.20.14
62. Sipke Glas        Leeuwarden    1.20.37
63. Jan Lindeboom       Leeuwarden    1.20.41
64. Jan Panhuis        Leeuwarden    1.21.22
65. Chris Fahner       Leeuwarden    1.21.56
66. Jippe Bokma        Leeuwarden    1.22.12
67. Frits de Munck      Leeuwarden    1.23.57
68. Johan Jorritsma      Sneek       1.25.52
69 Hans den Hertog      Leeuwarden    1.26.22
70. Jan Hofstra        Franeker     1.26.47
71. Meindert Roosjen     Leeuwarden    1.28.43
72. Ramzy Abou Hassan     Leeuwarden    1.28.43
73. Marianne Tanahatoe    Leeuwarden    1.30.31
74. Piet Rodenhuis      Leeuwarden    1.30.31
75. Mohammed Farmani     Leeuwarden    1.30.31

Het is de jury helaas niet gelukt om alle lopers/tijden te noteren.
Ontbrekende lopers (misschien wel uitgestapt) zijn:

Gerard Jansma
Jacob de Groot
Peter Wolters
Geert Jan Bosma