Wedstrijd: Douwe Kleefstraloop
Datum: 13/01/2002 A.V. Lionitas te Leeuwarden1.235 m.
Nr. N A A M          Woonplaats   Tijd                          

 1 Patrick Sinnema      Leeuwarden   5.30
 2 Harmke v.d. Werf     Dearsum     5.43
 3 Robinson Veldmeijer    Leeuwarden   5.50

2.470 m.
Nr. N A A M          Woonplaats   Tijd 

 1 Teake-Piet v.d. Werf   Dearsum     9.36
 2 Ewold Kooistra      Makkum     10.36
 3 Sander Pijpken      Makkum     10.57
 4 Ilse van Zwol       Franeker    11.39
 5 Vincent Roos       Leeuwarden   12.27
 6 Jellie de Jong      Leeuwarden   15.29
 7 Els de Boer        Leeuwarden   16.49

4.940 m.
Nr. N A A M          Woonplaats   Tijd 

 1 Jolanda Lamminga     Leeuwarden   29.12
 2 Antje Koopmans      Leeuwarden   29.33
 3 Alie van Oene       Leeuwarden   32.04
 4 Marjan Fijma       Goutum     33.56
 5 Margreet Stienstra    Leeuwarden   33.56

8.645 m.
Nr. N A A M          Woonplaats   Tijd 

 1 Aaldert Zwerver      Leeuwarden   51.36

10.7 km.
Nr. N A A M          Woonplaats    Tijd
 
 1 Theo Borawitz       Leeuwarden    42.32
 2 Rudger in 't Hof     Leeuwarden    43.29
 3 Erik Scholte       Leeuwarden    45.04
 4 Koen Kiestra       Leeuwarden    45.35
 5 Eeuwe Drijfhout      Goutum      45.40
 6 Inge Wulffele       Leeuwarden    45.43
 7 Edwin de Swart      Leeuwarden    46.21
 8 Cor v.d. Sluis      Franeker     47.12
 9 Marit Houtsma       Ried       48.02
 10 Epeus Jorritsma      Waaxens      48.15
 11 Ronald van Haastregt   Goutum      48.25
 12 Joop van Zutphen     Stiens      48.40
 13 Menno Tuik        Lekkum      48.56
 14 Cisca Jorna        Leeuwarden    49.00
 15 Jan Lindeboom       Leeuwarden    49.10
 16 Sytze Wetting       Leeuwarden    49.28
 17 Minke Oord        Joure       50.27
 18 Jeannemiek Miltenburg   Hijlaard     51.38
 19 Johan Jorritsma      Sneek       51.55
 20 Riemke Anema       Leeuwarden    51.56
 21 Sjors Tissinga      Leeuwarden    52.50
 22 Hans Dijkstra       Stiens      53.10
 23 Jelle Kleefstra      Leeuwarden    53.18
 24 Frank Zoete        Leeuwarden    53.40
 25 Frits Veldmeijer     Leeuwarden    53.54
 26 Bert Jeeninga       Marrum      54.13
 27 Marco Bays        Surhuisterveen  54.26
 28 Chris Fahner       Leeuwarden    54.36
 29 Lucas Olthof       Zwaagwesteinde  54.47
 30 Dirk van Zon       Harlingen     55.44
 31 Frans Fazzi        Leeuwarden    56.12
 32 Cor Veenstra       Beetgum      56.18
 33 Chris Huizenga      Beetgum      56.32
 34 Jan Bosman        Leeuwarden    57.02
 35 Anneke Sijtsma      Leeuwarden    57.18
 36 Klaas Duits        Sneek       58.10
 37 Foeke Idzenga       De Wilgen     58.45
 38 Herman Hoekstra      Leeuwarden    59.05
 39 Jappie van der Veen    Leeuwarden    59.22
 40 Sipe Tilstra       Harlingen    1.00.41
 41 Nienke Groeneveld     Surhuisterveen 1.00.41
 42 Simon Wartena       Leeuwarden   1.00.55
 43 Frans v.d. Werff     Leeuwarden   1.02.39
 44 Christine Marinussen   Wijtgaard    1.06.17
 45 Leen Akkerman       Leeuwarden   1.06.48
 46 Brigitte Feenstra     Leeuwarden   1.06.48
 47 Appie Kuipers       Leeuwarden   1.09.50
 48 Renate Tempelman     Leeuwarden   1.11.59
 49 Douwe Pitstra       Leeuwarden   1.12.12
 50 Renee Ras-v.d. Water   Leeuwarden   1.17.22
 51 Pytsje de Vries      Leeuwarden   1.17.51
 52 Geja Borsch        Leeuwarden   1.17.51
     
16 KM.
Nr. N A A M          Woonplaats    Tijd 
   
 1 Sjaco Kramer       Veenendaal    58.49    
 2 Rene van Kaam       Marrum      59.05
 3 Saco Hemstra       Weidum      59.18
 4 Dinand van Turnhout    Eindhoven     59.55
 5 Wabe Roskam        Easterlittens  1.00.44
 6 Mariska Kramer-Postma   Drachten    1.00.48
 7 Chris Draijer       Oudega     1.04.15
 8 Anne Stienstra      Utrecht     1.04.16
 9 Ed v.d. Steeg       Veenwouden   1.04.31
 10 Klaas Kooistra      Makkum     1.05.27
 11 Aise Bouma        Kimswert    1.05.29
 12 Johannes van der Veen   Goutum     1.06.57
 13 Peter de Vries      Franeker    1.07.02
 14 Jan Brink         Leeuwarden   1.07.51
 15 Nico Jan Hoekstra     Leeuwarden   1.10.05
 16 Jaap van der Veen     Roden      1.10.31
 17 Gerrit Duits       Sneek      1.11.10
 18 Wieger van Keulen     Leeuwarden   1.11.36
 19 Theo Boonstra       Dokkum     1.11.46
 20 Bouwe v.d. Steeg             1.12.00
 21 Sybren Bakker       Goutum     1.12.01
 22 Johan Beintema      Leeuwarden   1.12.15
 23 Jildert Andringa     Oenkerk     1.12.16
 24 Jacinta Fancel      Leeuwarden   1.12.28
 25 Anton Sinnema       Grou      1.12.30
 26 Piet Laverman       Garijp     1.12.40
 27 Johan Zwerver       Leeuwarden   1.13.37
 28 Henk Muller        Marssum     1.13.48
 29 Berend Boom        Leeuwarden   1.13.58
 30 Wijbe Visser       Hardegarijp   1.14.15
 31 Eerde Beulakker      Leeuwarden   1.14.24
 32 Michiel de Wolff     Leeuwarden   1.15.48
 33 Jan Feenstra       Leeuwarden   1.15.58
 34 Nico Hooisma       Dronrijp    1.15.58
 35 Hans Breuker       Leeuwarden   1.15.59
 36 Koos Pietersma      Leeuwarden   1.16.09
 37 Klaas Wijbenga      Oudega     1.16.12
 38 Jan Kalsbeek       Stiens     1.17.03
 39 Sjoerd Holtrop      Leeuwarden   1.17.08
 40 Aad van der Windt     Leeuwarden   1.17.30
 41 Inge van Schaick     Leeuwarden   1.18.03
 42 Jan van der Wal      Stiens     1.18.13
 43 Aad van der Burg     Easterlittens  1.18.21
 44 Joop Boonstra       Leeuwarden   1.18.25
 45 Nico Witteveen      Dokkum     1.19.19
 46 Thea van der Meulen    Dokkum     1.19.19
 47 Klaas Jasper       Berlikum    1.19.20
 48 Marian van der Schaaf   Oenkerk     1.19.30
 49 Sipke Glas        Leeuwarden   1.20.29
 50 Jippe Bokma        Leeuwarden   1.27.53
 51 Anke Wieringa       Leeuwarden   1.27.53
 52 Appie de Bruin      Tzum      1.27.54
 53 Cor Woudenberg      Leeuwarden   1.27.54
 54 Douwe Schaafsma      Leeuwarden   1.28.54
 55 Mohammed Farmani     Leeuwarden   1.30.38
 56 Cor van Zwol       Franeker    1.31.22
 57 Hanneke Schaafsma     Leeuwarden   1.36.35
 58 Marij Santema       Boksum     1.36.39
 59 Ineke Scheffer      Leens      1.39.26
 60 Dora Hellinga       Leeuwarden   1.39.26