Uitslagen Medaillewedstrijd Pupillen

19-04-2008

Jongens pupillen C
bal5 deelnemer(s)
282Boer, Roman de 2000AV Horror21.90m ptn
340Wijk, Gijs van der2000AV Impala20.36m ptn
179Hoogen, Floris van den25-02-2000AV '5519.04m ptn
139Hartmann, Jon 2000AV Lionitas13.50m ptn
166Mulder, Remco 06-04-2000AV Start '7811.00m ptn
ver5 deelnemer(s)
139Hartmann, Jon 2000AV Lionitas2.81m ptn
282Boer, Roman de 2000AV Horror2.64m ptn
179Hoogen, Floris van den25-02-2000AV '552.57m ptn
340Wijk, Gijs van der2000AV Impala2.36m ptn
166Mulder, Remco 06-04-2000AV Start '782.19m ptn
600m5 deelnemer(s)
282Boer, Roman de 2000AV Horror2.14.5min ptn
179Hoogen, Floris van den25-02-2000AV '552.29.2min ptn
166Mulder, Remco 06-04-2000AV Start '782.31.0min ptn
139Hartmann, Jon 2000AV Lionitas2.31.9min ptn
340Wijk, Gijs van der2000AV Impala2.50.6min ptn
Meisjes pupillen C
40m13 deelnemer(s)
163Bekius, Amber 06-02-2000AV Start '787.3sec ptn
165Tissingh, Rosalie 08-04-2000AV Start '787.4sec ptn
348Nienhuis, Francis 2000AV Impala7.4sec ptn
138Biesebeek, Mare te30-04-2000AV Lionitas7.6sec ptn
135Freijssen, Marleen Anna 09-03-2000AV Lionitas7.7sec ptn
281Sikkes, Jamie 2000AV Horror7.9sec ptn
346Mulder, Laura 2000AV Impala8.1sec ptn
164Kuiper, Thirza 2000AV Start '788.1sec ptn
177Talan, Terri 2001AV´558.2sec ptn
137Meijer, Alisha 2000AV Lionitas8.4sec ptn
178Veenstra, Manon 2000AV´558.4sec ptn
345Wit, Ellis de2000AV Impala8.7sec ptn
347Grave, Carlijn 2000AV Impalasec ptn
600m13 deelnemer(s)
178Veenstra, Manon 2000AV´552.30.2min ptn
138Biesebeek, Mare te30-04-2000AV Lionitas2.32.5min ptn
135Freijssen, Marleen Anna 09-03-2000AV Lionitas2.37.6min ptn
163Bekius, Amber 06-02-2000AV Start '782.39.8min ptn
165Tissingh, Rosalie 08-04-2000AV Start '782.45.4min ptn
164Kuiper, Thirza 2000AV Start '782.46.1min ptn
346Mulder, Laura 2000AV Impala2.47.9min ptn
348Nienhuis, Francis 2000AV Impala2.55.0min ptn
281Sikkes, Jamie 2000AV Horror2.56.0min ptn
177Talan, Terri 2001AV´552.57.0min ptn
345Wit, Ellis de2000AV Impala3.07.0min ptn
137Meijer, Alisha 2000AV Lionitas3.19.0min ptn
347Grave, Carlijn 2000AV Impalamin ptn
bal13 deelnemer(s)
138Biesebeek, Mare te30-04-2000AV Lionitas18.73m ptn
165Tissingh, Rosalie 08-04-2000AV Start '7816.14m ptn
137Meijer, Alisha 2000AV Lionitas15.45m ptn
163Bekius, Amber 06-02-2000AV Start '7814.18m ptn
135Freijssen, Marleen Anna 09-03-2000AV Lionitas10.83m ptn
164Kuiper, Thirza 2000AV Start '7810.70m ptn
178Veenstra, Manon 2000AV´5510.64m ptn
348Nienhuis, Francis 2000AV Impala9.85m ptn
177Talan, Terri 2001AV´558.90m ptn
345Wit, Ellis de2000AV Impala8.79m ptn
346Mulder, Laura 2000AV Impala7.65m ptn
281Sikkes, Jamie 2000AV Horror7.58m ptn
347Grave, Carlijn 2000AV Impalam ptn
hoog13 deelnemer(s)
165Tissingh, Rosalie 08-04-2000AV Start '780.90m ptn
163Bekius, Amber 06-02-2000AV Start '780.85m ptn
138Biesebeek, Mare te30-04-2000AV Lionitas0.85m ptn
348Nienhuis, Francis 2000AV Impala0.80m ptn
177Talan, Terri 2001AV´550.80m ptn
345Wit, Ellis de2000AV Impala0.80m ptn
135Freijssen, Marleen Anna 09-03-2000AV Lionitas0.80m ptn
164Kuiper, Thirza 2000AV Start '780.80m ptn
346Mulder, Laura 2000AV Impala0.75m ptn
137Meijer, Alisha 2000AV Lionitas0.75m ptn
281Sikkes, Jamie 2000AV Horror0.70m ptn
178Veenstra, Manon 2000AV´550.65m ptn
347Grave, Carlijn 2000AV Impalam ptn
Jongens pupillen B
hoog17 deelnemer(s)
189Wever, Chris 21-03-1999AV '551.05m ptn
143Plomp, Niels 15-01-1999AV Lionitas1.05m ptn
142Sinnema, Pascal 10-10-1999AV Lionitas1.05m ptn
168Stuiver, Eric 25-06-1999AV Start '780.95m ptn
184Ekkers, Lammert 08-10-1999AV '550.95m ptn
167Boes, Kevin 1999AV Start '780.95m ptn
343Latona, Benjamin 1999AV Impala0.95m ptn
145Deutekom, Niels van22-11-1999AV Lionitas0.95m ptn
188Smilda, Jovan 07-01-1999AV '550.90m ptn
187Jeeninga, Maurice 1999AV '550.90m ptn
186Jeeninga, Johan 1999AV '550.90m ptn
185Ganzevoort, Joram 1999AV '550.85m ptn
144Tettero, Willem 1999AV Lionitas0.85m ptn
344Laskewitz, Yorick 1999AV Impala0.85m ptn
146Zuidersma, Joeri 1999AV Lionitas0.80m ptn
341Bontekoe, Tjerkjan 1999AV Impala0.65m ptn
342Smeman, Sven 1999AV Impalam ptn
40m17 deelnemer(s)
143Plomp, Niels 15-01-1999AV Lionitas6.8sec ptn
184Ekkers, Lammert 08-10-1999AV '556.9sec ptn
189Wever, Chris 21-03-1999AV '557.0sec ptn
145Deutekom, Niels van22-11-1999AV Lionitas7.1sec ptn
142Sinnema, Pascal 10-10-1999AV Lionitas7.3sec ptn
185Ganzevoort, Joram 1999AV '557.3sec ptn
344Laskewitz, Yorick 1999AV Impala7.3sec ptn
188Smilda, Jovan 07-01-1999AV '557.4sec ptn
186Jeeninga, Johan 1999AV '557.5sec ptn
144Tettero, Willem 1999AV Lionitas7.5sec ptn
343Latona, Benjamin 1999AV Impala7.7sec ptn
187Jeeninga, Maurice 1999AV '557.7sec ptn
168Stuiver, Eric 25-06-1999AV Start '787.7sec ptn
167Boes, Kevin 1999AV Start '787.8sec ptn
146Zuidersma, Joeri 1999AV Lionitas8.4sec ptn
341Bontekoe, Tjerkjan 1999AV Impala8.6sec ptn
342Smeman, Sven 1999AV Impalasec ptn
bal17 deelnemer(s)
189Wever, Chris 21-03-1999AV '5527.60m ptn
142Sinnema, Pascal 10-10-1999AV Lionitas25.71m ptn
184Ekkers, Lammert 08-10-1999AV '5522.25m ptn
143Plomp, Niels 15-01-1999AV Lionitas21.87m ptn
146Zuidersma, Joeri 1999AV Lionitas21.48m ptn
186Jeeninga, Johan 1999AV '5519.24m ptn
167Boes, Kevin 1999AV Start '7818.57m ptn
344Laskewitz, Yorick 1999AV Impala17.42m ptn
144Tettero, Willem 1999AV Lionitas17.38m ptn
343Latona, Benjamin 1999AV Impala16.72m ptn
145Deutekom, Niels van22-11-1999AV Lionitas15.03m ptn
168Stuiver, Eric 25-06-1999AV Start '7813.91m ptn
185Ganzevoort, Joram 1999AV '5513.13m ptn
188Smilda, Jovan 07-01-1999AV '5511.78m ptn
187Jeeninga, Maurice 1999AV '5511.31m ptn
341Bontekoe, Tjerkjan 1999AV Impala10.69m ptn
342Smeman, Sven 1999AV Impalam ptn
1000m17 deelnemer(s)
184Ekkers, Lammert 08-10-1999AV '553.53.8min ptn
142Sinnema, Pascal 10-10-1999AV Lionitas3.57.5min ptn
189Wever, Chris 21-03-1999AV '554.18.4min ptn
185Ganzevoort, Joram 1999AV '554.23.2min ptn
145Deutekom, Niels van22-11-1999AV Lionitas4.30.2min ptn
168Stuiver, Eric 25-06-1999AV Start '784.35.2min ptn
343Latona, Benjamin 1999AV Impala4.37.0min ptn
146Zuidersma, Joeri 1999AV Lionitas4.38.0min ptn
344Laskewitz, Yorick 1999AV Impala4.42.0min ptn
341Bontekoe, Tjerkjan 1999AV Impala4.44.0min ptn
144Tettero, Willem 1999AV Lionitas4.48.0min ptn
143Plomp, Niels 15-01-1999AV Lionitas4.50.0min ptn
188Smilda, Jovan 07-01-1999AV '554.51.0min ptn
186Jeeninga, Johan 1999AV '555.10.0min ptn
187Jeeninga, Maurice 1999AV '555.21.0min ptn
167Boes, Kevin 1999AV Start '785.22.0min ptn
342Smeman, Sven 1999AV Impalamin ptn
Meisjes pupillen B
hoog8 deelnemer(s)
141Lukkes, Joska 1999AV Lionitas0.95m ptn
284Vlasblom, Marije 14-01-1999AV Horror0.95m ptn
181Rietbroek, Lysanne 1999AV '550.90m ptn
283Zwan, Lisanne van der1999AV Horror0.85m ptn
350Hogendorp, Hannah 1999AV Impala0.80m ptn
180Hofman, Nanda 12-07-1999AV '550.75m ptn
140Nyenhuis, Rianne 12-09-1999AV Lionitas0.70m ptn
349Krikken, Tara 08-06-1999AV Impalam ptn
kogel8 deelnemer(s)
284Vlasblom, Marije 14-01-1999AV Horror4.53m ptn
181Rietbroek, Lysanne 1999AV '554.23m ptn
283Zwan, Lisanne van der1999AV Horror4.20m ptn
180Hofman, Nanda 12-07-1999AV '554.17m ptn
141Lukkes, Joska 1999AV Lionitas3.21m ptn
350Hogendorp, Hannah 1999AV Impala3.11m ptn
140Nyenhuis, Rianne 12-09-1999AV Lionitas2.83m ptn
349Krikken, Tara 08-06-1999AV Impalam ptn
ver8 deelnemer(s)
141Lukkes, Joska 1999AV Lionitas3.29m ptn
284Vlasblom, Marije 14-01-1999AV Horror3.10m ptn
140Nyenhuis, Rianne 12-09-1999AV Lionitas2.90m ptn
181Rietbroek, Lysanne 1999AV '552.60m ptn
283Zwan, Lisanne van der1999AV Horror2.42m ptn
180Hofman, Nanda 12-07-1999AV '552.38m ptn
350Hogendorp, Hannah 1999AV Impala2.35m ptn
349Krikken, Tara 08-06-1999AV Impalam ptn
40m8 deelnemer(s)
141Lukkes, Joska 1999AV Lionitas7.1sec ptn
284Vlasblom, Marije 14-01-1999AV Horror7.7sec ptn
140Nyenhuis, Rianne 12-09-1999AV Lionitas7.8sec ptn
181Rietbroek, Lysanne 1999AV '558.1sec ptn
283Zwan, Lisanne van der1999AV Horror8.2sec ptn
180Hofman, Nanda 12-07-1999AV '558.4sec ptn
350Hogendorp, Hannah 1999AV Impala8.8sec ptn
349Krikken, Tara 08-06-1999AV Impalasec ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
60m20 deelnemer(s)
157Robben, Menno 16-04-1998AV Lionitas9.2sec ptn
353Kootstra, Jelmer 1998AV Impala9.4sec ptn
194Hoogen, Jasper van den21-01-1998AV '559.4sec ptn
289Boermans, Jens 25-09-1998AV Horror9.7sec ptn
172Rodermond, Nick 21-09-1998AV Start '789.7sec ptn
371Negenman, Rense 1998AV Impala9.8sec ptn
193Esch, Janko van31-03-1998AV '559.9sec ptn
288Roffel, Julian 22-05-1998AV Horror9.9sec ptn
160Lodema, Arnd 04-03-1998AV Lionitas10.4sec ptn
354Dummer, Izaak 1998AV Impala10.5sec ptn
162Keulen, Ben van1998AV Lionitas10.8sec ptn
352Trijp, Jan van1998AV Impala11.0sec ptn
351Holwerda, Jarno 1998AV Impala11.0sec ptn
195Jonker, Rinze-Pieter 12-05-1998AV '5511.0sec ptn
355Wit, Emiel de05-12-1998AV Impala11.1sec ptn
161Meijer, Mathieu 08-07-1998AV Lionitas11.3sec ptn
286Ottens, Stefan 23-04-1998AV Horror11.3sec ptn
171Hemstede, Jannick 14-07-1998AV Start '7811.4sec ptn
159Rozendaal, Remon 1998AV Lionitas11.9sec ptn
290Altena, Rinse 27-03-1998AV Horrorsec ptn
ver20 deelnemer(s)
353Kootstra, Jelmer 1998AV Impala3.79m ptn
194Hoogen, Jasper van den21-01-1998AV '553.70m ptn
157Robben, Menno 16-04-1998AV Lionitas3.67m ptn
289Boermans, Jens 25-09-1998AV Horror3.58m ptn
193Esch, Janko van31-03-1998AV '553.46m ptn
288Roffel, Julian 22-05-1998AV Horror3.46m ptn
172Rodermond, Nick 21-09-1998AV Start '783.36m ptn
162Keulen, Ben van1998AV Lionitas3.16m ptn
160Lodema, Arnd 04-03-1998AV Lionitas3.11m ptn
351Holwerda, Jarno 1998AV Impala3.05m ptn
354Dummer, Izaak 1998AV Impala3.03m ptn
171Hemstede, Jannick 14-07-1998AV Start '783.02m ptn
352Trijp, Jan van1998AV Impala3.00m ptn
355Wit, Emiel de05-12-1998AV Impala2.86m ptn
195Jonker, Rinze-Pieter 12-05-1998AV '552.85m ptn
286Ottens, Stefan 23-04-1998AV Horror2.70m ptn
161Meijer, Mathieu 08-07-1998AV Lionitas2.66m ptn
371Negenman, Rense 1998AV Impala2.63m ptn
159Rozendaal, Remon 1998AV Lionitas2.42m ptn
290Altena, Rinse 27-03-1998AV Horrorm ptn
kogel20 deelnemer(s)
157Robben, Menno 16-04-1998AV Lionitas6.75m ptn
288Roffel, Julian 22-05-1998AV Horror6.60m ptn
194Hoogen, Jasper van den21-01-1998AV '556.30m ptn
289Boermans, Jens 25-09-1998AV Horror5.89m ptn
355Wit, Emiel de05-12-1998AV Impala5.60m ptn
353Kootstra, Jelmer 1998AV Impala5.55m ptn
7172Rodermond, Nick 21-09-1998AV Start '785.48m ptn
193Esch, Janko van31-03-1998AV '555.36m ptn
159Rozendaal, Remon 1998AV Lionitas4.76m ptn
351Holwerda, Jarno 1998AV Impala4.61m ptn
354Dummer, Izaak 1998AV Impala4.46m ptn
352Trijp, Jan van1998AV Impala4.30m ptn
160Lodema, Arnd 04-03-1998AV Lionitas4.21m ptn
162Keulen, Ben van1998AV Lionitas4.18m ptn
171Hemstede, Jannick 14-07-1998AV Start '784.14m ptn
161Meijer, Mathieu 08-07-1998AV Lionitas3.93m ptn
195Jonker, Rinze-Pieter 12-05-1998AV '553.92m ptn
286Ottens, Stefan 23-04-1998AV Horror3.77m ptn
371Negenman, Rense 1998AV Impala3.58m ptn
290Altena, Rinse 27-03-1998AV Horrorm ptn
hoog20 deelnemer(s)
289Boermans, Jens 25-09-1998AV Horror1.15m ptn
157Robben, Menno 16-04-1998AV Lionitas1.15m ptn
193Esch, Janko van31-03-1998AV '551.10m ptn
353Kootstra, Jelmer 1998AV Impala1.05m ptn
172Rodermond, Nick 21-09-1998AV Start '781.00m ptn
162Keulen, Ben van1998AV Lionitas1.00m ptn
194Hoogen, Jasper van den21-01-1998AV '550.95m ptn
354Dummer, Izaak 1998AV Impala0.95m ptn
288Roffel, Julian 22-05-1998AV Horror0.95m ptn
286Ottens, Stefan 23-04-1998AV Horror0.90m ptn
195Jonker, Rinze-Pieter 12-05-1998AV '550.90m ptn
352Trijp, Jan van1998AV Impala0.85m ptn
160Lodema, Arnd 04-03-1998AV Lionitas0.85m ptn
159Rozendaal, Remon 1998AV Lionitas0.85m ptn
355Wit, Emiel de05-12-1998AV Impala0.85m ptn
371Negenman, Rense 1998AV Impala0.85m ptn
171Hemstede, Jannick 14-07-1998AV Start '780.80m ptn
161Meijer, Mathieu 08-07-1998AV Lionitas0.75m ptn
290Altena, Rinse 27-03-1998AV Horrorm ptn
351Holwerda, Jarno 1998AV Impalam ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
60m14 deelnemer(s)
356Hoogterp, Rodney 24-02-1997AV Impala8.7sec ptn
360Postma, Justin 29-04-1997AV Impala9.0sec ptn
158Veen, Jelmer van der1997AV Lionitas9.6sec ptn
156Horst, Sanne van der12-09-1997AV Lionitas9.6sec ptn
292Zijlstra, Wout 25-11-1997AV Horror9.7sec ptn
173Bekius, Maurice 07-05-1997AV Start '789.8sec ptn
359Dijkstra, Corné 26-09-1997AV Impala9.8sec ptn
291Gaitanus, Chris 18-05-1997AV Horror9.8sec ptn
358Wijnalda, Mark 21-04-1997AV Impala9.9sec ptn
295Bok, Jasper 1997AV Horror10.1sec ptn
197Wal, Kevin van der01-10-1997AV '5510.2sec ptn
370Vellinga, Beimen 03-02-1997AV Horror10.9sec ptn
357Dekker, Lars 11-02-1997AV Impalasec ptn
361Hendriksen, Laurens 15-01-1997AV Impalasec ptn
hoog14 deelnemer(s)
356Hoogterp, Rodney 24-02-1997AV Impala1.45m ptn
292Zijlstra, Wout 25-11-1997AV Horror1.25m ptn
370Vellinga, Beimen 03-02-1997AV Horror1.25m ptn
360Postma, Justin 29-04-1997AV Impala1.20m ptn
158Veen, Jelmer van der1997AV Lionitas1.15m ptn
358Wijnalda, Mark 21-04-1997AV Impala1.10m ptn
291Gaitanus, Chris 18-05-1997AV Horror1.10m ptn
359Dijkstra, Corné 26-09-1997AV Impala1.05m ptn
173Bekius, Maurice 07-05-1997AV Start '781.05m ptn
156Horst, Sanne van der12-09-1997AV Lionitas1.05m ptn
197Wal, Kevin van der01-10-1997AV '551.00m ptn
295Bok, Jasper 1997AV Horror1.00m ptn
357Dekker, Lars 11-02-1997AV Impalam ptn
361Hendriksen, Laurens 15-01-1997AV Impalam ptn
bal14 deelnemer(s)
292Zijlstra, Wout 25-11-1997AV Horror39.75m ptn
356Hoogterp, Rodney 24-02-1997AV Impala39.54m ptn
291Gaitanus, Chris 18-05-1997AV Horror35.48m ptn
360Postma, Justin 29-04-1997AV Impala30.96m ptn
370Vellinga, Beimen 03-02-1997AV Horror25.16m ptn
295Bok, Jasper 1997AV Horror23.46m ptn
173Bekius, Maurice 07-05-1997AV Start '7821.88m ptn
158Veen, Jelmer van der1997AV Lionitas21.71m ptn
197Wal, Kevin van der01-10-1997AV '5521.45m ptn
358Wijnalda, Mark 21-04-1997AV Impala20.46m ptn
156Horst, Sanne van der12-09-1997AV Lionitas19.81m ptn
359Dijkstra, Corné 26-09-1997AV Impala18.11m ptn
357Dekker, Lars 11-02-1997AV Impalam ptn
361Hendriksen, Laurens 15-01-1997AV Impalam ptn
1000m14 deelnemer(s)
370Vellinga, Beimen 03-02-1997AV Horror3.32.6min ptn
360Postma, Justin 29-04-1997AV Impala3.34.0min ptn
158Veen, Jelmer van der1997AV Lionitas3.35.1min ptn
359Dijkstra, Corné 26-09-1997AV Impala3.35.7min ptn
291Gaitanus, Chris 18-05-1997AV Horror3.48.6min ptn
356Hoogterp, Rodney 24-02-1997AV Impala3.53.5min ptn
173Bekius, Maurice 07-05-1997AV Start '783.53.9min ptn
156Horst, Sanne van der12-09-1997AV Lionitas4.05.0min ptn
358Wijnalda, Mark 21-04-1997AV Impala4.08.0min ptn
292Zijlstra, Wout 25-11-1997AV Horror4.23.0min ptn
197Wal, Kevin van der01-10-1997AV '554.30.0min ptn
295Bok, Jasper 1997AV Horror4.33.0min ptn
357Dekker, Lars 11-02-1997AV Impalamin ptn
361Hendriksen, Laurens 15-01-1997AV Impalamin ptn
Meisjes pupillen A(1e jrs)
kogel12 deelnemer(s)
176Achterbosch, Silke 1998AV Lionitas5.65m ptn
362Wagenaar, Jasmijn 23-07-1998AV Impala5.41m ptn
285Dijkstra, Anne 09-06-1998AV Horror5.30m ptn
190Menger, Kirsten 02-09-1998AV '555.27m ptn
148Jager, Amarins 28-01-1998AV Lionitas5.04m ptn
191Ruiter, Monica de1998AV '554.88m ptn
365Wijnalda, Esther 1998AV Impala4.79m ptn
364Kootstra, Anneke 28-07-1998AV Impala4.35m ptn
363Wiersma, Maaike 01-03-1998AV Impala4.30m ptn
169Ravenstein, Lara van04-01-1998AV Start '784.16m ptn
150Koen, Ilse 1998AV Lionitas3.87m ptn
175Buwalda, Isa 1998AV Lionitas3.74m ptn
ver12 deelnemer(s)
190Menger, Kirsten 02-09-1998AV '553.72m ptn
362Wagenaar, Jasmijn 23-07-1998AV Impala3.70m ptn
364Kootstra, Anneke 28-07-1998AV Impala3.63m ptn
363Wiersma, Maaike 01-03-1998AV Impala3.30m ptn
365Wijnalda, Esther 1998AV Impala3.24m ptn
191Ruiter, Monica de1998AV '553.14m ptn
148Jager, Amarins 28-01-1998AV Lionitas3.10m ptn
169Ravenstein, Lara van04-01-1998AV Start '783.04m ptn
176Achterbosch, Silke 1998AV Lionitas2.98m ptn
175Buwalda, Isa 1998AV Lionitas2.95m ptn
285Dijkstra, Anne 09-06-1998AV Horror2.79m ptn
150Koen, Ilse 1998AV Lionitas2.56m ptn
bal12 deelnemer(s)
285Dijkstra, Anne 09-06-1998AV Horror18.43m ptn
363Wiersma, Maaike 01-03-1998AV Impala15.20m ptn
364Kootstra, Anneke 28-07-1998AV Impala14.64m ptn
190Menger, Kirsten 02-09-1998AV '5514.63m ptn
362Wagenaar, Jasmijn 23-07-1998AV Impala14.46m ptn
191Ruiter, Monica de1998AV '5512.20m ptn
148Jager, Amarins 28-01-1998AV Lionitas11.77m ptn
365Wijnalda, Esther 1998AV Impala11.63m ptn
150Koen, Ilse 1998AV Lionitas11.10m ptn
169Ravenstein, Lara van04-01-1998AV Start '7810.97m ptn
175Buwalda, Isa 1998AV Lionitas10.88m ptn
176Achterbosch, Silke 1998AV Lionitas10.82m ptn
1000m12 deelnemer(s)
363Wiersma, Maaike 01-03-1998AV Impala4.17.6min ptn
190Menger, Kirsten 02-09-1998AV '554.25.1min ptn
191Ruiter, Monica de1998AV '554.25.6min ptn
169Ravenstein, Lara van04-01-1998AV Start '784.27.1min ptn
365Wijnalda, Esther 1998AV Impala4.37.2min ptn
148Jager, Amarins 28-01-1998AV Lionitas4.40.9min ptn
362Wagenaar, Jasmijn 23-07-1998AV Impala4.44.0min ptn
285Dijkstra, Anne 09-06-1998AV Horror4.45.8min ptn
150Koen, Ilse 1998AV Lionitas4.46.0min ptn
175Buwalda, Isa 1998AV Lionitas4.51.0min ptn
176Achterbosch, Silke 1998AV Lionitas4.53.0min ptn
364Kootstra, Anneke 28-07-1998AV Impalamin ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
kogel14 deelnemer(s)
293Dijkstra, Eva 06-03-1997AV Horror8.19m ptn
151Scheffer, Amber 14-07-1997AV Lionitas6.10m ptn
294Bakker, Melissa 1997AV Horror6.05m ptn
154Herrema, Lianne 06-10-1997AV Lionitas5.77m ptn
147Kalter, Irene 07-09-1997AV Lionitas5.37m ptn
170Roorda, Corinne 13-06-1997AV Start '785.11m ptn
368Gijssel, Lisette van06-07-1997AV Impala5.01m ptn
369Vries, Charlotte de01-02-1997AV Impala4.99m ptn
149Mink, Welmoed 09-03-1997AV Lionitas4.98m ptn
152Hes, Emma van25-07-1997AV Lionitas4.61m ptn
153Veenstra, Marrit 1997AV Lionitas4.50m ptn
155Kloosterman, Jaitske 1997AV Lionitas4.34m ptn
367Bontekoe, Cato 25-01-1997AV Impala3.45m ptn
366Eijndhoven, Suzanne 02-10-1997AV Impalam ptn
ver14 deelnemer(s)
293Dijkstra, Eva 06-03-1997AV Horror3.92m ptn
153Veenstra, Marrit 1997AV Lionitas3.51m ptn
151Scheffer, Amber 14-07-1997AV Lionitas3.42m ptn
147Kalter, Irene 07-09-1997AV Lionitas3.36m ptn
369Vries, Charlotte de01-02-1997AV Impala3.24m ptn
149Mink, Welmoed 09-03-1997AV Lionitas3.23m ptn
154Herrema, Lianne 06-10-1997AV Lionitas3.19m ptn
367Bontekoe, Cato 25-01-1997AV Impala3.01m ptn
294Bakker, Melissa 1997AV Horror2.94m ptn
368Gijssel, Lisette van06-07-1997AV Impala2.79m ptn
170Roorda, Corinne 13-06-1997AV Start '782.75m ptn
155Kloosterman, Jaitske 1997AV Lionitas2.70m ptn
152Hes, Emma van25-07-1997AV Lionitas2.65m ptn
366Eijndhoven, Suzanne 02-10-1997AV Impalam ptn
bal14 deelnemer(s)
293Dijkstra, Eva 06-03-1997AV Horror29.73m ptn
154Herrema, Lianne 06-10-1997AV Lionitas20.86m ptn
294Bakker, Melissa 1997AV Horror18.83m ptn
152Hes, Emma van25-07-1997AV Lionitas18.75m ptn
151Scheffer, Amber 14-07-1997AV Lionitas18.69m ptn
147Kalter, Irene 07-09-1997AV Lionitas17.51m ptn
149Mink, Welmoed 09-03-1997AV Lionitas17.19m ptn
170Roorda, Corinne 13-06-1997AV Start '7816.43m ptn
153Veenstra, Marrit 1997AV Lionitas15.69m ptn
155Kloosterman, Jaitske 1997AV Lionitas15.34m ptn
369Vries, Charlotte de01-02-1997AV Impala14.07m ptn
367Bontekoe, Cato 25-01-1997AV Impala14.06m ptn
368Gijssel, Lisette van06-07-1997AV Impala10.17m ptn
366Eijndhoven, Suzanne 02-10-1997AV Impalam ptn
1000m14 deelnemer(s)
367Bontekoe, Cato 25-01-1997AV Impala3.43.6min ptn
147Kalter, Irene 07-09-1997AV Lionitas3.57.8min ptn
293Dijkstra, Eva 06-03-1997AV Horror4.00.8min ptn
369Vries, Charlotte de01-02-1997AV Impala4.18.1min ptn
151Scheffer, Amber 14-07-1997AV Lionitas4.18.7min ptn
149Mink, Welmoed 09-03-1997AV Lionitas4.21.4min ptn
154Herrema, Lianne 06-10-1997AV Lionitas4.25.0min ptn
152Hes, Emma van25-07-1997AV Lionitas4.41.0min ptn
153Veenstra, Marrit 1997AV Lionitas4.47.0min ptn
368Gijssel, Lisette van06-07-1997AV Impala4.48.0min ptn
294Bakker, Melissa 1997AV Horror4.54.0min ptn
170Roorda, Corinne 13-06-1997AV Start '784.57.0min ptn
155Kloosterman, Jaitske 1997AV Lionitas5.38.0min ptn
366Eijndhoven, Suzanne 02-10-1997AV Impalamin ptn