Trainen bij Lionitas

Hier vindt u informatie over de trainingsgroepen, trainingstijden en de doelstellingen van de trainers. Ook de contributie, aanmeld-, opzeg-, en wijzigingsformulieren zijn hier te vinden.

Aanmeldingsformulieren (printen en inleveren bij de trainer):

Geef een reactie