Renovatie atletiekbaan van start

Mededeling van het bestuur:

We hebben het al een aantal keren aangekondigd, maar nu is het dan (bijna) zover: de atletiekbaan aan de Middelzeelaan gaat drastisch op de schop. Deze week kregen we van de gemeente Leeuwarden en BV Sport het bericht dat ingenieurs- en adviesbureau Antea de aannemer is die de renovatie van de baan ter hand mag nemen.

Antea is in Friesland beter bekend onder de oude naam Oranjewoud. Het bedrijf is nog altijd gevestigd in Heerenveen, maar werkt ook nationaal en internationaal. Op de website is te zien dat ze ook met sportaccommodaties veel ervaring hebben.

Hoe de renovatie precies gaat verlopen, is nog niet helemaal zeker. De kunststof bovenlaag van de baan wordt in elk geval vernieuwd. Van de toestand van het asfalt daaronder hangt af hoe ingrijpend de ondergrond moet worden aangepakt. Valt dat mee, dan blijft er binnen het budget ruimte voor enkele wensen die wij als vereniging hebben ingediend. Zo zouden we blij zijn met verbreding van de spintbaan tot acht lanen en verplaatsing van de sprintbaan naar de zuidkant van de baan.

Zeker is wel dat de sterk verwaarloosde tribune verdwijnt om plaats te maken voor een glooiend talud van gras, met op twee plaatsen een trap. Verder worden ook onderdelen als de hoogspringinstallatie, de polsstokinstallatie, de werpkooi en de verspringbakken deels gerenoveerd en deels vervangen. In een van de komende nieuwsbrieven hopen we nadere details te kunnen geven.

Omdat de aanbesteding pas op 16 juni is afgerond, is nog niet precies te zeggen wanneer de werkzaamheden beginnen. BV Sport heeft ons steeds maandag 26 juni als startdatum voorgehouden, maar het lijkt erop dat het een week later wordt. In elk geval is het bestuur van Lionitas met alle trainers afgelopen tijd in de weer geweest om alternatieve locaties te zoeken voor de trainingen in de zomer. Zo wijkt de jeugd uit naar het terrein van korfbalvereniging Pallas, achter de atletiekbaan. De meeste loopgroepen gaan trainen in het sportpark en enkele wedstrijdgroepen wijken uit naar Heerenveen of Grou. Voor alle leden geldt: de trainers houden jullie op de hoogte van tijden en locaties.

Ons is beloofd dat het clubhuis, de kleedlokalen en de bestuurskamer bereikbaar blijven, zodat we daar terecht kunnen bij alle trainingen en voor vergaderingen.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen we vanaf maandag 11 september weer terecht op een spiksplinternieuwe atletiekbaan.

De zomerperiode zal even lastig worden. We rekenen op jullie flexibiliteit en inschikkingsvermogen. Voor vragen en opmerkingen kun je altijd terecht bij je eigen trainer of het bestuur.

Namens het bestuur

Hans Willems

Tel. 06 – 160 565 24

hans_willems@hotmail. com