RaceRunning

Een RaceRunner is een soort driewieler zonder trappers en met een zadel en borststeun waarmee kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking de mogelijkheid krijgen om te sporten. Ze kunnen (hard)lopen met ondersteuning van de RaceRunner.

De RaceRunner is geschikt voor kinderen en jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking (zoals bv. cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Voor deze groep (ernstig beperkte) kinderen is dit in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. Ook is de RaceRunner geschikt voor kinderen met een verstandelijke beperking.

De RaceRunner is voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of verbeteren en bij een sportactiviteit te participeren.

De RaceRunners trainen op zaterdagochtend van 11:00 tot 12:00 uur met de trainers Kirsten Muller en Ruben Korte. Wilt u meer informatie of denkt u dat RaceRunning ook iets is voor u of uw zoon of dochter? Dan kunt u contact opnemen met Kirsten Muller: kirstenmullervisser@gmail.com.

Het Friesch Dagblad schreef een leuk artikel over RaceRunning bij Lionitas, dit artikel is hier te lezen.