Inschrijving Mohammed Farmaniloop geopend!

Woensdagavond 11 augustus organiseren AV Lionitas en Loopgroep Leeuwarden de Mohammed Farmani Avondloop. Deze loop is in 2015 met succes voor het eerst gehouden onder de naam Groene Ster Avondloop. De avondloop is vanaf dit jaar (2021) vernoemd naar de geliefde trainer van Loopgroep Leeuwarden die in 2018 overleed. Met zijn lopers was Mohammed Farmani elke zaterdagochtend in de Groene Ster te vinden. Er is keuze uit een 5 kilometer of een 10 kilometer (2 rondes).

Meer info op Lopen In Leeuwarden

Mohammed Farmani Avondloop
Mohammed Farmani Avondloop

Racerunner Rinze rent door ….

 Rinze de Jong

Op de laatste zaterdag voor de zomervakantie heeft de groep racerunners van Lionitas een afsluitende watertraining met waterpistolen en waterspelletjes. Het is prachtig weer dus dat komt goed uit. Ook Rinze de Jong is vandaag van de partij. Hij is er eigenlijk altijd bij, al vanaf het allereerste begin in november 2017 – samen met Tije en Dinah – toen Lionitas een pilot startte met racerunning. “Mijn vader heeft me toen opgegeven”, vertelt Rinze. Nu ruim drie jaar later is de groep met 15 jonge racerunners o.l.v. de twee bevlogen trainers Kirsten en Ruben flink gebloeid en gegroeid.

Maar het gaat nu even om Rinze. Hij is 14 jaar, heeft een broer en een broertje en woont in Buitenpost. “Dat ligt tussen Groningen en Leeuwarden in”, licht hij toe. Rinze gaat met de trein naar school in Leeuwarden, daarover ben ik verbaasd maar Rinze zegt geruststellend: “de trein van Arriva is met het perron gelijkvloers dus dat geeft met mijn handbike of rolstoel geen problemen.”

Zijn school is het Gomarus College waar Rinze de richting vmbo-TL volgt. “Ik weet nog niet wat ik later wil worden, nog geen idee”, aldus de supergemotiveerde racerunner van Lionitas.

Racerunners zijn een soort loopfietsen, die kinderen met een beperking in staat stellen om te lopen en te rennen. De kinderen zitten op een zadel en met behulp van een borststeun kunnen ze ermee lopen en rennen. Rinze had eerst een kleine racerunner met maatje M maar hij is nu na een groeispurt voorzien van een frame met maat L. De ‘karretjes’ zijn voorzien van drie luchtbanden en kosten zo’n 2500 euro per stuk. Gelukkig zijn er welwillende sponsoren zoals het Foppe Fonds die met een bijdrage de helpende hand bieden. Naar aanleiding van de vorm komt in het dagelijkse spraakgebruik de term framerunning steeds vaker voor.

De corona maatregelingen per 26 juni 2021.


Algemeen.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat j e testen.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
• Personen van 18 j aar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand.
• Vermijd drukte.
• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie,
bijvoorbeeld van trainers en bestuursleden.
• Was vaak j e handen met water en zeep, ook voor en na bezoek
sportaccommodatie.
• Schudt geen handen.
• Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens i n
dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 j aar een mondkapje.
Maatregelen voor atleten:
• Houd j e aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).
• Atleten vanaf 18 j aar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand
te houden als dit de sportbeoefening i n de weg staat. Zodra atleten van 18 j aar en
ouder de baan verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar
houden.
• Atleten t /m 17 j aar mogen i n groepsverband sporten en hoeven de onderlinge
afstand van 1,5 meter niet aan t e houden.
• Voor aanvang van de training kan er afhankelijk van de sportaccommodatie en
hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden
gesteld,
• Er mag publiek aanwezig zijn bij trainingen. Atleten mogen dus bij elkaars training
kijken. Atleten vanaf 18 j aar houden daarbij 1,5 meter afstand van elkaar.
Kantine en kleedkamers.
Voor sportkantines gelden de voorwaarden voor de horeca. Een vaste zitplaats is
verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn. Bezoekers houden 1,5 meter
afstand van elkaar. Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. De beperkingen
van de openingstijden zijn vervallen.
• Kleedkamers, douches en toiletten zijn open.

Versoepeling van de corona maatregelingen per 5 juni.

Versoepelingen voor alle atleten :

 • Er hoeft tijdens de training geen onderlinge afstand van 1,5 meter gehouden te worden.
 • Vooraf aanmelding bij de training niet meer noodzakelijk.
 • De kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden, wel met de 1,5 meter beperking. De warmwatervoorziening is weer aangezet en getest. De douches zijn weer doorgespoeld.

Wat blijft :

 • Voor en na de training blijft de 1,5 meter regel van kracht voor volwassenen.
 • Voor en na de training de handen ontsmetten.
 • In het gebouw de plicht om een mondkapje te dragen.
 • Geen toeschouwers en ouders binnen de hekken
 • De aangegeven looproutes volgen.

De kantine.

Het bestuur heeft besloten om de kantine nog niet te openen en daarmee te wachten tot de verdere versoepelingen van 30 juni. Aan de voorwaarden voor heropening kunnen we op dit moment nog niet voldoen.

Wel is het mogelijk dat de trainers regelen dat iemand thee gaat zetten en waterkannen gaat klaarzetten.

Die mogen dan buiten op bijvoorbeeld de bankjes genuttigd worden.

Wel natuurlijk met de 1,5 meter afstand houden regel !

IN MEMORIAM KLARA GROENEWOUD 1944 – 2021

Klara Groenewoud als altijd actief voor Lionitas

Op 6 april 2021 is na een slepend ziekbed in het bijzijn van haar geliefden ‘onze’ Klara overleden. Zonder enige twijfel behoorde Klara tot het meubilair van Lionitas, in de meest positieve zin van het woord.

Als meisje van 11 jaar ging Klara ‘op atletiek’; dat was bij de Leeuwarder atletiekvereniging Marathon, een van de voorlopers van Lionitas. Spoedig ontwikkelde zij zich als talentvolle atlete die met name goed met de kogel en de discus overweg kon.  Dat werptalent kon Lionitas ruim twintig jaar later goed gebruiken toen ze in 1977 werd gevraagd om Lionitas in de competitieploeg (3e klas dames) op die onderdelen te vertegenwoordigen.

Haar ouders stimuleerden Klara in haar sport wat erin resulteerde dat haar vader Evert Groendijk in 1962 de eerste voorzitter van Lionitas werd. Na haar huwelijk met Andries en het grootbrengen van de kinderen Hans en Aukje, die beiden ook een periode lid van Lionitas zijn geweest, had Klara in juni 1976 voldoende tijd en de spirit om een aantal werkzaamheden van bestuurslid Geesje Jorna over te nemen. Dat betrof het wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden en later ook de uitwedstrijden. Een jaar eerder slaagde zij met 31 punten (van de 35) voor de tijdwaarnemerscursus.

Uit die periode herinner ik mij ook goed dat de familie Groenewoud de voorraad nieuwe Lionitas clubtenues waarop het clubembleem was gedrukt in beheer had. 

Na een aantal jaren deed Klara het wedstrijdsecretariaat van de hand maar bleef met haar Andries als jurylid zeer actief voor Lionitas. Samen met Klara heb ik de opleiding voor scheidsrechter en wedstrijdleider in Winschoten gevolgd. Klara durfde s avonds niet te rijden en liet dat aan mij over.

Op de baan was Klara meestal actief als chef tijd of chef aankomst. Ook de wegwedstrijden, niet haar lievelingsonderdeel, konden op haar medewerking rekenen. Bijvoorbeeld bij de Condensloop was zij  jarenlang schaduwjury, een soort van backup. Waar nodig was ze de rechterhand van Sietske.

Betrokken als ze bij Lionitas was werd niet tevergeefs een beroep op haar gedaan. Vanaf november 1989 tot juni 1999 bekleedde Klara de functie van bestuurslid. In die hoedanigheid heb ik Klara intensief leren kennen en haar enthousiasme en kundige inbreng bewondert. In dat verband denk ik met veel plezier terug aan onze bestuursweekenden in binnen- en buitenland. Klara hield ook van het bourgondische leven; ze behoorde vroeger ook tot het ‘sherryclubje’ en rookte graag een sigaretje, en ze was altijd fanatiek aanwezig bij de klaverjasavonden in het clubhuis van Lionitas.

Ook leed bleef haar niet bespaard. In 1997 overleed plotseling haar Andries op 56-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Spanje. Daarna volgden o.a. ook nog eens heupoperaties en tenslotte de vreselijk k-ziekte. Achter elke traan van verdriet …… schuilt de glimlach van herinneringen

Een van die nagedachtenissen is de Foekje Dillema Memorial in 2007, een sprintwedstrijd van allure die ik samen met Klara en Geesje mocht organiseren. Ook het grote jubileumjaar 2012 was zonder Klara in de jubileumcommissie niet dat succes geworden wat het is geworden.

Het verscheiden van Klara op 77-jarige leeftijd is een groot gemis voor de (klein)kinderen en Julius.

Namens het bestuur en de leden van Lionitas wens ik de nabestaanden veel sterkte toe dit grote verlies te verwerken.

Klara, bedankt voor je vriendschap en voor alles wat je voor Lionitas hebt betekent.

Imco van der Wal

Leeuwarden

Gewijzigde regels per 16 maart 2021 voor de trainingen.


Op het sportcomplex:

 • De algemene regels blijven onveranderd bestaan zoals 1.5 m afstand, handen wassen etc.
 • Kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten, alleen de toiletten bij de kleedkamers mogen gebruikt worden.
 • Binnensporten en verzamelen is niet toegestaan.
 • Er moet een Corona verantwoordelijke aanwezig zijn.
 • Er mag geen publiek binnen de hekken zijn.
 • Er geldt nog een avondklok, dus einde training mag niet later zijn dan 21:30 uur( per 30-03)
 • Jeugd en jongvolwassenen tot 27 jaar mogen in teamverband trainen, hoeven geen 1.5 m onderling afstand te houden.

 
Voor atleten vanaf 27 jaar geldt:
 

 • Er mag maximaal met vier personen gesport worden, zolang de onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal tenminste 1,5 meter is;
 • Meerdere groepen van maximaal vier personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen; •
 • De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen; •
 • De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

 
Voor de trainers :
 
Bij instructie aan tweetallen (vanaf 18 jaar buiten de accommodatie):

 • om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
 • groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • de groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.

Bij instructie aan viertallen (vanaf 27 jaar op de accommodatie):

 • om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder viertal wordt gehouden.
 • groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
 • de groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.

 
Buiten het Sportcomplex.
 
Voor alle atleten boven de 18 jaar geldt:
Er mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;

 • Meerdere groepen van maximaal twee personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;    
 • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
 • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

Er staat in de regels niets meer over een maximumaantal personen op het sportcomplex, maar een aandachtspunt blijft natuurlijk de drukte op de baan, vooral op de dinsdag en donderdagavonden.  En (nogmaals) alle trainingen moeten voor 21:30 uur eindigen ( per 30 maart)

De nieuwe clubkleding is er!

De nieuwe clubkleding is er en de eerste wedstrijd is gelopen in de nieuwe clubkleding! Een cross trainingswedstrijd door de MiLa junioren. Ziet er goed uit!!🤩 https://www.instagram.com/p/CJT408JBbIW/

Deze week zijn er 2 momenten waarop de clubkleding opgehaald kan worden: dinsdag 29-12 van 18:00 tot 19:30 uur en woensdag 30-12 van 15:30 tot 18:30 uur.

Kom je de kleding ophalen? Meld je graag aan via deze link: https://forms.gle/ogH4BicvBruEkJYZ9

De atletiekbaan is per dinsdag 15 december gesloten voor volwassenen

Er zijn nieuwe strenge maatregelen door de overheid afgekondigd en zitten we nu in een lockdown.
Onvermijdelijke maatregelen maar voor ons als sportvereniging die mensen ook fit en gezond houdt, ook lastig.
Toch zullen wij ook maatregelen treffen.

De atletiekbaan is per dinsdag 15 december gesloten voor volwassenen. Dus alle 18+ trainingsgroepen kunnen niet gezamenlijk trainen, ook niet buiten de baan. Daar geldt een maximum van 2 sporters per met elkaar. 

Deze maatregelen gelden tot en met 19 januari 2021.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen nog wel gezamenlijk sporten. Voor hen blijft de baan dus beschikbaar.

Ouders hebben geen toegang tot de baan, maar dat was al zo.

Een moeilijke situatie voor ons land waar veel mensen in deze periode van het jaar elkaar opzoeken en nabijheid willen en dat kan nu niet op een manier die wij gewend zijn.

Wij hopen dat de atleten in deze tijd toch hun hardlooprondjes of trainingen kunnen doen, wellicht met schema’s en instructies van de trainers op afstand.
Mocht er meer berichtgeving beschikbaar komen dan sturen wij jullie dit door.

Voor de komende periode, stay safe en wij houden jullie op de hoogte als er weer meer kan.

Namens het bestuur van AV lionitas,

Met vriendelijke groet,
Hans Geleynse
Bestuur AV Lionitas
Jeugd & technische zakenWOC Baan