IN MEMORIAM KLARA GROENEWOUD 1944 – 2021

Klara Groenewoud als altijd actief voor Lionitas

Op 6 april 2021 is na een slepend ziekbed in het bijzijn van haar geliefden ‘onze’ Klara overleden. Zonder enige twijfel behoorde Klara tot het meubilair van Lionitas, in de meest positieve zin van het woord.

Als meisje van 11 jaar ging Klara ‘op atletiek’; dat was bij de Leeuwarder atletiekvereniging Marathon, een van de voorlopers van Lionitas. Spoedig ontwikkelde zij zich als talentvolle atlete die met name goed met de kogel en de discus overweg kon.  Dat werptalent kon Lionitas ruim twintig jaar later goed gebruiken toen ze in 1977 werd gevraagd om Lionitas in de competitieploeg (3e klas dames) op die onderdelen te vertegenwoordigen.

Haar ouders stimuleerden Klara in haar sport wat erin resulteerde dat haar vader Evert Groendijk in 1962 de eerste voorzitter van Lionitas werd. Na haar huwelijk met Andries en het grootbrengen van de kinderen Hans en Aukje, die beiden ook een periode lid van Lionitas zijn geweest, had Klara in juni 1976 voldoende tijd en de spirit om een aantal werkzaamheden van bestuurslid Geesje Jorna over te nemen. Dat betrof het wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden en later ook de uitwedstrijden. Een jaar eerder slaagde zij met 31 punten (van de 35) voor de tijdwaarnemerscursus.

Uit die periode herinner ik mij ook goed dat de familie Groenewoud de voorraad nieuwe Lionitas clubtenues waarop het clubembleem was gedrukt in beheer had. 

Na een aantal jaren deed Klara het wedstrijdsecretariaat van de hand maar bleef met haar Andries als jurylid zeer actief voor Lionitas. Samen met Klara heb ik de opleiding voor scheidsrechter en wedstrijdleider in Winschoten gevolgd. Klara durfde s avonds niet te rijden en liet dat aan mij over.

Op de baan was Klara meestal actief als chef tijd of chef aankomst. Ook de wegwedstrijden, niet haar lievelingsonderdeel, konden op haar medewerking rekenen. Bijvoorbeeld bij de Condensloop was zij  jarenlang schaduwjury, een soort van backup. Waar nodig was ze de rechterhand van Sietske.

Betrokken als ze bij Lionitas was werd niet tevergeefs een beroep op haar gedaan. Vanaf november 1989 tot juni 1999 bekleedde Klara de functie van bestuurslid. In die hoedanigheid heb ik Klara intensief leren kennen en haar enthousiasme en kundige inbreng bewondert. In dat verband denk ik met veel plezier terug aan onze bestuursweekenden in binnen- en buitenland. Klara hield ook van het bourgondische leven; ze behoorde vroeger ook tot het ‘sherryclubje’ en rookte graag een sigaretje, en ze was altijd fanatiek aanwezig bij de klaverjasavonden in het clubhuis van Lionitas.

Ook leed bleef haar niet bespaard. In 1997 overleed plotseling haar Andries op 56-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Spanje. Daarna volgden o.a. ook nog eens heupoperaties en tenslotte de vreselijk k-ziekte. Achter elke traan van verdriet …… schuilt de glimlach van herinneringen

Een van die nagedachtenissen is de Foekje Dillema Memorial in 2007, een sprintwedstrijd van allure die ik samen met Klara en Geesje mocht organiseren. Ook het grote jubileumjaar 2012 was zonder Klara in de jubileumcommissie niet dat succes geworden wat het is geworden.

Het verscheiden van Klara op 77-jarige leeftijd is een groot gemis voor de (klein)kinderen en Julius.

Namens het bestuur en de leden van Lionitas wens ik de nabestaanden veel sterkte toe dit grote verlies te verwerken.

Klara, bedankt voor je vriendschap en voor alles wat je voor Lionitas hebt betekent.

Imco van der Wal

Leeuwarden

Gewijzigde regels per 16 maart 2021 voor de trainingen.


Op het sportcomplex:

 • De algemene regels blijven onveranderd bestaan zoals 1.5 m afstand, handen wassen etc.
 • Kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten, alleen de toiletten bij de kleedkamers mogen gebruikt worden.
 • Binnensporten en verzamelen is niet toegestaan.
 • Er moet een Corona verantwoordelijke aanwezig zijn.
 • Er mag geen publiek binnen de hekken zijn.
 • Er geldt nog een avondklok, dus einde training mag niet later zijn dan 21:30 uur( per 30-03)
 • Jeugd en jongvolwassenen tot 27 jaar mogen in teamverband trainen, hoeven geen 1.5 m onderling afstand te houden.

 
Voor atleten vanaf 27 jaar geldt:
 

 • Er mag maximaal met vier personen gesport worden, zolang de onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal tenminste 1,5 meter is;
 • Meerdere groepen van maximaal vier personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen; •
 • De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen; •
 • De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

 
Voor de trainers :
 
Bij instructie aan tweetallen (vanaf 18 jaar buiten de accommodatie):

 • om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
 • groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • de groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.

Bij instructie aan viertallen (vanaf 27 jaar op de accommodatie):

 • om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder viertal wordt gehouden.
 • groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
 • de groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.

 
Buiten het Sportcomplex.
 
Voor alle atleten boven de 18 jaar geldt:
Er mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;

 • Meerdere groepen van maximaal twee personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;    
 • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
 • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

Er staat in de regels niets meer over een maximumaantal personen op het sportcomplex, maar een aandachtspunt blijft natuurlijk de drukte op de baan, vooral op de dinsdag en donderdagavonden.  En (nogmaals) alle trainingen moeten voor 21:30 uur eindigen ( per 30 maart)

De nieuwe clubkleding is er!

De nieuwe clubkleding is er en de eerste wedstrijd is gelopen in de nieuwe clubkleding! Een cross trainingswedstrijd door de MiLa junioren. Ziet er goed uit!!🤩 https://www.instagram.com/p/CJT408JBbIW/

Deze week zijn er 2 momenten waarop de clubkleding opgehaald kan worden: dinsdag 29-12 van 18:00 tot 19:30 uur en woensdag 30-12 van 15:30 tot 18:30 uur.

Kom je de kleding ophalen? Meld je graag aan via deze link: https://forms.gle/ogH4BicvBruEkJYZ9

De atletiekbaan is per dinsdag 15 december gesloten voor volwassenen

Er zijn nieuwe strenge maatregelen door de overheid afgekondigd en zitten we nu in een lockdown.
Onvermijdelijke maatregelen maar voor ons als sportvereniging die mensen ook fit en gezond houdt, ook lastig.
Toch zullen wij ook maatregelen treffen.

De atletiekbaan is per dinsdag 15 december gesloten voor volwassenen. Dus alle 18+ trainingsgroepen kunnen niet gezamenlijk trainen, ook niet buiten de baan. Daar geldt een maximum van 2 sporters per met elkaar. 

Deze maatregelen gelden tot en met 19 januari 2021.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen nog wel gezamenlijk sporten. Voor hen blijft de baan dus beschikbaar.

Ouders hebben geen toegang tot de baan, maar dat was al zo.

Een moeilijke situatie voor ons land waar veel mensen in deze periode van het jaar elkaar opzoeken en nabijheid willen en dat kan nu niet op een manier die wij gewend zijn.

Wij hopen dat de atleten in deze tijd toch hun hardlooprondjes of trainingen kunnen doen, wellicht met schema’s en instructies van de trainers op afstand.
Mocht er meer berichtgeving beschikbaar komen dan sturen wij jullie dit door.

Voor de komende periode, stay safe en wij houden jullie op de hoogte als er weer meer kan.

Namens het bestuur van AV lionitas,

Met vriendelijke groet,
Hans Geleynse
Bestuur AV Lionitas
Jeugd & technische zakenWOC Baan

WOC weg zoekt versterking!

De Wedstrijdorganisatiecommissie weg (WOC weg) organiseert de 10 jaarlijkse wegwedstrijden van Lionitas, van Douwe Kleefstraloop tot Wielentrail (zie www.lopeninleeuwarden.nl). De WOC bestaat uit een enthousiaste club mensen die maandelijks vergadert. De leden van de WOC weg hebben heel uiteenlopende taken. Denk aan:

– het bedenken en uitzetten van routes,

– werven en coördineren van vrijwilligers,

– vergunningen aanvragen,

– overleg met sponsors,

– het draaiboek bewaken,

– inschrijvingen openen en bijhouden,

– startnummers en medailles regelen,

– PR via social media en pers

– mailings aan deelnemers en vrijwilligers maken,

– materialen verzorgen (hekken, verzorgingsposten, klok, startboog, pijlen, etc.),

– tijdregistratie en geluid regelen,

– op- en afbouw van de wedstrijdlocatie en het parcours.

De vele taken zijn nu bij maar een klein aantal mensen belegd en de WOC zoekt daarom versterking.

Daar komt bij dat Fokke van der Meulen en André van der Werf helaas per 1 januari 2021

hun werkzaamheden bij het WOC moeten beëindigen.

Lijkt het jou leuk om mee te helpen in de WOC?

Zie je hierboven één of meer taken waar jij wel een rol voor jezelf ziet weggelegd? Misschien ben jij goed in het schrijven van enthousiaste berichten op facebook of ben je een echte aanpakker die regelmatig bij een wedstrijd het busje met materialen wel wil laden en lossen.

Alle hulp is meer dan welkom!

Neem contact op met  lienekedejong@icloud.com

Starten van de trainingen

Als vereniging kunnen we de trainingen voor de volwassenen weer oppakken. Dit volgens de maatregelen zoals die gelden per 13 oktober 2020.

zie onder voor de info die jullie destijds ontvingen.

de afspraken in die mail zijn nu weer van kracht.

Dit blijft totdat vanuit de overheid nieuwe informatie wordt verspreid.

kort gezegd: de volwassen groepen kunnen met ingang van donderdag 19 november weer in groepjes van maximaal 4 atleten, op 1,5 m afstand hun trainingen hervatten.

info van 17 november Atletiekunie: https://www.atletiekunie.nl/nieuws/update-coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie

Douwe Kleefstraloop 2021 gaat niet door

Helaas is er nog niet duidelijk wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld. Daardoor hebben we besloten om de Douwe Kleefstraloop van 2021 niet te organiseren. Onze eerstvolgende loop wordt dan hopelijk Leeuwarden-Marsum-Leeuwarden op 7 februari 2021.

Nieuwe maatregelen rond Corona.

Gisteren zijn er door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd om het Coronavirus in Nederland te kunnen indammen.

Jullie hebben dat ongetwijfeld meegekregen.

Deze maatregelen hebben ook consquenties voor onze vereniging. De maategel die ons als vereniging ook betreft is de volgende:

Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief trainer). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als

 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • zij niet mengen.

Over dit gegeven hebben wij als bestuur  vanavond vergaderd.

Bovenstaande richtlijn strookt wat ons betreft niet meer met het inrichten van de trainingen zoals wij dat voorstaan. In groepjes van 2 trainingen gaan verzorgen is wat ons betreft niet voldoende goed te organiseren en te handhaven.

Verder hebben de maatregelen over het algemeen tot doel om de reisbewegingen en het samenkomen van mensen te beperken.

Om die reden hebben wij besloten alle trainingen voor volwassenen vanaf 18 jaar voor 2 weken stil te leggen.

Dat betekent dat de baan voor al deze leden per vandaag (4 november 22.00 uur) voor 2 weken gesloten zal zijn.

Zonder aangepaste maatregelen door de overheid zal dit besluit gelden tot en met 18 november. 

Na die tijd (dus vanaf 19 november) hopen wij de trainingen weer te kunnen verzorgen op de manier zoals dat nu gebeurt (in groepjes van 4). 

Jullie worden daar door het bestuur nader over geïnformeerd.

Wij adviseren alle atleten om in deze 2 weken de trainingen zelfstandig (eventueel met 1 maatje) op te pakken. Wellicht kunnen de trainers op afstand trainingsschema’s verzorgen.

Een vervelend besluit, want juist sporten zorgt in deze lastige periode voor de nodige ontspanning. Maar wij willen als vereniging ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van allen.

Voor de jeugdleden tot en met 17 jaar blijven de trainingen onveranderd doorgaan.

Voor trainingsgroepen die zowel minderjarigen en als volwassenen in zich hebben kunnen alleen de minderjarigen de trainingen volgen.

Wij hopen van harte dat we als Nederland in staat zijn het virus (verder) in te dammen en zo snel als de situatie dat toelaat weer gezamenlijk te kunnen trainen.

Namens het bestuur van AV lionitas,

Met vriendelijke groet,

Hans Geleynse

Bestuur AV Lionitas

Jeugd & technische zaken

WOC Baan

Rabo ClubSupport

We doen ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport van de Rabobank. Iedereen die lid is van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kan tot en met 24 oktober stemmen op hun favoriete vereniging. Hoe meer stemmen we krijgen, hoe hoger het bedrag dat we krijgen van de Rabobank. Jij steunt ons toch ook? Stemmen is helemaal kosteloos!
Hoe kun je stemmen?
Stemmen kan op https://rabobank.nl/clubsupport.
Wat gaan we doen met deze opbrengst?
We proberen ervoor te zorgen dat de jeugd zich thuis voelt en betrokken bij elkaar en bij de club. In de kantine is een hoekje voor hen gemaakt, waar ze met elkaar kunnen zitten. De meubels zijn gratis bij elkaar gezocht, maar nu echt toe aan vervanging. De bedoeling is om met houten banken met kussens een hoek te maken waar de jeugd zich kan vermaken. De banken willen we laten maken bij een sociale werkplaats.
Stemmen dus!!