OUD-TRAINER CHRIS SEMPLONIUS ONDERSCHEIDEN

Imco v.d. Wal feliciteert oud-trainer Chris Semplonius met zijn koninklijke onderscheiding

Op lintjesdag 2023 heeft het Zijne Majesteit behaagd de heer Chris W. Semplonius te onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Dat zei burgemeester Agricola in het gemeentehuis van Dantumadiel bij het opspelden van het lintje aan de gedecoreerde. Hij wees en passant ook op het afgetrainde lichaam van Chris verkregen door zijn destijds dagelijkse fietstocht van zijn woonplaats Veenwouden naar zijn praktijkadres in Leeuwarden.
Chris Semplonius heeft zich vanaf november 1983 tot september 2002 geheel belangeloos ingezet als looptrainer en coach van de Lionitas wedstrijdgroep midden- en lange afstand. Daarnaast is Chris voor de club actief geweest als redactielid clubblad, lid van de estafetteploeg Kaap’80, filmregisseur, leider van het Lionitas-cabaretgezelschap en clubfysiotherapeut. Voor zijn niet aflatende inzet voor Lionitas en zijn prestaties als Lionitas-atleet was Chris in 1997 al benoemd tot Lid van Verdienste.
Een persoonlijke vriend van Chris heeft de aanvraag voor het lintje in gang gezet en behalve de verdiensten voor Lionitas kwamen onder andere ook zijn activiteiten voor de Sportclub Veenwouden (voetbal) en voor Toneelvereniging Vriendenkring uit Feanwâlden ter sprake. Vermeldenswaard is het feit dat Chris vanaf 2021 – al fietsend – bezig is met Stichting Geef om Gryteke die geld inzamelt voor de behandeling van Gryteke Schievink (een nichtje) tegen de ziekte MS.
Namens Lionitas heeft Imco van der Wal de aanvraag voor de onderscheiding ondersteund en was dan ook door de familie uitgenodigd de plechtigheid bij te wonen. Op de foto de vergulde en zeer terecht gedecoreerde Chris W. Semplonius.

Imco van der Wal
26 april 2023