Onthulling kunstwerk Foekje Dillema

Vrijdag 1 juni, 70 jaar na de start van Foekje Dillema’s carrière als hardloopster, onthult de jeugd van AV Lionitas Leeuwarden het door Ids Willemsma gemaakte kunstwerk van Foekje Dillema door middel van een hardloopwedstrijd over 200 meter.

U bent van harte uitgenodigd deze bijzondere onthulling bij te wonen vrijdag 1 juni 19.30 uur. Ingang Sportpark Nijlân Middelzeelaan, Leeuwarden.

Programma:
19.30 uur: Openingswoord door Jens Dijkstra, projectleider Stichting Sportpark Nijlân
19:35-19.45 uur Sprekers: wethouder Sjoerd Feitsma, mevrouw Jorna, vriendin van Foekje Dillema
19.45-19.55 uur: Muzikaal intermezzo door it muzykkorps ‘Ons Ideaal’ uit Easterwierum
19.55-20.05 uur: Sprekers: kunstenaar Ids Willemsma en Max Dohle, biograaf van Foekje Dillema
20:05– 20:15 uur : 200 meter wedstrijd voor de jeugd van atletiekvereniging Lionitas en de onthulling van het kunstwerk en afsluiting met een drankje.