Nieuwe maatregelen rond Corona.

Gisteren zijn er door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd om het Coronavirus in Nederland te kunnen indammen.

Jullie hebben dat ongetwijfeld meegekregen.

Deze maatregelen hebben ook consquenties voor onze vereniging. De maategel die ons als vereniging ook betreft is de volgende:

Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief trainer). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als

  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.

Over dit gegeven hebben wij als bestuur  vanavond vergaderd.

Bovenstaande richtlijn strookt wat ons betreft niet meer met het inrichten van de trainingen zoals wij dat voorstaan. In groepjes van 2 trainingen gaan verzorgen is wat ons betreft niet voldoende goed te organiseren en te handhaven.

Verder hebben de maatregelen over het algemeen tot doel om de reisbewegingen en het samenkomen van mensen te beperken.

Om die reden hebben wij besloten alle trainingen voor volwassenen vanaf 18 jaar voor 2 weken stil te leggen.

Dat betekent dat de baan voor al deze leden per vandaag (4 november 22.00 uur) voor 2 weken gesloten zal zijn.

Zonder aangepaste maatregelen door de overheid zal dit besluit gelden tot en met 18 november. 

Na die tijd (dus vanaf 19 november) hopen wij de trainingen weer te kunnen verzorgen op de manier zoals dat nu gebeurt (in groepjes van 4). 

Jullie worden daar door het bestuur nader over geïnformeerd.

Wij adviseren alle atleten om in deze 2 weken de trainingen zelfstandig (eventueel met 1 maatje) op te pakken. Wellicht kunnen de trainers op afstand trainingsschema’s verzorgen.

Een vervelend besluit, want juist sporten zorgt in deze lastige periode voor de nodige ontspanning. Maar wij willen als vereniging ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van allen.

Voor de jeugdleden tot en met 17 jaar blijven de trainingen onveranderd doorgaan.

Voor trainingsgroepen die zowel minderjarigen en als volwassenen in zich hebben kunnen alleen de minderjarigen de trainingen volgen.

Wij hopen van harte dat we als Nederland in staat zijn het virus (verder) in te dammen en zo snel als de situatie dat toelaat weer gezamenlijk te kunnen trainen.

Namens het bestuur van AV lionitas,

Met vriendelijke groet,

Hans Geleynse

Bestuur AV Lionitas

Jeugd & technische zaken

WOC Baan