Nieuwe Coronabeperkingen: baan vanaf 17.00 uur gesloten!

Vrijdag 26 november zijn de nieuwe Coronabeperkingen door het kabinet bekend gemaakt. Nederland gaat vanaf zondag a.s. voor drie weken, op een enkele uitzondering na, vanaf 17.00 uur in lockdown. Tussen 17.00 uur ‘s middags en 5.00 in de ochtend gaat de boel op slot.

Voor AV Lionitas betekent dat, dat vanaf 17.00 uur de baan dicht gaat. We maken hierop geen uitzondering. Verder willen we de bewegingen en de contactmomenten op en rond de baan zoveel mogelijk beperken.

Groepen die overdag trainen kunnen (behoudens het gebruik van de kleedkamers en het clubhuis) gewoon doorgang vinden.

Voor de pupillen en de junioren geldt dat er een schema wordt gemaakt, dat het mogelijk maakt om te kunnen trainen voor 17.00 uur. De trainers komen hiervoor met een voorstel. De zaaltrainingen worden opgeschort en zullen de komende drie weken tot nader order niet doorgaan. Ook de Pietentraining wordt aangepast. De  geplande indoorwedstrijd gaat niet door.

Voor alle andere trainingsgroepen gaat de trainer de mogelijkheid onderzoeken of het mogelijk is om de trainingen voor 17.00 uur te laten plaatsvinden. Hiervoor is ook op zaterdag en zondag de gelegenheid. De trainers zullen hier onderling afspraken over maken in overleg met coördinator Cor de Vries. Verder kan er buiten de baan na 17.00 uur in groepjes van vier getraind worden als men dat wil. Ook hier geldt dan de 1.5 meter regel.

We zullen in de loop van de komende weken als bestuur volgen welke ontwikkelingen en mogelijkheden er zijn om de trainingen weer op te pakken zodra daartoe de ruimte wordt geboden. Tot die tijd houden we ons aan het overheidsbeleid.

Het bestuur