Herinnering: meivakantie aangepaste training pupillen.

Meivakantie (24 april t/m 5 mei): voor alle pupillen is er één gezamenlijke training op maandag 24 april en op maandag 1 mei beide dagen van 16.30-17.30 uur. ( op de woensdagen is er dus géén training)

Met sportieve groeten namens de trainers/sters