Henk Boon overleden

Dinsdag 18 juni is Henk Boon overleden, meer dan vijftig jaar actief als vrijwilliger bij onze vereniging. Henk was al geruime tijd ziek en bracht zijn laatste weken door in het hospice in Leeuwarden.

Jarenlang maakte hij deel uit van de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) en was hij actief bij alle wedstrijden die onze club organiseerde. Daarnaast fungeerde Henk heel dikwijls als gastheer in het clubhuis bij trainingen en wedstrijden.

In september 2016 werd hij door voorzitter Kees van Anken gehuldigd wegens zijn 50-jarige jubileum bij de club.

Zaterdag is de uitvaart in Goutum. Henk ruste in vrede.