Gewijzigde regels per 16 maart 2021 voor de trainingen.


Op het sportcomplex:

 • De algemene regels blijven onveranderd bestaan zoals 1.5 m afstand, handen wassen etc.
 • Kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten, alleen de toiletten bij de kleedkamers mogen gebruikt worden.
 • Binnensporten en verzamelen is niet toegestaan.
 • Er moet een Corona verantwoordelijke aanwezig zijn.
 • Er mag geen publiek binnen de hekken zijn.
 • Er geldt nog een avondklok, dus einde training mag niet later zijn dan 21:30 uur( per 30-03)
 • Jeugd en jongvolwassenen tot 27 jaar mogen in teamverband trainen, hoeven geen 1.5 m onderling afstand te houden.

 
Voor atleten vanaf 27 jaar geldt:
 

 • Er mag maximaal met vier personen gesport worden, zolang de onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal tenminste 1,5 meter is;
 • Meerdere groepen van maximaal vier personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen; •
 • De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen; •
 • De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

 
Voor de trainers :
 
Bij instructie aan tweetallen (vanaf 18 jaar buiten de accommodatie):

 • om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
 • groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • de groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.

Bij instructie aan viertallen (vanaf 27 jaar op de accommodatie):

 • om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder viertal wordt gehouden.
 • groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
 • de groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.

 
Buiten het Sportcomplex.
 
Voor alle atleten boven de 18 jaar geldt:
Er mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;

 • Meerdere groepen van maximaal twee personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;    
 • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
 • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

Er staat in de regels niets meer over een maximumaantal personen op het sportcomplex, maar een aandachtspunt blijft natuurlijk de drukte op de baan, vooral op de dinsdag en donderdagavonden.  En (nogmaals) alle trainingen moeten voor 21:30 uur eindigen ( per 30 maart)