Geslaagde Ouder Kind ( & FUN ) wedstrijd

Impressie van de jaarlijkse ouder-kind wedstrijd op woensdag 15 juni bij AV Lionitas. Met dank aan alle maar liefst 92 deelnemers ! Juryleden, jeugdcommissie, toeschouwers en alle andere vrijwilligers hartelijk dank.

Bekijk hier de foto’s van Paul Faber: Foto’s: Ouder Kind ( & FUN ) wedstrijd 15 juni 2016

Bekijk hier de uitslag:  Uitslagen Ouder Kind & Fun Wedstrijd 2016  Nrs.1 en 2 zijn zowel bij de Fun als ook bij de Ouder Kind competitie gelijk in aantal punten geëindigd. Einduitslag is op basis van het reglement.

OK 2016 Foto Paul Faber 2 OK 2016 Foto Paul Faber 3 OK 2016 Foto Paul Faber 4 OK 2016 Foto Paul Faber 5 OK 2016 Foto Paul Faber 6