Donderdag ALV, komt allen

Donderdag 23 mei om 20.30 uur is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Av Lionitas. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de jaarverslagen, de jaarrekening en begroting en het vrijwilligersbeleid. En uiteraard is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken over alles wat onze vereniging betreft. Laat merken dat je betrokken bent, komt allen!