De corona maatregelingen per 26 juni 2021.


Algemeen.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat j e testen.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
• Personen van 18 j aar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand.
• Vermijd drukte.
• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie,
bijvoorbeeld van trainers en bestuursleden.
• Was vaak j e handen met water en zeep, ook voor en na bezoek
sportaccommodatie.
• Schudt geen handen.
• Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens i n
dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 j aar een mondkapje.
Maatregelen voor atleten:
• Houd j e aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).
• Atleten vanaf 18 j aar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand
te houden als dit de sportbeoefening i n de weg staat. Zodra atleten van 18 j aar en
ouder de baan verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar
houden.
• Atleten t /m 17 j aar mogen i n groepsverband sporten en hoeven de onderlinge
afstand van 1,5 meter niet aan t e houden.
• Voor aanvang van de training kan er afhankelijk van de sportaccommodatie en
hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden
gesteld,
• Er mag publiek aanwezig zijn bij trainingen. Atleten mogen dus bij elkaars training
kijken. Atleten vanaf 18 j aar houden daarbij 1,5 meter afstand van elkaar.
Kantine en kleedkamers.
Voor sportkantines gelden de voorwaarden voor de horeca. Een vaste zitplaats is
verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn. Bezoekers houden 1,5 meter
afstand van elkaar. Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. De beperkingen
van de openingstijden zijn vervallen.
• Kleedkamers, douches en toiletten zijn open.