Datum pupillenkamp

Hallo pupillen en ouders/verzorgers,

Het heeft even geduurd maar het is gelukt: we hebben een datum gevonden voor de organisatie van het pupillenkamp. Het kamp staat gepland van vrijdag 6 tot zaterdag 7 oktober.

Na de zomervakantie krijgen jullie de exacte tijdstippen, kun je je
aanmelden en sturen we alle informatie toe. Hieronder nog twee linkjes met belangrijke informatie.

Zomertraining pupillen 2017    –   Wedstrijdagenda pupillen atletiek

Verder allemaal een hele fijne vakantie toegewenst!

De jeugdcommissie