Corona Maatregelingen per 15 januari 2022.

Per 15 januari  gelden gewijzigde maatregelingen waar we als Lionitas ook rekening mee moeten houden op onze locatie., maar gelukkig mogen we weer trainen in groepsverband.

Algemene maatregelingen :

• heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

• schud geen handen;

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

* buiten de baan geldt als er geen voldoende afstand kan worden gehouden   een mondkapjes plicht.

* alleen onderlinge wedstrijden zijn toegestaan;

Sporten in groepsverband is toegestaan voor alle leeftijden. Er geldt geen maximale groepsgrootte meer.

Voor Lionitas:

  •  We bij ingang geen corona toegangsbewijs (CTB) hoeven te doen.
  • de kantine tot nader order gesloten blijft.
  • de kleedkamers tot nader order gesloten blijven,
  • de toiletten in de hal van de kleedkamers, alleen voor noodgevallen open blijven.
  • het buitenterras niet voor het drinken van koffie en thee gebruikt mag worden.
  • Publiek en ouders zijn niet toegestaan bij de onderlinge wedstrijden en trainingen

Het bestuur.      

Corona Verantwoordelijke Andre van der Werf  06-12342959