Contact

Contact Lionitas

A.V. Lionitas
Middelzeelaan 20
8931 AK Leeuwarden

Kvk nummer:   40001706
RSIN:  008915878

Telefoon Lionitas kantine: 058-2898079 of 06-12342959 ( André van der Werf).

Bestuur

Secretariaat: secretariaat@lionitas.nl
Penningmeester: penningmeester@lionitas.nl
Rekeningnummer van av Lionitas: NL48 INGB 0000 8342 29
Voorzitter: voorzitter@lionitas.nl

Ledenadministratie

Ledenadministratie atletiek :ledenadministratie-atletiek@lionitas.nl

Website: webmaster@lionitas.nl

Coördinatoren

Coördinator PUPILLEN (geboren tussen 2016 en 2011): Ruben Korte

Info: rubenkorte.lionitas@gmail.com

Coördinator JUNIOREN (geboren tussen 2010 en 2003): Cor de Vries

Info: trainerscoordinator@lionitas.nl

Coördinator LOOPGROEPEN (volwassenen): Cor de Vries

Info: trainerscoordinator@lionitas.nl

Info Junioren Loopgroep: rubenmuller80@gmail.com

Info RaceRunning: kirstenmullervisser@gmail.com

Commissies

Sponsorcommissie: sponsorcommissie@lionitas.nl

Jeugd(activiteiten)commissie: rubenkorte.lionitas@gmail.com

Clubblad redactie: clubblad@lionitas.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie Baan Atletiek: wocbaan@lionitas.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie Weg Atletiek: wocweg@lionitas.nl

Sociale media

Facebook: https://www.facebook.com/avlionitas

Twitter: https://twitter.com/AvLionitas

Instagram: https://www.instagram.com/avlionitas/

Vertrouwenspersoon

Irma van Steijn,  vertrouwenspersoon@lionitas.nl 
telefoon: 06-55823126
Als bestuur vinden we het belangrijk dat iedereen zich bij Lionitas veilig kan voelen. Bij iedereen is het wel bekend dat het niet is toegestaan om te pesten, geweld te gebruiken, te discrimineren of zich schuldig te maken aan seksuele intimidatie, met woorden en/of gedrag. Bovendien hebben we de indruk dat iedereen zich ook zoveel mogelijk houdt aan omgangsvormen die passend en professioneel te noemen zijn.

Het bestuur zal ook ten alle tijden optreden als er grenzen worden overschreden. Echter, er zijn situaties denkbaar waarin het ongewenste gedrag niet onmiddellijk kan worden aangepakt. Omdat er niemand anders bij is (persoonlijk contact tussen trainer en atleet bv.) of wanneer iemand zich bedreigd voelt en daar niet over durft te praten.
Voor dat soort situaties kan de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag een oplossing bieden.

Wie last heeft van ongewenst gedrag kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Die geeft advies en ondersteuning bij het oplossen van het probleem.
In de praktijk betekent dat om te beginnen dat de melder zijn of haar verhaal kwijt kan. Uitgangspunt is dat betrokkene het probleem zoveel mogelijk zelf oplost. De vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Als oplossen van het probleem op deze manier niet lukt, kan de vertrouwenspersoon het bestuur inschakelen, vanzelfsprekend alleen met uitdrukkelijke toestemming van de melder.
Wie zich wendt tot de vertrouwenspersoon kan rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn of haar probleem. Ook ouders die vermoeden dat hun kind te maken heeft met ongewenst gedrag kunnen de vertrouwenspersoon benaderen.

Kijk ook op onze veilig sporten pagina

Geef een reactie