bevrijdingsestafette

Beste sportvrienden van Lionitas  

Graag nodigen wij lopers uit om in de nacht van 4 op 5 mei  mee te lopen met de bevrijdingsestafette.

De bevrijdingsloop is een estafetteloop zonder wedstrijd element Het gaat om een afstand die geheel lopend moet worden afgelegd om onze vrijheid te vieren.

Om mee te kunnen doen moet je in staat zijn gedurende de nacht 3 tot 4 keer een stuk te lopen gedurende ongeveer 20 minuten per keer.   

De bevrijdingsestafette begint op vrijdag 4 mei  met het bijwonen van de dodenherdenking in de Prinsentuin

Aansluitend gaat de helft van de groep lopers naar  Wageningen. In Wageningen wordt elk jaar op 5 mei om 0.00 uur  het bevrijdingsvuur ontstoken Vele atleten uit diverse plaatsen verspreid over geheel Nederland staan daar  dan klaar om het vuur te ontvangen. Na ontvangst van het vuur  van de commissaris van koningin brengen deze atleten het vuur terug  naar de eigen woonplaats.

Op deze wijze verspreidt het bevrijdingsvuur zich in de nacht van 4 op 5 mei over geheel Nederland.

 Het ontsteken van de bevrijdingsvlam -die is opgehaald uit Wageningen- is tevens het startsein voor het bevrijdingsfestival in Leeuwarden. De afstand bedraagt ongeveer 190 km. De vlam moet rond 13.00 uur in Leeuwarden branden  Om in deze korte tijd de totale afstand af te kunnen overbruggen is de afstand in tweeën geknipt..Een groep lopers start in Leeuwarden en loopt in estafettevorm richting Wageningen, Een andere helft van de groep start in Wageningen en loopt richting Leeuwarden. De twee groepen ontmoeten elkaar halverwege in Kampen en keren dan gezamenlijk terug naar Leeuwarden. 

De groep die start in Leeuwarden legt onderweg bij diverse oorlogsmonumenten verspreid over de route door Friesland  een roos neer. Dit uit dankbaarheid voor het vele verzetswerk dat is verricht.

Dankzij onze atletiek vereniging Lionitas en de sponsoring van de gemeente Leeuwarden is deelname aan de loop geheel gratis. 

Andere sponsoren zijn; 

Autopallas, autoverhuur  zij sponsoren de loop met beschikbaar stellen van 2 busjes

Meindert Fietsspecialist sponsort  4  fietsen  

Hessing Supervers draagt zorg voor de vitaminen en 

Rudi Stuve zorgt alle jaren weer voor de vormgeving van het logo en sponsoren op ons T-shirt. 

Wil je meedoen? geef je dan op via bijgaand inschrijfformulier . Het aantal deelnemers is beperkt totaal  36 lopers ( 4 busjes) Toekenning van deelname geschied in volgorde van opgave.

N.B; in verband met de nieuwe privacywet geldt voor ons een wettelijke verplichting dat wij specifiek van iedere deelnemer een  akkoord voor het verwerken van de persoonsgegevens 

moeten verkrijgen.

Het  beantwoorden van de onderste twee vragen op het inschrijfformulier is daarom erg belangrijk  Dit is de reden waarom je je  NIET enkel mondeling kunt opgeven.

Het ingevulde inschrijfformulier ontvangen we graag zo spoedig mogelijk  retour

bij voorkeur per mail.

vriendelijke groet  

Atte,Hanneke,Sandra,Henk,Dick en Ingrid