Grote Clubactie van start

Zaterdag 14 september gaat de Grote Clubactie weer los. De jeugdleden van av Lionitas hebben deze week hun lotenboekjes ontvangen. Daarmee kunnen ze bij buren, familie en vrienden loten verkopen. Van elk lot (3 euro) komt 2,40 euro bij Lionitas voor de aanschaf van trainingsmateriaal. Alle senioren krijgen op 14 september een mail waarin ze online loten kunnen kopen. Voorgaande jaren hadden we telkens een opbrengst van iets meer dan 2500 euro netto. Dit jaar hopen we boven de 3000 euro uit te komen. Dat kan alleen als alle clubleden helpen. Succes!

Henk Boon overleden

Dinsdag 18 juni is Henk Boon overleden, meer dan vijftig jaar actief als vrijwilliger bij onze vereniging. Henk was al geruime tijd ziek en bracht zijn laatste weken door in het hospice in Leeuwarden.

Jarenlang maakte hij deel uit van de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) en was hij actief bij alle wedstrijden die onze club organiseerde. Daarnaast fungeerde Henk heel dikwijls als gastheer in het clubhuis bij trainingen en wedstrijden.

In september 2016 werd hij door voorzitter Kees van Anken gehuldigd wegens zijn 50-jarige jubileum bij de club.

Zaterdag is de uitvaart in Goutum. Henk ruste in vrede.

Donderdag ALV, komt allen

Donderdag 23 mei om 20.30 uur is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Av Lionitas. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de jaarverslagen, de jaarrekening en begroting en het vrijwilligersbeleid. En uiteraard is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken over alles wat onze vereniging betreft. Laat merken dat je betrokken bent, komt allen!

Prachtige sponsorbijdrage Rabobank

Voorzitter Kees van Anken kon dinsdag 14 mei het fraaie bedrag van 836,15 euro ontvangen uit de Rabobank Clubkas Campagne. Dankzij de leden van Rabobank Noordwest-Friesland eindigde av Lionitas in de hoogste categorie van deze jaarlijkse stemronde. Dank aan alle stemmers en aan de Rabobank. De sponsorbijdrage zal nuttig besteed worden binnen de vereniging.

Mooi resultaat Poiesz spaaractie

Tijdens het Poiesz Jeugdgala zijn gisteravond de bedragen bekendgemaakt die de deelnemende vereniging bij elkaar hebben gespaard. Voor av Lionitas was er het mooie bedrag van 939 euro. Alle gulle spaarders en de jeugdleden en trainers die actief waren, Bedankt. De opbrengst komt ten goede aan de jeugdactiviteiten van onze vereniging.

Steun Lionitas via Poiesz Jeugd Sponsor Actie

Van maandag 11 februari tot en met zaterdag 6 april loopt de Jeugd Sponsor Actie van supermarkt Poiesz. Door boodschappen te doen bij de Poiesz aan de Oostersingel (centrum) kun je sponsormunten sparen waarmee je de jeugdafdeling van Lionitas steunt. Bij 10 euro boodschappen ontvang je een munt. En er zijn elke week bijzondere aanbiedingen waarmee je extra munten kunt krijgen. In de winkel staat een koker van onze vereniging waarin je de munten kunt deponeren. Vorig jaar leverde de actie onze vereniging het mooie bedrag van 944 euro op. Zullen we dit jaar over de 1000 gaan!!

We hopen dat heel veel leden munten gaan sparen. Zeg het voort!!

Chris Fahner vrijwilliger van het jaar

Op de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van Lionitas is Chris Fahner uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Chris is sinds jaar en dag actief als schoonmaker en klusjesman van de vereniging. Heel wat uren steekt hij in de vereniging, meestal op de achtergrond. Daarnaast is hij een actief loper in de trainingsgroep van Cor de Vries.

Voorzitter Kees van Anken overhandigde Chris donderdagavond de Dirk Visser Trofee en een bos bloemen.

Nieuwe racerunners ingewijd

Met een feestelijke bijeenkomst op de atletiekbaan zijn vanmorgen de vier nieuwe racerunners ingewijd die Lionitas heeft gekregen van het Foppe Fonds, de NSGK, het Dekker Fonds en de Dirk Kuyt Foundation.

 

Foppe Fonds schenkt Lionitas racerunners

Voor de racerunners van atletiekvereniging Lionitas begint 2019 goed. Op zaterdag 5 januari komen Foppe de Haan en Bram Dekker naar de atletiekbaan om vier gloednieuwe racerunners aan te bieden.

Racerunning stelt kinderen met een lichamelijke beperking in staat om toch atletiek te beoefenen. Met een soort loopfiets kunnen zij zich voortbewegen. Dankzij steun van het Foppe Fonds, de Dirk Kuyt Foundation, de Nederlandse stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), het Dekker Fonds en Lionsclub Leeuwarden beschikt Lionitas straks over vier fietsen.

In november 2017 begon Lionitas met een proef Racerunning met geleende racerunners. Inmiddels is er een enthousiaste groep van acht kinderen elke zaterdagmorgen op de atletiekbaan te vinden, waar ze onder leiding van twee trainers, Kirsten Muller en Ruben Korte, kunnen sporten.

De kinderen zijn gewoon lid van de vereniging net als alle andere atleten. Vanuit Lionitas wordt de activiteit ondersteund door een groepje vrijwilligers. Zij hebben bij verschillende fondsen steun gevraagd om zelf racerunners te kunnen aanschaffen. Ook is er geld nodig  om aanpassingen aan het clubgebouw te doen voor gebruik door mensen met een beperking. 

Racerunning is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Dankzij de racerunner, een soort loopfiets met drie wielen en een borststeun, kunnen zij toch sport beoefenen.

 Op zaterdagmorgen 5 januari om 11 uur komen Foppe de Haan (Foppe Fonds) en Bram Dekker (Dekker Fonds) de racerunners aanbieden aan de jonge sporters. Lionitas hoopt dat het racerunnen zich in de provincie breed ontwikkelt. De vernieuwde baan blijkt een uitstekende locatie voor dergelijke activiteiten, naast alle andere vormen van atletiek.