Rabo clubsupport 2023

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Rabo ClubSupport. Iedereen met een betaalrekening bij de Rabobank en een lidmaatschap bij de Rabobank kan vanaf 4 t/m 26 september stemmen op Lionitas.
Stemmen kan via de App of als je ingelogd bent op de website van de Rabobank.
Hoe meer stemmen, hoe meer financiële ondersteuning er geboden wordt! Dus vraag iedereen in je omgeving om op ons te stemmen!

In 12 weken naar 5 kilometer

Wie in de afgelopen tijd is begonnen met hardlopen en dat beter wil doen of altijd al wilde hardlopen en niet weet hoe en waar te beginnen, start zaterdag 16 september een clinic-serie op de baan van atletiekvereniging Lionitas aan de Middelzeelaan in Leeuwarden. De serie wordt afgesloten met de BCL Loop.

De clinics en de loop zijn een samenwerking van AV Lionitas met Bewegingscentrum Leeuwarden (BCL, tegenover NHL Stenden).

In de clinics werk je in 12 weken toe naar het niveau om een 5 kilometer te lopen. De kosten bedragen 30 euro (15 euro voor BCL-leden of gratis voor medewerkers NHLStenden), deelname aan BCL Loop is inbegrepen. Aanmelding is mogelijk via het aanmeldformulier

OUD-TRAINER CHRIS SEMPLONIUS ONDERSCHEIDEN

Imco v.d. Wal feliciteert oud-trainer Chris Semplonius met zijn koninklijke onderscheiding

Op lintjesdag 2023 heeft het Zijne Majesteit behaagd de heer Chris W. Semplonius te onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Dat zei burgemeester Agricola in het gemeentehuis van Dantumadiel bij het opspelden van het lintje aan de gedecoreerde. Hij wees en passant ook op het afgetrainde lichaam van Chris verkregen door zijn destijds dagelijkse fietstocht van zijn woonplaats Veenwouden naar zijn praktijkadres in Leeuwarden.
Chris Semplonius heeft zich vanaf november 1983 tot september 2002 geheel belangeloos ingezet als looptrainer en coach van de Lionitas wedstrijdgroep midden- en lange afstand. Daarnaast is Chris voor de club actief geweest als redactielid clubblad, lid van de estafetteploeg Kaap’80, filmregisseur, leider van het Lionitas-cabaretgezelschap en clubfysiotherapeut. Voor zijn niet aflatende inzet voor Lionitas en zijn prestaties als Lionitas-atleet was Chris in 1997 al benoemd tot Lid van Verdienste.
Een persoonlijke vriend van Chris heeft de aanvraag voor het lintje in gang gezet en behalve de verdiensten voor Lionitas kwamen onder andere ook zijn activiteiten voor de Sportclub Veenwouden (voetbal) en voor Toneelvereniging Vriendenkring uit Feanwâlden ter sprake. Vermeldenswaard is het feit dat Chris vanaf 2021 – al fietsend – bezig is met Stichting Geef om Gryteke die geld inzamelt voor de behandeling van Gryteke Schievink (een nichtje) tegen de ziekte MS.
Namens Lionitas heeft Imco van der Wal de aanvraag voor de onderscheiding ondersteund en was dan ook door de familie uitgenodigd de plechtigheid bij te wonen. Op de foto de vergulde en zeer terecht gedecoreerde Chris W. Semplonius.

Imco van der Wal
26 april 2023

Loop Leeuwarden 

Vraagt vrijwilligers 

Op zondag 14 mei wordt Loop Leeuwarden georganiseerd (https://www.loopleeuwarden.frl/# )
 
De organisatie van Loop Leeuwarden heeft Lionitas gevraagd om die dag aanwezig te zijn met een aantal vrijwilligers. Het zou mooi zijn om als vereniging Lionitas samen een verzorgingspost te kunnen bemannen. Dit is gezellig met zijn allen, we geven een visitekaartje af en we hebben samen een mooie dag.
 
Verdere informatie en bijzonderheden volgen later.
 
Opgave kan via:  vrijwilliger@lionitas.nl  en dan geeft André alle namen door aan de organisatie.

Loop Leeuwarden geeft iedere vrijwilliger een vrijwilligersbijdrage van € 25,-

Hulp gevraagd

Voor de Condensloop zijn we nog op zoek naar hulp bij het inladen van de bestelwagen op vrijdagmiddag 31 maart 14:00 bij de atletiekbaan en bij de op- en afbouw op zaterdag 1 april bij Friesland Campina. Opbouw is vanaf 8:00, afbouw vanaf ongeveer 15.00. Natuurlijk staat daar een tasje met producten van Friesland Campina tegenover!

Graag bericht naar vrijwilliger@lionitas.nl of vul dit formulier in: https://lopeninleeuwarden.nl/aanmelden-vrijwilliger/

#vrijwilligersgezocht#condensloop#avlionitas

In herinnering Jan Koerts

Op 25 januari 2023 is Jan Koerts op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van longontsteking  overleden. Jan woonde wegens beginnende dementie al enige tijd niet meer thuis en verbleef in Swettehiem.

Jan Koerts was vanaf begin jaren tachtig decennialang actief voor Lionitas. Nadat zijn zoons Jan Jelle en Richard in mijn Lionitas trainingsgroep kwamen trainen, werd hij na het volgen van de cursus algemeen jurylid. Bij klussen op en rond de  atletiekbaan en in het clubhuis stak timmerman Jan Koerts  bereidwillig de handen uit de mouwen. Ook Ellie, de vrouw van Jan, was nauw verbonden aan Lionitas, onder andere als typiste van het clubblad, als wedstrijdsecretaresse en eveneens als jurylid. In mijn herinnering stond Jan altijd bij zijn favoriete onderdeel het kogelstoten (zie foto) te jureren. Zelf was Jan ook een verdienstelijk fotograaf; tussen het jureren door nam hij meestal leuke actiefoto’s, net zoals hij dat deed bij voetbalvereniging Blauw Wit ‘34. 

”Een stille werker op de achtergrond en hij was zoals hij was”, waren de treffende woorden die de dominee tijdens de uitvaartplechtigheid in De Oase op 1 februari j.l. uitsprak. Daar wil ik nog aan toevoegen de karaktertrekken vriendelijk, loyaal en altijd vrolijk. Een bij alles zeer betrokken no-nonsense man waar je op kon bouwen is te vroeg heengegaan.

Namens het bestuur en de leden van Lionitas wens ik Ellie en de kinderen voor de aankomende verdrietige periode veel sterkte toe.

Imco van der Wal

Vrijwilligers bij wedstrijden

Zonder de ondersteuning van vrijwilligers kunnen we geen wedstrijden organiseren. Zondag 5 februari worden we ondersteund door de zaterdaggroep van Herman Wassens en de Milagroep van Ruben Muller.

De volledige indeling voor 2023:

08-01-2023 Douwe Kleefstraloop
Dinsdag-donderdag groep Cor de Vries

05-02-2023 Leeuwarden – Marsum – Leeuwarden
Zaterdaggroep Herman Wassens en Milagroep Ruben Muller

05-03-2023 Rondje Goutum
Woensdaggroep Cor Wetting en vrijdaggroep Yldau Visser

01-04-2023 Condensloop
Ochtendgroepen Cor de Vries, Atte Visser en Mirjam Boomsma

31-05-2023 PotmargeRun
Wedstrijdgroep 2 dinsdag-donderdag Joop Lusthof en André Jellema

16-08-2023 Mohammed Farmani Avondloop
Loopgroep Leeuwarden, Roelof Houttuin en Donald Koster

08-10-2023 Aeres FitRun
Maandaggroep Cor de Vries en woensdaggroep Ingrid Prins

12-11-2023 Wielentrail
Wedstrijdgroep 1 dinsdag en donderdag Rutger Wagenaar

10-12-2023 BCL Loop
Maandaggroep Thera Lulf