Trainen bij Lionitas

Hier vindt u informatie over de trainingsgroepen, trainingstijden en de doelstellingen van de trainers. Ook de contributie, aanmeld-, opzeg-, en wijzigingsformulieren zijn hier te vinden.

Aanmeldingsformulieren (printen en inleveren bij de trainer):

Zonder vrijwilligers geen Lionitas. De wedstrijden, maar ook onderhoud en schoonmaak van de accommodatie wordt door vrijwilligers gedaan. Elke trainingsgroep is ingedeeld bij een wegwedstrijd. Van ieder lid wordt verwacht hier een bijdrage aan te leveren. Bij elke activiteit kunnen vrijwilligerspunten worden verdiend. Als ieder lid minimaal 10 punten per jaar voldoet, kunnen we activiteiten organiseren die ook weer wat opleveren voor de vereniging!

Geef een reactie