Sporten nu ook voor volwassenen in groepsverband weer toegestaan

Afgelopen week heeft het kabinet besloten dat sporten in de buitenlucht in groepsverband vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer is toegestaan. Omdat eerst de lokale verordeningen nog moeten worden aangepast en gepubliceerd betekent dat nog niet dat we maandag al direct ‘weer los’ kunnen. We gaan er als bestuur vanuit, dat in de loop van deze week het weer mogelijk wordt in groepsverband te gaan sporten. De belangrijkste regel voor volwassenen vanaf 19 jaar is de 1,5 meter regel. Omdat het lastig is op de baan bij grotere drukte deze regel toe te passen hebben we besloten slechts voor een beperkt aantal groepen de baan open te stellen en niet voor algemeen gebruik door alle trainingsgroepen. Naast de jeugd en de junioren, mogen de Mila groepen en de senioren masters baanatletiek de baan gebruiken. Alle andere trainingsgroepen wordt  geadviseerd op een buitenlocatie te trainen. Dit wordt door de trainers in overleg met de groepen ingevuld. De trainers zullen in eerste instantie inventariseren hoe het met de trainingsbehoefte staat en zullen dan de trainingen in groepen van maximaal 10 personen organiseren. Als er meer belangstelling is voor de buitentrainingen worden groepen opgesplitst en zal meer trainingscapaciteit worden ingezet zodat iedereen die dat wil ook daadwerkelijk kan trainen. Alle hygiëne regels zijn van kracht en het clubhuis blijft gesloten. Voor details verwijzen we graag naar het protocol dat is bijgevoegd. De trainers zullen kortom contact zoeken met hun trainingsgroepen om verdere afspraken te maken en zij geven door waar en wanneer er getraind kan worden!

Voor de ochtendgroepen gelden dezelfde regels en ook voor trainingen van bijvoorbeeld SV Friesland blijft de baan voorlopig gesloten. Voor de Mila groepen en de senioren masters baanatletiek gelden de hygiëne voorschriften en het protocol dat ook voor de jeugd en de junioren geldt met daar nog de 1,50 meter regel aan toegevoegd. Tijdens alle activiteiten die wel op de baan plaatsvinden is een Corona coördinator aanwezig die samen met de trainers toeziet op naleving van de afspraken en de beschikbaarheid van materialen voor ontsmetting en het schoonhouden van de gebruikte ruimtes zoals een toilet en handenwasgelegenheid. Douchen en omkleden  kan dus niet en moet thuis gebeuren.

Voor 70 plussers wordt in de aanwijzingen van het Kabinet en de Atletiekunie extra aandacht gevraagd. Hoe goed in de gaten of je je fit genoeg voelt en klachtenvrij bent om de trainingen eventueel weer op te pakken. Overigens geldt voor iedereen dat bij klachten of gezondheidsproblemen de regel is dat je dan niet aan groepsactiviteiten deelneemt.

Tot slot:

We zoeken nog vrijwilligers en doen een dringend beroep op leden en ouders om het rooster voor de Corona-coördinatie tijdens de trainingen ingevuld te krijgen. Meld je aan bij André: vrijwilliger@lionitas.nl

We hopen natuurlijk dat we na 1 juni weer verder kunnen opschalen en geleidelijk aan alle faciliteiten weer beschikbaar kunnen stellen.

Het bestuur van AV Lionitas

Protocol verantwoorde atletieksport

Checklist maatregelen Atletiek Unie

Proefles atletiek? Van harte welkom! Maar wel graag even mailen!

Afgelopen week heeft het kabinet besloten dat kinderen en jongeren t/m 18 jaar weer mogen sporten in verenigingsverband. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee als AV Lionitas. Kinderen en jongeren missen hun club en het samen sporten. Vanaf woensdag 29 april is dat weer mogelijk.

Als vereniging hebben wij voor het trainen van de jeugd een aantal maatregelen genomen om dit op een goede manier te laten verlopen. Lees alle maatregelen in het bericht hier onder.

Lijkt atletiek jou(w zoon/dochter) ook leuk? En wil je (zoon/dochter) een proefles doen? Dat kan! Je bent van harte welkom, maar we willen wel graag weten dat je komt! Stuur graag een mail naar: rubenkorte.lionitas@gmail.com. De trainingstijden zijn een klein beetje aangepast. Hierover krijg je ook informatie als je mailt.

Update Coronamaatregelen 24 april 2020

Afgelopen week heeft het kabinet besloten dat kinderen en jongeren t/m 18 jaar weer mogen sporten in verenigingsverband. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee als AV Lionitas. Kinderen en jongeren missen hun club en het samen sporten. Vanaf woensdag 29 april is dat weer mogelijk.

Tegelijkertijd betekent dat alle volwassen leden nog niet op de baan mogen trainen. Helaas moeten we hier nog wat langer op wachten maar in het belang van de volksgezondheid volkomen begrijpelijk.

Als vereniging hebben wij voor het trainen van jeugd een aantal maatregelen genomen om dit op een goede manier te laten verlopen.

Wij zetten de maatregelen en afspraken op een rijtje:

  1. De atletiekbaan van AV Lionitas zal per woensdag 29 april geopend zijn voor alléén jeugdleden van de vereniging.
  2. Dit betekent dat ouders geen toegang hebben tot de baan. Ouders dienen hun kinderen die zij naar de club brengen op het parkeerterrein voor het hek af te zetten. Hierbij is het belangrijk dat ouders de 1,5m afstand op dat parkeerterrein in acht nemen. (in de auto blijven, direct weer vertrekken, e.d.). Wij rekenen daarbij op de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.
  3. Kinderen tm 12 jaar, en dat is de gehele pupillengroep, mogen samen sporten zonder 1,5m afstand van elkaar te houden. AV Lionitas zal groepsindelingen maken waarbij de groepjes niet groter dan max 15 kinderen zullen zijn. Er zal dus niet gezamenlijk met één grote groep verzameld worden bij het begin en eind. Verdere bijzonderheden over de trainingen voor pupillen worden gegeven door de jeugdtrainers.
  4. Omdat de pupillengroepen grote groepen zijn zal er tussen de trainingsuren een extra kwartier pauze ingelast worden. Dit om grote groepen mensen tegelijk te voorkomen. Ook op de zaterdag (tussen de juniorengroep en racerunnersgroep) zal een kwartier pauze ingelast worden.
  5. Voor jongeren van 12 tm 18 jaar, dat is de gehele juniorengroep, geldt dat zij samen mogen sporten maar op 1,5m afstand van elkaar moeten blijven. Daar zullen wij als vereniging strikt op letten. Aan het begin van de eerste training zullen de junioren daar uitleg over krijgen van de jeugdtrainers.
  6. Bovenstaande betekent dat de baan alléén toegankelijk is voor pupillen, junioren, jeugdtrainers en commissie-bestuursleden. Voor de overige leden en trainers blijft de Atletiekbaan nog gesloten.
  7. De kantine en de kleedkamers van de vereniging blijven gesloten. Alleen de toiletten zijn toegankelijk.
  8. AV Lionitas zal zorgen dat de toiletruimtes dagelijks extra schoongemaakt worden.
  9. AV Lionitas zal zorgen dat er op de vereniging desinfecterende middelen komen. Dit voor het reinigen van de handen maar ook van de materialen die door de jeugdleden gebruikt worden. Over het gebruik van de materialen krijgen de pupillen, junioren en racerunners bij de trainingen extra instructie van de jeugdtrainers
  10. Voor de racerunners zijn enkele afwijkende maatregelen. Deze atleten zijn afhankelijk van hun ouder/verzorger om gebruik te kunnen maken van hun racerunner. Deze ouders hebben wel toegang tot de baan. Deze ouders dienen op de baan de 1,5m afstand in acht te nemen. Waarschijnlijk zullen wij als vereniging met tape vakken aanbrengen waarbinnen ouders hun kind kunnen helpen.

Wij denken als vereniging op deze manier de trainingen voor de jeugd op een verantwoorde en hygiënische manier te kunnen inrichten.

Wij wensen de jeugd veel plezier met het hervatten van hun trainingen!

Bestuur AV Lionitas

Wat gebeurt er met de competitie?

De Atletiekunie schrijft het volgende:

De afgelopen dagen ontvingen wij al meerdere vragen over het al dan niet doorgaan van de eerste competitierondes in april. Over de invloed van het coronavirus op de competitie hebben we vandaag een artikel gepubliceerd op onze website. Je vindt deze via onderstaande link:

https://www.atletiek.nl/nieuws/wat-gebeurt-er-met-de-competitie

Vooralsnog lopen de maatregelen tot en met 6 april en kunnen de competities welke gepland zijn vanaf 18 april nog doorgang vinden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus en de maatregelen die daarmee gepaard gaan.

De competitieleiding en competitiecoördinatoren werken op dit moment diverse scenario’s uit, waarbij ook wij rekening houden met eventuele afgelastingen en/of aanpassingen van de competitie. We houden de actuele ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zodra er veranderingen in de maatregelen plaatsvinden zullen wij alle betrokkenen bij de competitie hiervan op de hoogte gebracht.

Alle verdere informatie over de invloed van het coronavirus op de atletiek lees je hier.

Atletiek Bingo

AV Lionitas heeft net als alle andere sportclubs alle activiteiten moeten stoppen i.v.m. het coronavirus. Heel vervelend natuurlijk voor iedereen die graag sport en met plezier naar de club komt voor trainingen. Speciaal voor de jeugdleden hebben we vanuit de jeugdafdeling een Atletiek Bingo ontwikkeld. Ruben Korte (jeugdtrainer) heeft deze bedacht en gemaakt en vandaag is deze naar alle pupillen en junioren verstuurd.

Het is een rare tijd voor de pupillen en junioren die niet naar school kunnen en niet kunnen trainen. Ze missen hun trainingsgenootjes en het trainen bij de club. Om deze vreemde tijden door te komen is er dus Atletiek Bingo bedacht. Zo kunnen de jeugdleden toch nog hun trainingsoefeningen doen en hebben ze met de Bingo kaart de nodige afleiding als ze veel thuis moeten zijn.

Hoe werkt het?

De Bingokaart telt 10 trainingsoefeningen en challenges. Doe ze allemaal en je verdient als jeugdlid een prijsje. Van elke opdracht die ze doen maken ze een foto of een filmpje en sturen dit naar een van de jeugdtrainers. Wil je meer info over de Bingo klik dan op onderstaande documenten. Er is een bingo voor de pupillen, voor de racerunners en voor de junioren. Zo hopen we je als AV Lionitas de jeugdleden een beetje door deze tijden heen te slepen.

Check ook onze social media kanalen om filmjes te zien die de jeugdleden insturen.

De jeugdtrainers van AV Lionitas (en Ruben Korte in het bijzonder :))

Update coronavirus (16-3)

Iedereen is op de hoogte van de verdergaande maatregelen die in Nederland zijn genomen om het coronavirus in te dammen. Dat raakt ons als Atletiekvereniging uiteraard ook. De maatregelen die wij als bestuur al hadden genomen zijn inmiddels verlengd tot 6 april, overeenkomstig het landelijk beleid.


Om geen misverstanden te hebben nog even het volgende:

– de Atletiekbaan is gesloten voor alle sport- en vergaderactiviteiten. Het clubhuis dus ook

– er kan dus ook niet individueel of in groepjes door atleten getraind worden. Los van gezondheidsoverwegingen is dit ook om misverstanden te voorkomen over wie wel, wie niet, enz.

– alles moet er op gericht zijn om sociale distantie te handhaven, daar werken wij als sportclub aan mee. Ook topsport NL werkt daar aan mee door alle topsportlocaties te sluiten en gezamenlijk trainen af te gelasten.

– dat betekent dat atleten nu individueel, op maat, zullen moeten trainen. Waar kan met coaching en schema’s op afstand door trainers. Dat is helaas niet anders.

– voor de (jongste) jeugd is er dus geen sport als afleiding in deze periode dat zij niet naar school kunnen (morgen krijgen alle ouders een mail met daarin een leuke vervangende activiteit om thuis te doen).

Tot slot: wij hopen als bestuur dat Nederland in staat zal zijn dit virus de baas te worden. En dat alle sporters in goede gezondheid op hopelijk korte termijn hun sport in de vereniging weer op kunnen pakken. In de tussen tijd: Stay Safe!

Update Coronavirus

13 maart

Inmiddels zijn er vanuit NOC/NSF en de Atletiekunie aangescherpte maatregelen gekomen.

Dat betekent dat we ALLE trainingen van AV Lionitas afgelasten en het clubhuis sluiten voor activiteiten. Dit in ieder geval tot en met 31 maart.

Helaas verstoort dit de trainingsopbouw van atleten maar vanuit gezondheidsoverwegingen kan dit niet anders.

Wij zullen vanuit het bestuur ons best doen jullie van zo goed mogelijke informatie te voorzien. Uiteraard heeft elke burger ook zijn/haar eigen verantwoordelijkheden.

Advies en update NOC*NSF

In navolging van de aangescherpte maatregelen en adviezen heeft NOC*NSF voor heel Nederland met klem geadviseerd alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. De Atletiekunie neemt dit advies over en adviseert verenigingen hetzelfde te doen.

namens bestuur,

Met vriendelijke groet,

Hans Geleynse

Bestuur AV Lionitas

Jeugd & technische zaken

WOC Baan

Als AV Lionitas hebben wij verder de volgende besluiten genomen:

De volgende wedstrijden en activiteiten worden afgelast:

            De NL Doet klusdag op 14 maart

            De Condensloop op 28 maart

            De Athletics Champs trainingswedstrijd op 1 april

            het schoolatletiek toernooi op 3 april

Voor wedstrijden en activiteiten na deze data hebben wij nog geen besluiten genomen.

Nadere berichtgeving daarover volgt, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond het virus in Nederland.

12 maart 2020 Het bestuur van AV Lionitas

Gouden Leeuw Loterij

Uit de startnummers van de Gouden Leeuw zijn nog 5 nummers getrokken. De bijbehorende prijzen zijn beschikbaar gesteld door Runpoint Leeuwarden (voorheen Running Center), de gloednieuwe hardloopwinkel aan de Nieuwestad 26 in Leeuwarden.

De sokken gaan naar: Kim Dekker (5023), Jurrien van der Meij (5222) en Willem Reitsma (5243)

De waardebon van 50 Euro te besteden bij Runpoint Leeuwarden is gewonnen door Erik van der Knijff.

En met startnummer 5126 mag Anita de Vreeze nieuwe hardloopschoen uitzoeken!

Gefeliciteerd allemaal en tot bij de Condensloop!

NL Doet

Op zaterdag 14 maart doen we als vereniging mee met de landelijke actie NL Doet. Het materiaalhok zal door een groep handige mensen aangepakt worden. We hopen daarmee het hok overzichtelijker te maken en de materialen beter te beschermen. Een oproep aan iedereen om daarna alle materialen weer op de daarvoor bestemde plaats terug te leggen.
Ook zullen we op 14 maart de kantine, de keuken en de doucheruimtes een grote beurt geven. Wie zijn handen hiervoor al voelt kriebelen: geef je op bij secretariaat@lionitas.nl .

Succes voor de jeugd van Lionitas!

Dit indoor seizoen zijn er  2 Nederlands Kampioenen.

Daan Sikkema ( jongens C 1 )  werd Nederlands kampioen op de 300 meter.Bovendien werd hij ook nog derde met kogelstoten en vierde op de 60 meter sprint. Ilse Steigenga werd zaterdag 15 februari Nederlands kampioen meisjes onder 20 Jaar op het onderdeel verspringen met 6 meter en 2 cm.

Dit was tevens een clubrecord dat nog op naam stond van Marjon Wijnsma. Ook werd Ilse nog 5e op de 60 meter sprint.

Met deze sprong staat ze eerste op de Nederlandse indoorranglijst zowel bij de Meisjes als de dames.

Bij deze sportieve successen werd stilgestaan door het bestuur van Lionitas.Hans Geleynse heeft in het bijzijn van de groep, trainer Wim de Wolff en de ouders van de kampioenen  felicitaties uitgesproken en hij gaf  bloemen en chocolade voor deze kampioenen. 
Wim had taart gebakken voor zijn atleten. Hij sprak mooie woorden tot de kampioenen, maar ook naar de rest van de atleten uit de groep. In deze groep haalt iedereen het beste uit zichzelf, en dit resulteert in mooie prestaties en veel sportplezier!
Van harte!