Contact

Contact Lionitas

Postadres:
A.V. Lionitas
Postbus  8037
8903 KA LEEUWARDEN

Bezoekadres:
Middelzeelaan 20
8931 AK Leeuwarden

telefoon Lionitas kantine: 058-2898079

Webmaster: webmaster@lionitas.nl

Trainerscoordinator LOOPGROEPEN: trainerscoordinator@lionitas.nl

Trainerscoordinator JEUGD en ATLETIEKGROEPEN Hans Geleynse

Info atletiek pupillen: Marc van Gelder 

Info atletiek junioren & volwassenen:  Monique Seerden 

Info junioren loopgroep: Yke Schouwstra 

Secretariaat: secretariaat@lionitas.nl

Penning meester: penningmeester@lionitas.nl
rekeningnummer van av Lionitas: NL48 INGB 0000 8342 29

Voorzitter: voorzitter@lionitas.nl

Ledenadminstratie atletiek :ledenadministratie-atletiek@lionitas.nl

Sponsorcommissie: sponsorcommissie@lionitas.nl

Jeugd(activiteiten)commissie: jeugdcommissie@lionitas.nl

clubblad redactie: clubblad@lionitas.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie Baan Atletiek: wocbaan@lionitas.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie Weg Atletiek: wocweg@lionitas.nl

Facebook: https://www.facebook.com/avlionitas

Twitter: https://twitter.com/AvLionitas

Instagram: https://www.instagram.com/avlionitas/