Jelmer van der Veen loopt clubrecord

Jelmer van der Veen (AV Lionitas, Msen) voor Eric van der Meer (GSAV Vitalis, Msen)

Op zaterdag 15 augustus 2020 heeft Jelmer van der Veen tijdens de; “next generation athletics” te Nijmegen op de 800 meter het 42 jaar oude club record van Lionitas verbeterd, met een nieuw persoonlijk record van 1:53:55 minuut.

Deelname aan het NK atletiek hiermee wel haast zeker.

Corona procedures per 1 juli 2020.

Algemeen.

· Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. · Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. · Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. · Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (behalve tijdens trainingen of wedstrijden, dan geldt de afstandsbeperking niet). · Vermijd drukte. · Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van trainers en bestuursleden. · Was vaak je handen met zeep en water * Schud geen handen.

** Trainingen

 • Bij het betreden en verlaten van de locatie handen wassen
 • Voor en na de training voor 18 plussers afstand houden van 1.5 meter
 • Tijdens de training hoeft geen 1.5 m afstand gehouden te worden
 • Voor de training op het buitenterrein of de parkeerplaats verzamelen
 • Volg de routes met een gescheiden in – en uitgang
 • Kostbaarheden en kleding mag niet in de kantine achtergelaten worden.
 • Sleutelkast wordt binnenkort in de hal geplaatst.
 • Al de gebruikte materialen moeten voor en  na gebruik door de deelnemers gereinigd worden. Verantwoordelijkheid van de trainers.
 • Er mogen weer ouders/toeschouwers langs de baan

**  Kleedkamers en douches

 • Kunnen pas gebruikt worden als de aanpassingen klaar zijn
 • In de kleedkamer en douches moet 1.5 meter afstand worden gehouden
 • Inrichting van de kleedkamers wordt daarop aangepast
 • Er kan maar met 3 personen tegelijk gedoucht worden
 • Maximum bezetting van de kleedkamers 6 ? personen

**  Kantine

 • De kantine wordt ingericht zodat we de 1.5 m regel kunnen handhaven
 • Aparte in – en uitgang
 • De kantine mag niet gebruikt worden als verzamelpunt voor de trainingen
 • De kantine mag niet gebruikt worden om kostbaarheden of kleding achter te laten tijdens de trainingen.
 • De kantine mag gebruikt worden om na afloop van de training water, koffie of thee te drinken als er een vrijwilliger uit de trainingsgroep is die dit regelt.
 • Achter de bar mag/mogen maar 1 of uiterlijk 2 vrijwilligers staan

**  Corona verantwoordelijke.

 • Gezien de verplichtingen is een corona- verantwoordelijke nog steeds nodig.
 • Bij de trainingen van de jeugd worden ouders gevraagd dit op zich te nemen.
 • Bij de trainingen van de daggroepen is Edwin Kalksma aanwezig
 • Bij de trainingen op de avond wordt een vrijwilliger ingepland.
 • Er is een functieomschrijving gemaakt en aan de vrijwilligers toegestuurd.

Sporten nu ook voor volwassenen in groepsverband weer toegestaan

Afgelopen week heeft het kabinet besloten dat sporten in de buitenlucht in groepsverband vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer is toegestaan. Omdat eerst de lokale verordeningen nog moeten worden aangepast en gepubliceerd betekent dat nog niet dat we maandag al direct ‘weer los’ kunnen. We gaan er als bestuur vanuit, dat in de loop van deze week het weer mogelijk wordt in groepsverband te gaan sporten. De belangrijkste regel voor volwassenen vanaf 19 jaar is de 1,5 meter regel. Omdat het lastig is op de baan bij grotere drukte deze regel toe te passen hebben we besloten slechts voor een beperkt aantal groepen de baan open te stellen en niet voor algemeen gebruik door alle trainingsgroepen. Naast de jeugd en de junioren, mogen de Mila groepen en de senioren masters baanatletiek de baan gebruiken. Alle andere trainingsgroepen wordt  geadviseerd op een buitenlocatie te trainen. Dit wordt door de trainers in overleg met de groepen ingevuld. De trainers zullen in eerste instantie inventariseren hoe het met de trainingsbehoefte staat en zullen dan de trainingen in groepen van maximaal 10 personen organiseren. Als er meer belangstelling is voor de buitentrainingen worden groepen opgesplitst en zal meer trainingscapaciteit worden ingezet zodat iedereen die dat wil ook daadwerkelijk kan trainen. Alle hygiëne regels zijn van kracht en het clubhuis blijft gesloten. Voor details verwijzen we graag naar het protocol dat is bijgevoegd. De trainers zullen kortom contact zoeken met hun trainingsgroepen om verdere afspraken te maken en zij geven door waar en wanneer er getraind kan worden!

Voor de ochtendgroepen gelden dezelfde regels en ook voor trainingen van bijvoorbeeld SV Friesland blijft de baan voorlopig gesloten. Voor de Mila groepen en de senioren masters baanatletiek gelden de hygiëne voorschriften en het protocol dat ook voor de jeugd en de junioren geldt met daar nog de 1,50 meter regel aan toegevoegd. Tijdens alle activiteiten die wel op de baan plaatsvinden is een Corona coördinator aanwezig die samen met de trainers toeziet op naleving van de afspraken en de beschikbaarheid van materialen voor ontsmetting en het schoonhouden van de gebruikte ruimtes zoals een toilet en handenwasgelegenheid. Douchen en omkleden  kan dus niet en moet thuis gebeuren.

Voor 70 plussers wordt in de aanwijzingen van het Kabinet en de Atletiekunie extra aandacht gevraagd. Hoe goed in de gaten of je je fit genoeg voelt en klachtenvrij bent om de trainingen eventueel weer op te pakken. Overigens geldt voor iedereen dat bij klachten of gezondheidsproblemen de regel is dat je dan niet aan groepsactiviteiten deelneemt.

Tot slot:

We zoeken nog vrijwilligers en doen een dringend beroep op leden en ouders om het rooster voor de Corona-coördinatie tijdens de trainingen ingevuld te krijgen. Meld je aan bij André: vrijwilliger@lionitas.nl

We hopen natuurlijk dat we na 1 juni weer verder kunnen opschalen en geleidelijk aan alle faciliteiten weer beschikbaar kunnen stellen.

Het bestuur van AV Lionitas

Protocol verantwoorde atletieksport

Checklist maatregelen Atletiek Unie

Succes voor de jeugd van Lionitas!

Dit indoor seizoen zijn er  2 Nederlands Kampioenen.

Daan Sikkema ( jongens C 1 )  werd Nederlands kampioen op de 300 meter.Bovendien werd hij ook nog derde met kogelstoten en vierde op de 60 meter sprint. Ilse Steigenga werd zaterdag 15 februari Nederlands kampioen meisjes onder 20 Jaar op het onderdeel verspringen met 6 meter en 2 cm.

Dit was tevens een clubrecord dat nog op naam stond van Marjon Wijnsma. Ook werd Ilse nog 5e op de 60 meter sprint.

Met deze sprong staat ze eerste op de Nederlandse indoorranglijst zowel bij de Meisjes als de dames.

Bij deze sportieve successen werd stilgestaan door het bestuur van Lionitas.Hans Geleynse heeft in het bijzijn van de groep, trainer Wim de Wolff en de ouders van de kampioenen  felicitaties uitgesproken en hij gaf  bloemen en chocolade voor deze kampioenen. 
Wim had taart gebakken voor zijn atleten. Hij sprak mooie woorden tot de kampioenen, maar ook naar de rest van de atleten uit de groep. In deze groep haalt iedereen het beste uit zichzelf, en dit resulteert in mooie prestaties en veel sportplezier!
Van harte!

verslag en foto’s Douwe Kleefstra Loop nr. 33

Het nieuwe jaar is begonnen en dan is het tijd voor de Douwe Kleefstraloop. Een loper zei: “Het is net een uit de hand gelopen nieuwjaarsreceptie waarna je ook nog een stukje mag hardlopen”. En er was wat te kiezen op de verschillende loopafstanden: een 1km kidsrun, een 2km, een 5km, een 10 km en 10 Engelse mijlen. 

Uiteindelijk hebben 486 deelnemers zich ingeschreven.

Sommige deelnemers droegen een goudkleurig startnummer. Zij doen mee aan de ” Gouden Leeuw Lopen”. Naast de Douwe Kleefstraloop gaan ze ook deelnemen aan Leeuwarden-Marssum-Leeuwarden en aan Rondje Goutum. 

Aan de Gouden Leeuw Lopen zijn mooie prijzen verbonden.

Na het zoenen en het handje schudden gingen de lopers zich warm lopen en maakten zich klaar voor de start. Tussen 11.00 en 11.30 uur gingen de verschillende onderdelen van start.

Het was prachtig om de fanatieke kinderen van start te zien gaan. Naast de wedstrijdlopers waren er ook veel recreanten die er een mooie dag van gingen maken.

De omstandigheden waren perfect: droog weer, een beetje tegenwind op de terugweg en veel vrijwilligers voor de ondersteuning. Voor de lopers van de 10 Engelse mijlen was het alleen vervelend dat ze weer die verdraaide veeroosters tegenkwamen.

De winnaars zijn:

1 km kidsrun

Jongens           : Koen Scherpenzeel      

Meisjes            : Amélie Berk    

2 km

Jongens           : Detmar Immerzeel                                                    

Meisjes            : Renske Drenten  

5 km                                                        

Heren              : Hessel Wijnja

Dames             : Mare te Biesebeek

10 km

Heren              : Jelle Broersma

Dames              : Anita Flapper

10 EM

Heren              : Rob Vijver

Dames              : Judith v/d Meer

THEO TJEPKEMA ONDERSCHEIDEN

Afgelopen woensdag 18 december heeft trainer Theo Tjepkema (88) er uiteindelijk zelf een punt achter gezet.
Na 50 jaar trouwe dienst vond hij het nu welletjes en gaat met zijn Harmke nog meer genieten.

In 1969 begon Theo met het verzorgen van atletiektrainingen aan de jeugd van Lionitas.
Na een aantal jaren werden de recreanten zijn doelgroep, aanvankelijk ’s avonds maar al gauw startte Theo met zijn groepen ‘sport overdag’.

Veel oudgedienden (met de nadruk op oud) waren dan ook bij zijn afscheid aanwezig.
In het bomvolle clubhuis werd Theo, als oudste trainer van Nederland én met het langste dienstverband, in het zonnetje gezet.
Uit handen van Lionitas-voorzitter Kees van Anken ontving Theo voor al zijn verdiensten voor Lionitas zeer terecht de erespeld van de Atletiekunie.

Met een speciaal gecomponeerd lied werd de enigszins beduusde trainer (“ik bin der hielendal konfûs fan”) door het feestgezelschap toegezongen.

Atletiekvereniging Lionitas moet nu een actief monument missen. Theo, het gaat je goed en bedankt voor al die mooie jaren.

Imco van der Wal

Verdere verspreiding van het bevrijdingsvuur op 5 Mei 2020.

In de nacht van 4 op 5 mei 2020 zijn  wij van plan als bevrijdingsestafettelopers voor de 24ste keer het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Leeuwarden te brengen.

Met deze jaarlijkse Bevrijdingsestafette wordt de verbinding gelegd tussen het gedenken op

4 mei en het vieren op 5 mei. 

Uit het gehele land komen hardlopers naar Wageningen waar in 1945 de Duitsers tekenden voor de capitulatie. Klokslag 00.00 uur wordt op 5 mei daar het Landelijke-bevrijdingsvuur ontstoken. Honderden lopers keren met dit vuur terug naar hun woonplaatsen verspreid over geheel Nederland.

De Friese ploeg bestaat uit ongeveer 35 lopers. Wij starten op 4 mei met het bijwonen van de dodenherdenking in de Prinsentuin. Hierna vertrekken wij met busjes naar Wageningen. We lopen in estafettevorm de gehele nacht en ochtend door om de afstand Wageningen naar Leeuwarden (195km) te overbruggen. In Friesland gaat de route langs elf monumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Bij ieder monument wordt een witte roos neergelegd.

Als wij op 5 mei op tijd terug  zijn in Leeuwarden kunnen wij bij Lionitas van een brunch genieten. Daarna worden wij rond 13.00 uur in het centrum van Leeuwarden verwacht.  Daar wordt het vuur aangeboden aan de burgemeester van Leeuwarden. Met dit meegebrachte vuur, wordt het Fries Bevrijdingsfestival geopend.

Omdat het in 2020, 75 jaar geleden is dat de vrijheid getekend is, willen wij iets EXTRA’S toevoegen. Het zou mooi zijn als het bevrijdingsvuur nadat het in Leeuwarden is ontstoken zich verder gaat verspreiden over de provincie.

Gemeente Harlingen, loopgroepen uit Buitenpost en Mantgum hebben al toegezegd hieraan te willen meewerken.

Wij zouden het heel fijn vinden als meerdere groepen het vuur bij ons komen ophalen. We denken dan niet alleen aan hardlopers, maar ook aan andere groepen. Bijvoorbeeld (school)kinderen, wandelaars, fietsers, suppers, afgevaardigden van een buurthuis, een religieuze groep, kerk of gemeenschap die het ontstoken bevrijdingsvuur verder meenemen naar hun woonplaats, buurt , monument, kerk of gemeenschapscentrum.

Belangstellenden kunnen informatie te verkrijgen via bevrijdingsestafetteleeuwarden@gmail.com

Wielen Trail breekt mooi herfstweer-record!

Op een zonovergoten parcours werd afgelopen zondag de Wielen Trail door Atletiekvereniging Lionitas georganiseerd. De Start was bij De Wielen bij buitensportcentrum Copini (één van de sponsoren). Voor de sporters die nog snel een paar trailschoenen wilden aanschaffen was er een ruime keuze aan trailschoenen  op voorraad, aan de man en vrouw gebracht door Running Center (ook sponsor van Lionitas).

Superdrukke na-inschrijving
De na-inschrijving was vanaf 9.45 en daar werd nog gretig gebruik van gemaakt. Het gros van de lopers had zich van tevoren al ingeschreven en kon het startnummer afhalen. Lopers die dezelfde ochtend nog bedachten om mee te rennen, konden dat ’s morgensvroeg alsnog doen. De pinautomaat maakte overuren. De meeste belangstelling ging bij de vrouwen uit naar het rennen van de 6,67 km en de meeste mannen kozen voor de 14,38 km. De ontvangst bij Copini Buitensport ( ook sponsor ) was hartelijk en de koffie lekker sterk.

Bikkelen maar
Het parcours was zo uitgezet, dat er genoeg uitdaging inzat voor de echte trail liefhebber:  nat gras, modder, waterplassen, oneffen gebied; kortom niet op verharde wegen, maar lekker bikkelen door de vrije natuur. Dat het zulk prachtig weer was, was een geweldige meevaller voor deelnemers  en vrijwilligers. De voorfietsers op de mountainbikes hadden het evenwel zwaar: bleven de lopers soms hangen in de modder, voor de fietsers was dit al helemaal een uitdaging! Niettemin ziet de organisatie terug op een supergeslaagd evenement.

Lekker Beppe sûkerbôle !
Onderweg was er genoeg drinken en fruit aanwezig bij de diverse verzorgingsposten, er werd zelfs suikerbrood gesignaleerd, zodat elke loper, een toepasselijke keuze kon maken. Na afloop konden de opgelopen vochttekorten meteen aangevuld worden door middel van chocolademelk en Vifit sporthersteldrank beschikbaar gesteld door Friesland Campina. Veel lopers kwamen met hun jasje omgeknoopt om de middel over de finish, want het was onderweg warmer dan gedacht. Daarna konden de schoenen afgespoeld worden en kon men zich nog tegoed doen aan een goedgevulde kop erwtensoep.

Ook meedoen?
De eerstvolgende trimloop is op zondag 5 januari: de Douwe Kleefstraloop. Zeer geschikt voor mensen die aan hun goede, sportieve voornemens in het nieuwe jaar willen werken. Behalve de 1kmKidsrun, is vooral de 2km zeer geschikt voor de beginnende loper. Verder is er een 5km, 10 km en 16,1 km (10 Engelse mijlen). De inschrijving is al geopend en te vinden op www.lopeninleeuwarden.nl  Wie weet tot ziens!

Uitslagen Kids Run jongens, 24 deelnemers:
1. Nick Luca Seerden 3:45 (Lionitas)
2. Koen Scherpenzeel 3:47 (Lionitas)
3. Ivo 3:52 (Lionitas)

Kids Run meisjes, 12 deelnemers:
1. Amélie Berk 3:52 (Lionitas)
2. Elin 4:45 (Lionitas)
3. Noëlle Berk 3: 53 (Lionitas)

Man 6.67 km , 48 deelnemers:
1. Marco Bosma 29:44 (Drachten)
2. Cor Visser 29:50 (Mûnein)
3. Jacob v.d. Ploeg 30:25 (Drachten)

Vrouw 6.67 km, 56 deelnemers:
1. Baukje Wijma 37:35 (Jislum)
2.Sandra v.d. Meulen 37:35 (Hallum)
3. Tineke Acda 40:25 (Franeker)

Man 14,38 km, 104 deelnemers:
1. Jesse v.d. Burg 1:02:53 (Hurdegaryp)
2. Jordy Idsinga 1:05:44 (Loopgroep Leeuwarden)
3. Marco Verkade 1:05:49 (Loopgroep Leeuwarden)

Vrouw 14,38, 24 deelnemers
1. Cathelijne Snijders 1: 12: 52 (Leeuwarden)
2. Janneke v.d. Windt 1:13:40 (Lionitas)
3. Linda Werner 1: 16:49 (Goutum)

Man 24,19 km, 28 deelnemers
1. Abdelfatah Dalal 1:40:26 (Leeuwarden)
2. Menno Mud 1:48:46 (Tytsjerk)
3. Wilco Kooistra 1:48:44 (Leeuwarden)

Vrouw 24,19 km, 5 deelnemers
1. Michelle Melessen 2:33:06 (Burgum)
2. Hannah Koehoorn 2:38:43 (Burgum)
3. Grietje Halbersma 2:59:18 (Wirdum)

De rest van de uitslagen is te vinden op  www.uitslagen.nl

De oudste deelnemer?