Inschrijven NN Kampioenschap Pupillen en zomertrainingen

NNK PUPILLEN: graag zelf online inschrijven uiterlijk 27 augustus voor de Noord Nederlandse Kampioenschappen pupillen op zaterdag 9 september in Sneek ! De pupillen kunnen meedoen aan een meerkamp en estafette en/of een middellange afstand. De inschrijving via www.atletiek.nu is geopend en sluit op 27 augustus om 22.00 uur =>alle info staat hier  => online inschrijven kan  hier

ZOMERTRAININGEN: ook deze zomer worden er weer speciale zomertrainingen voor de pupillen georganiseerd.

“Inschrijven NN Kampioenschap Pupillen en zomertrainingen” verder lezen

Prinsentuinloop

De Prinsentuinloop is een gezinsloop bij uitstek. Ook is het een zinvolle training om te zien hoe je de vakantiemaanden bent doorgekomen. Natuurlijk worden de uitslagen bijgehouden, maar het gaat hier vooral om de gezelligheid. 1 ronde is ca. 1150 meter. Je kunt zelf kiezen hoeveel ronden je wilt lopen, minimaal 1 en maximaal 9 ronden.

Er is géén online voorinschrijving. Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 9:45 – 10.45 uur in de Koperen Tuin. Alle verdere info staat op www.lopeninleeuwarden.nl

Druk bezochte Avondloop

 

(Klik op de foto’s voor een vergroting)

Vakantie en bouwvak weerhielden de dik 400 deelnemers  er  niet van om één of twee ronden mee te lopen bij deze derde editie van de Groene Ster Avondloop.  Prachtig hardloopweer was het en dat bracht natuurlijk ook veel na-inschrijvers op de been, naast de al ruim 250 deelnemers die zich vooraf hadden aangemeld. Met dank aan de vele vrijwilligers die in de witte tent iedereen van een startnummer voorzagen stond iedereen op tijd aan de start.

Om half 8 ging het lange lint van hardlopers van start door de mooie Groene Ster waar de contouren van het naderende Psy-Fy festival al zichtbaar waren. Met op iedere hoek of afslag een verkeersregelaar of vrijwilliger was verkeerd lopen haast onmogelijk. Langs de route in ieder geval een tweetal fotografen Janke van der Schaaf en Tjeerd de Jong.

Uitslagen : Uitslagenlijst Groene Ster Avondloop   (Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de uitslag stuur dan een mail naar: wocweg@lionitas .nl)

Video : Start 5 & 10 km

Foto’s: Janke en Djurre van der Schaaf  Naamsvermelding van de fotografe (Janke van der Schaaf) wordt bij delen gewaardeerd.

Foto’s: Tjeerd & Willy de Jong  Naamsvermelding van de fotograaf (Tjeerd de Jong)  wordt bij delen gewaardeerd.

Foto’sWieke de Haan     Naamsvermelding van de fotografe (Wieke de Haan) wordt bij delen gewaardeerd.

Resumé: een mooie midzomer avondloop met wederom een uitstekende samenwerking tussen AV Lionitas Leeuwarden en Loopgroep Leeuwarden

Rumoer rond renovatie atletiekbaan

Op dinsdag 1 augustus verscheen in de Leeuwarder Courant een artikel over de renovatie van de atletiekbaan onder de kop: “Heibel om opknapbeurt atletiekbaan”. Van bestuurszijde hierop enige toelichting om misverstanden te voorkomen.

Het artikel in de LC volgde op een ingezonden stuk van Jakko Jan Leeuwang, die actief deel uitmaakte van de commissie die onderzocht wat er zou moeten gebeuren om de atletiekbaan weer up to date te maken. In het stuk dat vorige week dinsdag in de LC verscheen maakt Jakko Jan nog eens goed duidelijk waarom de baan zou moeten worden verbreed. Dit idee komt niet zomaar uit de lucht vallen zeker niet als je het afzet tegen wat in het sportaccomodatiebeleid van de Gemeente Leeuwarden 2012-2016, staat te lezen: ”tot een ledental van ongeveer 1000 leden kan een atletiekvereniging goed uit de voeten op een volwaardige accommodatie met een 6-laans 400 meterbaan en een 8-laans sprintbaan. Leeuwarden beschikt over een dergelijke accommodatie en beschikt over voldoende ruimte voor technische nummers”. Einde citaat.

Het toenmalige bestuur heeft met een brief van de toenmalige secretaris René Keuter hierop gereageerd door te stellen dat er geen 8-laans sprintbaan aanwezig is en dat een goede uitoefening van de technische nummers niet mogelijk is door de deplorabele toestand van de hiervoor noodzakelijke voorzieningen. Omdat deze brief onbeantwoord bleef heeft Lionitas de Atletiekunie gevraagd om een keuring uit te voeren van de baan en de technische voorzieningen. De baan werd volledig afgekeurd voor nationale en internationale wedstrijden en de technische voorzieningen werden als onvoldoende beoordeeld. Een contra expertise door B.V Sport leverde hetzelfde resultaat op.

Aad van de Windt, destijds voorzitter en Louis van Schaik hebben via de Gemeentelijke politiek deze zaak aangekaart en Wim Paauw heeft bij een hoorzitting over dit onderwerp op een uitstekende manier het gevoelen van de vereniging vertolkt. Resultaat was uiteindelijk, dat binnen de begroting van de Gemeente  voor het jaar 2017, een bedrag van € 550.000 werd vrijgemaakt voor de renovatie.

Toen dit bedrag daadwerkelijk ter beschikking kwam, is er vanuit de vereniging een werkgroep gevormd met Hans Willems en Wim Paauw en daarbij Sjouke Nauta en Jakko Jan Leeuwang als inhoudelijke deskundigen. Naderhand ad hoc nog aangevuld door Tjeerd van der Meulen. In de gesprekken met BV Sport zijn door deze werkgroep een aantal wensen naar voren gebracht die serieus bekeken zouden worden als er meevallers binnen het aanbestedingsbedrag kwamen. Essentieel hierbij was de toestand van de onderliggende asfaltlaag. In de raming was hier een bedrag van €100.000 voor opgenomen als die laag opnieuw gelegd moest worden. Wel werd aangegeven, dat het technisch ingewikkeld was de baan te verbreden in verband met het risico van scheuren tussen het bestaande en het te verbreden deel. Deskundigen hadden bij de gemeente aangegeven dat de kans op breuk 100% was. Later bleek, dat bij voldoende maatregelen (goede fundering en aanhechting) het technisch wel degelijk uitvoerbaar was de baan te verbreden of tenminste de sprintbanen naar de westzijde van de baan te verplaatsen.

Gezien de voorgeschiedenis en op grond van de gesprekken met de werkgroep is de verwachting gewekt dat het realiseren van een 8-laans sprintbaan aan de westkant van de huidige baan bespreekbaar was indien de asfaltlaag in orde was. Dit is in een overleg van Wim Paauw, Hans Willems en Kees van Anken met BV Sport op 23 mei nogmaals aan de orde geweest.

Toen met de uitvoering werd begonnen werd bleek de asfaltlaag er prima bij te liggen en hoefde het geraamde bedrag niet aangesproken te worden. Het bestuur meende toen dat er ruimte wa voor overleg over verdere wensen. Er werd contact gezocht met de BV Sport maar deze gaven aan dat de gemeente slechts ‘nieuw voor oud’ wilde en dat meevallers beperkt zouden worden ingezet en zeker niet zouden worden gebruikt voor verbreding of het verleggen van de sprintbanen.

Kees van Anken heeft daarop op 18 juli j.l. een spoedoverleg belegd met de medewerkers van BVS die verantwoordelijk zijn voor de directievoering. Van onze zijde was daar een ”zware” delegatie met Kees van Anken, Louis van Schaik, Wim Paauw, Sjouke Nauta en Tjeerd van der Meulen bij aanwezig.

BV Sport kon echter niet anders dan bevestigen wat ze reeds eerder hadden gemeld en gaven aan dat ze slechts verantwoordelijk waren voor directievoering en dat ze dit wegens gebrek aan kennis binnen de eigen organisatie hadden uitbesteed aan een extern bureau. De planning was bovendien dusdanig strak dat ze ook geen mogelijkheden meer zagen om in de uitvoering zaken bij te stellen. Nogmaals werd aangegeven dat de gemeente feitelijk opdrachtgever en verantwoordelijke voor de financiën was.

Kees van Anken heeft toen opnieuw met de gemeente contact opgenomen en met geprobeerd de betreffende ambtenaar te overtuigen van de noodzaak van overleg en heroverweging. Deze bleef echter voet bij stuk houden, waarna Kees ook de verantwoordelijke wethouder Ekhart heeft gebeld met hetzelfde resultaat. Er kwam een officieel schrijven per mail, waarin de gemeente nogmaals haar bestuurlijke stellingname bevestigde.

Onderhand had Jakko Jan Leeuwangh in een schrijven aan het bestuur uiting gegeven aan de algemeen heersende frustratie van Lionitas in het algemeen en de werkgroep in het bijzonder. Dit schrijven is met medeweten van een aantal bestuursleden ook gepubliceerd in de Leeuwarder Courant en vertolkt tevens de visie op top- en breedtesport in (en van) de gemeente Leeuwarden. De verantwoordelijke wethouder Ekhart voelde zich hierdoor aangesproken en noemde de reactie van de zijde van Lionitas ‘flauw’ en heeft zijn ongenoegen bij Kees van Anken geuit. Hiermee leek de kous af, maar dat bleek niet helemaal het geval. Vorige week werd Kees van Anken door een journalist gebeld naar aanleiding van het ingezonden stuk. Dat heeft geresulteerd in het artikel dat dinsdag 1augustus in de krant stond.

Het bestuur betreurt de gang van zaken en vindt het onbegrijpelijk dat niet meer ruimte voor gesprek en overleg is geboden. Het bestuur is van mening dat sprake is van een gemiste kans voor de gemeente en de vereniging om daadwerkelijk tot een eigentijdse atletiekaccommodatie te komen die past bij de statuur van de gemeente Leeuwarden en onze vereniging en die recht doet aan de ontwikkeling van de atletiek in Leeuwarden. We beraden ons op de verdere mogelijke stappen al wordt dat gezien de voortgang van de werkzaamheden een ingewikkelde kwestie.

Namens Het bestuur van Atletiekvereniging Lionitas.

Kees van Anken (voorzitter)

 

 

 

Datum pupillenkamp

Hallo pupillen en ouders/verzorgers,

Het heeft even geduurd maar het is gelukt: we hebben een datum gevonden voor de organisatie van het pupillenkamp. Het kamp staat gepland van vrijdag 6 tot zaterdag 7 oktober.

Na de zomervakantie krijgen jullie de exacte tijdstippen, kun je je
aanmelden en sturen we alle informatie toe. Hieronder nog twee linkjes met belangrijke informatie.

Zomertraining pupillen 2017    –   Wedstrijdagenda pupillen atletiek

Verder allemaal een hele fijne vakantie toegewenst!

De jeugdcommissie

Wedstrijd Agenda Pupillen atletiek

 

Zaterdag 9 september: Noord Nederlandse Kampioenschappen pupillen in Sneek. Graag zelf online inschrijven uiterlijk 27 aug ! 

De pupillen kunnen meedoen aan een meerkamp en estafette en/of een middellange afstand. De inschrijving via www.atletiek.nu is open en sluit 27 augustus om 22.00 uur =>alle info staat hier  => online inschrijven kan hier

Zaterdag 16 september: 4e Athletics Champs Pupillenwedstrijd in Heerenveen.  De inschrijving is vanaf maandag 4 september door je naam in te vullen op de lijst in de hal van de kantine clubgebouw ( en/of bij Pallas ) Lionitas verzorgd dan je aanmelding.

Zomertraining pupillen 2017

 

Beste ouders en atleten,

Ook deze zomer worden er weer speciale zomertrainingen voor alle pupillen georganiseerd. Alle pupillen (mini-, C,B & A ) trainen dan samen tijdens de eerste 5 weken van de zomervakantie op de dinsdagen van 17.00-18.00 uur. Data: 25 juli, 1-8-15-22 augustus. Locatie: bij Korfbalvereniging Pallas ’08 in het Sportpark Nijlân.

In de 6e week (di. 29 aug.) zal er géén training zijn i.v.m. de kinderspelweek Jeugdland. De eerstvolgende reguliere training na de vakantie zal op maandag 4 september zijn.  Namens de trainers en trainsters graag tot ziens en/of alvast een fijne vakantie gewenst !

Na regen kwam zonneschijn !

  

De 3e Athletics Champs Pupillen wedstrijd in Drachten begon met regen en eindigde zonnig ! Veel inzet, strijd én plezier zorgden voor een prachtige atletiek dag gisteren. Alle 41 Lionitas atleten en ouders & begeleiders bedankt voor de deelname en hulp ! Een uitgebreide foto impressie van Paul Faber staat  hier en ook een mooie videoreportage, gemaakt door Eline Ruige staat hier    Uitslagen staan hier

5 tal Lionitas op Meerkamp Kampioenschappen Stadskanaal

Lionitas C/D Juniores op Open Noord-Nederlandse Meerkamp Kampioenschappen in Stadskanaal actief.

MJC1 junioren Sabrina Kim Cruden en Lisanne Haasdijk en MJC2 juniore Carmen de Wolff kwamenzaterdag op de meerkamp in actie op de 150 meter, 80 meter horden, Kogelstoten en verspringen.

Ook de Lionitas MJD1 waren vertegenwoordigd door atletes Jente Leewangh en Renske Drenten op de meerkamp bestaande uit de 60 meter horden (76cm), het speerwerpen en het verspringen.  Met een 4e plek was Sabrina Kim Cruden dicht bij een podiumplaats en bij het verspringen behaalde Jente Leeuwangh met een sprong 4,26 een 1e positie. Kijk voor alle onderdelen en uitslagen: hier